Torstai, 12.02.2009

Blogi, torstaina 12.02.2009

Tänään aamulla juostiin töihin sellaisella kiireellä, että Rakas Päiväkirja on saanut odottaa. Mutta parempi nyt kuin ei milloinkaan. Tänään siis aamun kiireiden jälkeen aloitimme lakivaliokunnassa rekisteröityjen parisuhteiden sisäisen adoption käsittelyn. Nyt on siis syytä tarkentaa vielä sillä useissa yhteydenotoissa väitetään aivan muuta. Eli esityksen mukaan rekisteröidyn parisuhteen osapuoli saisi mahdollisuuden adoptoida parisuhteen toisen osapuolen lapsen. Siis esitys ei ole avaamassa yleistä adoptio-oikeutta näille perheille vaikka en itse näkisi siinäkään mitään merkittävää estettä. Hyvä on myös todeta, että nyt esitetty sisäinenkään adoptio ei ole mahdollinen jos lapsen biologinen vanhempi ei sitä hyväksy. Tämä on minulle hyvin periaatteellinen ja tärkeä kirjaus. Esityksen keskeisin tavoite minusta on nimen omaan parantaa rekisteröityjen parien perheissä elävien lasten oikeudellista asemaa. Jolla tällä hetkellä parisuhteen on voinut rekisteröidä ja käytännössä elää perhe-elämää toisen osapuolen lasten kanssa. Miksi emme siis vahvistaisi näiden lasten asemaa mm. perintäoikeuden kautta. Mutta tähän asiaan palaan vielä täällä varmasti useampaankin kertaa. Itse suhtaudun suvaitsevaisesti ja lähestyn asiaa nimenomaan lapsen näkökulmasta. Minulle tärkeintä on, että lapset ovat haluttuja ja rakastettuja perheissään.

Lakivaliokunnan jälkeen kiirehdin ensin sivistysvaliokuntaan ja sieltä sitten vielä liikenne- ja viestintävaliokuntaan. Kolme valiokuntaa siis tänään jo takana ja nyt odotan ryhmäkokouksen alkua. Eiliseen puolustus- ja turvallisuuspolitiiseen keskusteluun voisin vielä hieman palata. Erityisen mielenkiintoinen ja varteenotettava lähestymisnäkökulma tai näkökulman esille otti puolueen varapuheenjohtaja Sampsa Kataja. Kataja totesi istunnossa, että ”Olen pettynyt siitä opposition vallanneesta näkemyksestä, että yleinen asevelvollisuus ja alueellinen maanpuolustus eivät olisikaan niitä perusfundamentteja, joiden varaan Suomen puolustus rakennetaan. Näiden perusfundamenttien ylläpitäminen edellyttää puolustusmäärärahojen korottamista tällä puhutulla 2 prosentilla. Toivon, että tähän vastuunkantoon löytyy tahtoa myös salin vasemmalta laidalta. Kysymys liittyy myös siihen, haluammeko pitää ohjat Nato-jäsenyyden hakemisesta omissa käsissämme vai ajaudummeko Natoon siitä johtuen, että meillä ei ole omaa uskottavaa maanpuolustusta.” Tämä on äärimmäisen hyvä näkökulma ja on syytä ottaa vakavasti jos ja kun osa ei tule hyväksymään tuota yleisesti hyväksyä puolustusmäärärahojen hillittyä nousua jolla voimme taata yleisen ja yhtenäisen asepalveluksen ja myös nykyisten varuskuntien säilymisen.

Tänään on hallituksen keskuudessa päästy myös sopuun hallitusohjelmamme välitarkastelussa pöydälle otettavista aiheista. Elämme hyvin erilaisessa tilanteessa kuin kaksi vuotta sitten tästäkin lähestymiskulmasta ja siksi on perusteltua nyt huolella tehdä tämä puolivälinkrouvin tarkistuskin. Politiikkariihessä pöydälle nostamme tietenkin taloustilanteen erityisesti mm. pidemmän ajan kasvun edellytysten ja kestävyyden varmistamistoimin. Eli keskusteluun nousee talouden vakaus ja veropolitiikka. Esille nostetaan myös osaamiskysymys mm. opiskelemaan pääsemisen aikaistaminen ja myös toisaalta opiskeluaikojen lyhentäminen sekä yleisesti hyvinvointipalveluiden turvaaminen. Näin hallitus tulee ottamaan kantaa oikealla tavalla kuntienkin tiukkaa taloustilanteeseen ja haasteisiin. Maaliskuussa tullaa myös vahvistamaan se miten Kelan maksun poiston jättämä rahoitusvaje paikataan ja samalla tulemme tekemään arvion kuntataloudesta parin vuoden tähtäimellä.

….

Kello 21.16 ja jatkamme edelleen keskustelua talouden elvyttämisestä. Sali jo aikalailla tyhjentynyt, mutta on sentään aktiivista väkeä paikalla. Kohta puhumaan, mutta nyt kuppi kahvia.

Kello 23.56 eli ehdin juuri ja juuri päättämään työpäivän vielä torstain puolella. Salissa juuri päätimme keskustelun ja lopussa enää paikalla yksi edustaja oppositiosta ja hallituksen puolelta minä. Sellaista se on. Mutta nyt siis keskustelu päättynyt ja huomenna työt saavat taas jatkua.

Kommentit