Torstai, 06.11.2008

Blogi, torstaina 06.11.2008

Yhdysvaltain seuraavan presidentin Barack Obaman viesti maallemme oli selvä ja mielenkiintoinen. Obama oli lähettänyt terveiset Suomelle suurlähettiläänsä Barbara Barrettin välityksellä. Viesti kuului: ”Suomi on maailman johtaja teknologiassa ja innovaatioissa, ja jopa ylittää Yhdysvallat joillain kehityksen mittareilla. Joskus piakkoin Suomi voi siirtyä kohti Nato-jäsenyyttä”. Obama piti puheen uusille suurlähettiläille ja Suomen osuudessa hän näki maamme haasteina nimenomaan suhteen Venäjään ja pitkäaikaisen aseman Euro-Atlanttisten turvallisuusjärjestelmien ulkopuolella. Suurlähetiläs kertoi, että tuore presidentti tuntee maamme asioita ja tilannetta erityisen hyvin onhan hän johtanut senaatin ulkoasiainvaliokunnassa Pohjois-Euroopan asioita käsittelevää työryhmää. Työryhmässä myös Suomen seuranta on ollut Obaman vastuullaan. Mielenkiintoinen kannanotto ja varmaan aiheuttaa Suomessakin keskustelua.

Helsingin Sanomat uutisoi tänään Sata komitean li sosiaaliturvan uudistamiskomitean työn etenemistä ja kertoi mm. siitä miten työttömyysturvaan ollaan tekemässä isoja uudistuksia. Helsingin Sanomien mukaan työttömyysturvan rakennetta muutettaisiin mm siten, että se kannustaa etsimään työtä. Tämä on ollut keskeinen hallituksemme linja läpi olemassa olonsa. Eli työnteon kannattavuuden ja siihen kannustavuuden lisääminen. Uudistuksessa työttömän työttömyysturva jaettaisiinkin nyt sen mukaan, onko työtön hakemassa työtä vai niin sanotulla aktivointikaudella esimerkiksi hankkimassa lisäkoulutusta. Helsingin Sanomien mukaan ”työnhakukausien yhteenlaskettu pituus voisi olla yksi vuosi, mikä tarkoittaisi äärimmillään, että ansiosidonnaisen työttömyysturvaa saisi puolet nykyisestä: 500 arkipäivältä eli kahdelta vuodelta”.

Kannustavuutta lisättäisiin mm. sillä, että työvoimakoulutuksen ja aktiivitoimien aikana maksettaisiin parempaa tukea kuin työnhakutuki. Samalla Sata-komitea olisi esittämässä myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan korvaustasoja vähennettäväksi kahteen ja työelämästä poistumisen ikärajan nostettavaksi 60 vuoteen. Työttömyysturvan työssäoloehtoa Sata-komitea tiukentaisi, joten tukea saisi vasta nykyistä pitemmällä työhistorialla. Komitean mallissa valtio tukisi pelkällä perusturvalla olevia työttömiä enemmän kuin työttömyyskassaan kuuluvia. On tärkeää muistaa, että tämä uutinen ei siis perustu hallituksen eikä myöskään Sata-komitean tiedottamiseen vaan on muuta kautta esille noussut. On hyvä, että tästä keskustellaan ja itse kannatan ehdottomasti sitä, että työnteon kannattavuutta kaikissa tilanteissa tulee kehittää. Tämä on Sata-komitean keskeinen tavoite ja myös se, että eniten tukea tarvitseville olisi tämän myötä mahdollista ohjata myös enemmän tukea.

….

Päivä jälleen päätökseen. Tänään eduskunnassa isännöin Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen toista esittely ja infopäivää ja täytyy todeta, että paljon on vuodessa saatu aikaan. Erittäin tärkeää näissä asioissa on tiedotuksen ja keskustelun aikaan saaminen. Siitä muuten hyvin paljon kyse myös pelletin suosion kasvussa aikanaa ja myös nyt tässä lämpöpumppuasiassa. On myös totta, että tämä on yksi tehokkaimpia keinoja vaikuttaa maamme energiakulutukseen ja myös malli ottaa auringosta tuleva energia tehokkaasti käyttöömme. Alan väki olikin erityisen tyytyväisiä nyt aikaan saatuu keskusteluun ja myös hallituksemme toimiin energia-asioissa. Mm. kotitalousvähennyksen ylärajojen nostaminen 3000 euroon ja käyttöalan laajentaminen on tässä yksi hyvä esimerkki. Näitä mm. tänään keskusteluissa esillä. Itse olisin vielä valmis tehokkaampiinkin toimii mm. sen takaamiseksi, että uusissa taloissa otettaisiin käyttöön näitä energiamuotoja ja mm. vanhat suoralla sähkölämmityksellä lämpiävät talot varustettaisiin lisälaittein. Asian eteen on syytä jatkaa työtä.

Tänään myös lakivaliokunta missä esillä mm. nuorten alkoholiin liittyvä laindäädäntö ja ryhmäkokous sekä kyselytunti ja kaiken tämän jälkeen ehdin vielä käydä tekemässä Maikkarillekin yhden tv-ohjelman juonnon. Mutta päivän surullisin uutinen oli kyllä eittämättä tasa-arvoministerimme Stefan Wallinin valtiosihteerin Stefan Johanssonin ero. Päivällä julkitullut ahdistelutieto ajoi miehen pyytämään eroa. Muuta tietä ei tuollaisella paikalla ja ei muullakaan paikalla olisi ollut. Valitettava tapaus joka päättää hyvin työnsä tehneen valtiosihteerin tehtävän. Tällaiset tapahtumasarjat ovat valitettavia niin työuran kannalta, mutta ennen muuta ahdistelun kohteeksi joutuneille, mutta myös itse virheen tehneelle ja hänen perheelleen. Tänään jälleen keskustelu velloi eduskunnassa ja innokkaimmat olivat antamassa haastatteluja. Se kuuluu ehkä elämään.

Tänään myös eduskunnassa puhutti julkistettu selvitys poliitikkojen kohtaamasta uhkasta ja uhkauksista. Komisario Jarkko Hynninen joka toimii Presidentin kanslian turvallisuusyksikössä selvitti asiaa ja kävi läpi vuosien 1996-2005 aikana tapahtuneet kaikki suojelupoliisin tietoon tulleet tasavallan presidenttiin tai istuviin ministereihin kohdistuneet 146 uhkausta. Hynninen totesi aamulla, että ”Pääsääntöisesti uhkaukset sisältävät runsaasti vihaa”. Nyt julkistettu selvitys päättyi siis jo muutama vuosi sitten tai siihen asti tulleisiin uhkauksiin, mutta olen varma niin kuin Hynninenkin totesi, että mm. internet on lisännyt viime vuosina uhkauksien määrää. Itse en varsinaisten uhkausten kohteeksi ole joutunut. Tai itseasiassa kerran sain tällaisen yhteydenoton, mutta olen varma, että tiukoissa paikoissa uhkausia tullee myös runsaasti ministerien lisäksi muillekin keskeisille toimijoille. Nämä on syytä ottaa aina vakavasti. Itseasiassa samassa keskustelussa esille nousi myös eräs eduskunnassa tälläkin viikolla tapahtunut tapaus – ehkä erikoisin aikanani, mutta ei varmaankaan poikkeuksellinen. Turvallisuuteen ja yhteisöllisyyteen on syytä lisätä huomiota koko yhteiskunnassamme ja kaikissa tilanteissa. Se on minusta meidän kaikkien tärkeä yhteinen tehtävä.

Kommentit