Torstai, 06.10.2011

Blogi, torstaina 06.10.2011

Asetimme viime kevään hallitusneuvotteluissa yhdeksi kärkihankkeeksi ja tehtäväksemme nuorten syrjäytymisen ja nuorisotyöttömyyden hoidon. Laman seurauksena nuorten työttömyys nousi jälleen merkittävästi ja myös syrjäytymiskehitys kiihtyi. Edelleen erityisesti nuorten työttömyys on pysynyt korkeana. Tätä korjaamaan kirjasimme hallitusohjelmaan nuorten yhteiskuntatakuun.

Nuorten yhteiskuntatakuun tarkoitus on, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle, mutta myös kaikille alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille, tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Tämä on takuu, joka nyt siis tullaan toteuttamaan.

Työ ei ole aivan helppo. Asian valmistelussa meidän on löydettävä keinot moneen asiaan. Kärkenä se, että emme tulevaisuudessa päästäisi yhtäkään nuorta syrjäytymään työelämästä ns. lopullisesti. Tilastojen mukaan tämän vuoden elokuussa alle 29-vuotiaita oli työttöminä 54 600. Heistä alle 25-vuotiaita oli peräti 30 300. Tästä nuorten joukosta noin kolmanneksella on vain perusasteen koulutus.

Onkin erityisen huolestuttavaa, että nykyisin koulutusjärjestelmämme jokaisessa vaiheessa, usein juuri nivelvaiheessa siirryttäessä kouluasteelta toiselle, aina osa nuoristamme putoaa. Osa ei jatka opiskelua peruskoulun jälkeen. Ja osa keskeyttää myöhemmin opintonsa syystä tai toisesta ennen valmistumistaan. Tämä itse asiassa on johtanut siihen, että tänään meillä on jopa 100 000 ilman ammattitutkintoa olevaa 25-34 -vuotiasta nuorta aikuista.

Edellä mainitun takia yhteiskuntatakuuseen kuuluukin tärkeänä osana myös koulutustakuu. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle tulemme takaamaan jatkomahdollisuuden. Tosiasia on nimittäin tänä päivänä se, että työmarkkinoille pääsyn perusedellytyksenä on käytännössä aina vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaminen tavalla tai toisella.

Samaan aikaan jatkamme myös mm. etsivää nuorisotyötä. Sen tarkoitus on taasen auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Mukana tässä on jo 223 kuntaa ja 270 etsivän nuorisotyön tekijää. Viime vuonna etsivän nuorisotyön kautta saatiin kontakti lähes 11 000 nuoreen. Ja miettikääpä sitä, että heistä lähes neljännes määritteli itsensä työttömiksi, vaikkei ollutkaan ilmoittautunut työnhakijaksi. Nyt heidätkin autetaan uudelle uralle.

Valmistelutyö nuorten yhteiskuntatakuun ja sen tärkeänä osana koulutustakuun toteuttamiseksi on nyt käynnissä. Etsimme ratkaisuja, miten tulevaisuudessa jokaiselle nuorelle saadaan koulutusta ja sen kautta tie työelämään. Osa toimista saadaan käytäntöön jo lähiaikoina mm. ammatillisen koulutuksen kautta ja koko laajuudessaan nuorten yhteiskuntatakuu on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2013.

Nuorten syrjäytymiseen tartutaan nyt yhteiskuntatakuulla. Yhteiskunnan tehtävä on siis tarjota jokaiselle mahdollisuus. Ja nuoren tehtävä, jopa velvollisuus, on tarttua siihen.

….

Tänään päivä venyi pitkäksi. Perussuomalaiset johtivat jälleen oppositiota kyselytunnilla ja keskustelun taso jäikin luvattoman alhaiseksi. Keskustakin sai vain nelosketjun laitahyökkääjän roolin Mauri Pekkarisen johdlla. Mutta sitten nopea muutaman tunnin piipahdus Riihimäelle ja puhumaan presidentinvaaleista ja kuntauudistuksesta. Illalla vielä illalliselle Takarivin Taavien kanssa. Neljä kopla elää ja voi hyvin tiukoissakin paikoissa.

 

 

Kommentit