Timo Heinonen: OKM:n esitys voisi viedä pahimmillaan ammattikorkeakoulutuksen koko Hyvinkää-Riihimäen talousalueelta

Uutiset, perjantaina 07.10.2011

Kansanedustaja ja Sivistyksen ja Osaamisen politiikkaverkoston puheenjohtaja Timo Heinonen on huolissaan Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksista ammattikorkeakoulutuksen tulevaisuudesta. OKM:n ja opetusministeri Jukka Gustafssonin (SDP) tuoreet esitykset tarkoittaisivat pahimmillaan koko AMK opetuksen loppumista koko Hyvinkää-Riihimäen talousalueelta. Heinonen ei opetusministeri Jukka Gustafssonin johdolla tehtyä esitystä voi ymmärtää.

– Tuntuu varsin erikoiselta, että yli 100 000 asukkaan talousalue voisi jäädä ilman ammattikorkeakoulutusta tulevaisuudessa. Alue on myös koko Hämeen nopeimmin kasvava seutukunta ja talousalueenakin monen kansainvälisenkin yrityksen kotipaikka, ihmetteli Timo Heinonen OKM:n linjauksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö linjaa Hämeen Ammattikorkeakoulun osalta mm. niin että ”kaikki liiketalouden, tekniikan ja liikenteen sekä kaikki englanninkielinen koulutus olisi tarkoituksenmukaista keskittää pääkampukselle Hämeenlinnaan.” Myös Laurean osalta ministeriö linjaa vahvaa keskittämistä.

– Tässä on nyt toteutumassa se mistä aluettamme varoitin jo vuosia sitten. Äänemme ei ole ollut tarpeeksi vahva eikä yhtenäinen ja nyt siitä näyttää kärsivän koko alue ja ennen muuta meidän nuoret ja yritykset, harmitteli Heinonen.

– Itse näen niin että Hämeen Ammattikorkeakoulun kannattaa kehittää ja vahvistaa toimintaansa Hämeenlinnan Visamäen pääkampuksella. Sitä työtä kannattaa Hämeenlinnassa ehdottomasti jatkaa. Mutta samaan aikaan on syytä kehittää AMK koulutusta myös Hyvinkää-Riihimäen talousalueella. Itse en näe näitä toisiaan poissulkevina asioina.

Heinonen muistuttaakin, että hallituksen sivistyspoliittinen ministeriryhmä ei ole hyväksynyt alueellisten leikkausten kohdennuksia ja niihin on Heinosen mukaan vielä palattava. Heinosen mukaan kokoomus ei ole esitystä hyväksynyt.

– Iso linja on oikea ja perusteltu. Ammattikorkeidenkin tulee sopeutua tulevaan, mutta nyt näyttää siltä, että esityksiä on ohjannut joku muu kuin yritysten ja työpaikkojen tarve ja aito koulutuksellinen alueellinen tarve.

Timo Heinonen hämmästelee Opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä joka käytännössä pahimmillaan lakkauttaisi AMK-opetuksen niin Riihimäeltä kuin Hyvinkäältäkin.

– Meidän tulee tehdä kaikkemme, että tällainen kasvava 100 000 asukkaan talousalue säilyttää kilpailukykynsä koulutuksensakin kautta tulevaisuudessa. Itse en voi missään tapauksessa hyväksyä opetusministeri Jukka Gustafssonin ja OKM:n esityksiä. Lisäksi näyttää siltä, että myös Lounais-Hämeen AMK-koulutus loppuisi, jos esitys menee näin läpi.

– Hallitusohjemassa linjatut säästöt koskevat vuosia 2013-2016. Nyt ministeriö on tehnyt oman ehdotuksensa ja antanut ammattikorkeakouluille kehittämispalautteensa ja näkemyksensä siitä, miten heidän mielestä pitäisi toimia. Oppilaitoksilla on nyt aikaa ensi helmikuuhun saakka vastata palautteeseen ja vasta sen jälkeen tehdään päätökset, miten leikkaukset suunnataan. Tässä on kyllä nyt erittäin tiukka paikka Hyvