Keskiviikko, 05.10.2011

Blogi, keskiviikkona 05.10.2011

Menetetäänkö hajasijoittamisella aina paras ja osaavin henkilökunta?

Tätä täytyy jälleen kerran pysähtyä miettimään, kun kiistellään Metsäkeskuksen sijoittamisesta.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen esittää Metsäkeskusta Lahteen. Kokoomus kannattaa Lahtea. SDP ja Vasemmistoliitto haluaisivat taasen sijaintipaikaksi Joensuun.

Selvityksen mukaan suurin osa tulevan Metsäkeskuksen työntekijöistä tulee nykyisestä Helsingissä sijaitsevasta kehittämiskeskus Tapiosta ja he haluavat pysyä lähellä Helsinkiä. Itse kannatan vahvasti sitä, että maan parasta osaamista hyödynnetään uudessa Metsäkeskuksessakin. Hajasijoittaminen vain hajasijoittamisen ilosta on jo nyt osoitettu osaamisen kannalta virheelliseksi ratkaisuksi.

Muuta päinä sitten Helsingin Sanomat kertoi, että valtion virastojen alueellistaminen Helsingistä muualle Suomeen on vaihtanut suurimman osan virkamieskunnasta. Siis tuhansia työpaikkoja on siirretty ympäri Suomen, mutta vain muutama sata parasta osaajaa ja kyseisten vaativien töiden pitkäaikaista osaajaa on seurannut alueellistamisen mukana uuteen sijaintipaikkaan. Näin ollen valtiolta on hävinnyt vuosikymmenien huippuosaaminen ja työkokemus mikä on kultaakin arvokkaampaan nimenomaan tällaisissa keskeisissä asiantuntijatehtävissä.

Nyt ehkä olisikin tarpeen viheltää peli hetkeksi poikki ja tehdä selvitys siitä mitä kymmenen vuoden aikana on tehty ja saatu aikaan. Tutkia saadut hyödyt. Mutta tutkia myös tehdyt vahingot. Hallituksen pitää nyt selvittää huolella alueellistamisen tulokset ja päättää jatkosta vasta tämän jälkeen myöhemmin.

Nyt tilanne on akuutti metsäosaamisen osalta. Valtion metsähallinnossa yhdistetään 13 alueellista metsäkeskusta yhdeksi valtakunnalliseksi Metsäkeskukseksi ja tämän on tarkoitus aloittaa toimintansa jo ensi vuoden alussa. Itseasiassa koomisinta onkin se, että osa uuden viraston työpaikoista on julistettu jo auki vaikka sijaintipaikasta eli työpaikan sijainnista ei ole vielä tietoa. Voi vain kysyä kuinka monta osaajaa jättää tehtäviin hakematta jos työpaikansijainti on täydellisen auki?

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen perustelut Lahdelle Metsäkeskuksen sijaintipaikaksi on vahvat ja kestävät. Kokoomus kannattaakin Metsäkeskuksen sijaintipaikaksi Lahtea. Näyttää siltä, että SDP ja Vasemmistoliitto haluavat metsäkeskuksen Joensuuhun. Onko SDP:n ja Vasemmistoliiton hämäläiset kansanedustajakollegat hyväksymässä tämän? Jäämme odottamaan tekoja.

Kiitos palautteesta liittyen tuohon Metsäkeskus asiaan ja yleensäkin hajasijoittamiseen. Olen täysin samaa mieltä, että näissä asioissa johtolankana pitää olla korkean osaaminen vaaliminen ja turvaaminen. Mutta myös reiluus ja jatkuvuus työntekijöiden ja heidän perheidensä näkökulmasta. Ehkä siis voisimme sanoa hyvästit myös pakkosiirroille ja keskittyä jatkossa vain siihen, että ns. uusia toimijoita sijoitettaessa katsottaisiin voisiko ne toimia muuallakin päin Suomea. Jatketaan tästä keskustelua.

Päivä tänään valiokuntien parissa ja istunnossa. Jatkoimme mm. maamme puolustusvoimien läpikäyntiä ja tänään agendalla erityisesti merivoimat ja niiden tulevaisuus. Sitten ulkoasiainvaliokunnassa Rio20+ laajakuuleminen jne. Niin ja mahtuihan päivää yksi tapaaminenkin ja kymmeniä puhelinsoittoja. Voisi todeta, että ihan normipäivä siis.

Hieman hämmentyneenä olemme saaneet seurata nyt opetusministeri Jukka Gustafssonin esityksiä ammattikorkeiden puolella. Demariministeri esittää, noin 2 200 aloituspaikan vähentämistä AMK-puolelle vuonna 2013 ja isku on kova monelle ammattikorkeakoululle.

Näyttää myös uhkaavasti siltä, että monta toimivaa yksikköäkin on uhattuna ja nyt meidän on syytä olla Hämeessäkin valppaana, että pystymme turvaamaan AMK-opetuksen niin Kanta- kuin Päijät-Hämeessäkin ja myös eri seutukunnilla. Gustafsson olisi karsimassa maasta peräti seitsemän ammattikorkeakoulua. Ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta leikattaisiin 50 miljoonalla. Ja on puhuttu jopa 120 miljoonan säästöistä. Itse pelkään, että tällaiset leikkaukset kyllä vievät tältä uudistukselta todellisen pohjan.

Mutta tässä lyhyesti esitykset meille Hämeeseen.

Hämeen Ammattikorkeakoulu:

”Hallituskaudella toteutetaan ammattikorkeakoulu-uudistus. Ammattikorkeakouluihin kohdistuu merkittäviä määrärahasäästöjä, joista osa toteutetaan koulutustarjontaa vähentämällä ottaen huomioon koulutustarve-ennakointien tulokset. Muutokset tulee toteuttaa vuodesta 2013 alkaen.

Tavoitteen saavuttamiseksi ammattikorkeakoulun tulee vähentää tekniikan ja liikenteen alan koulutusta 80, kulttuurialan koulutusta 50 ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutusta 30 aloituspaikan verran.

Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo edelleen, että puutarhatalouden ja maisemasuunnittelun osaamisen vahvistamiseksi koulutusohjelmien koulutus tulisi koota yhteen ammattikorkeakouluun. Hämeen ammattikorkeakoululla on opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan parhaat edellytykset vastata kehittämistyöstä jatkossa. Tämä tarkoittaa Oulun seudun ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun koulutusohjelman koulutusvastuun siirtämistä Hämeen ammattikorkeakoululle. Tässä yhteydessä ja ottaen huomioon ennakoinnin mukaisen lisäystarpeen maaseutuelinkeinoihin, Hämeen ammattikorkeakoulunluonnonvara-alan koulutustarjontaa voitaisiin lisätä 60 aloituspaikan verran.

Alojen valtakunnallisen lisäystarpeen täyttämiseksi luonnontieteen alan koulutusta voitaisiin lisätä 20 sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutustarjontaa 10 aloituspaikan verran. Lisäysten tulee tapahtua ammattikorkeakoulun koulutustarjontaa uudelleen kohdentamalla.


Koulutustarjonnan muutokset sekä opintoprosesseihin liittyvät ongelmat huomioon ottaen kaikki liiketalouden, tekniikan ja liikenteen sekä kaikki englanninkielinen koulutus olisi tarkoituksenmukaista keskittää pääkampukselle Hämeenlinnaan.


FUAS-rakenteessa muotoilun koulutus on tarkoituksenmukaista keskittää Lahden ammattikorkeakouluun.”

 

Lahden Ammattikorkeakoulu:

”Hallituskaudella toteutetaan ammattikorkeakoulu-uudistus. Ammattikorkeakouluihin kohdistuu merkittäviä määrärahasäästöjä, joista osa toteutetaan koulutustarjontaa vähentämällä ottaen huomioon koulutustarve-ennakointien tulokset. Muutokset tulee toteuttaa vuodesta 2013 alkaen.

Tavoitteen saavuttamiseksi ammattikorkeakoulun tulee vähentää kulttuurialan koulutusta 52 aloituspaikan verran sekä lakkauttaa matkailu-, ravitsemus ja talousalan koulutus (80 aloituspaikkaa).

Kulttuurialan koulutuksessa tarjonta tulee keskittää painoaloille muotoiluun ja tätä tukevaan viestinnän koulutukseen ja toteuttaa aloituspaikkavähennykset lakkauttamalla musiikin ja kuvataiteen koulutus.

FUAS-rakenteessa muotoilun koulutusvastuu on tarkoituksenmukaista keskittää Lahden ammattikorkeakouluun ja vastaavasti matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusvastuu on tarkoituksenmukaista keskittää Laurea-ammattikorkeakouluun.

Vastaavasti koulutustarjontaa tulee lisätä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 50, luonnontieteiden alalla 20 sekä liiketalouden alalla 40 aloituspaikan verran. Tämän tulee tapahtua ammattikorkeakoulun koulutustarjontaa uudelleen kohdentamalla”

….

Palaan aiheeseen lähipäivinä. Ei aivan onnistuneelta näytä tämä opetusministeri Jukka Gustafssonin harjoitus. Keskustelua siis tulee riittämään ja ympäri maan. Ja ymmärrän sen.

Mutta huomenna jatkamme. Ajattelin hieman täällä kirjoittaa huomenna nuorten yhteiskuntatakuusta. Mikä se on niin siitä huomenna lisää.

 

 

Kommentit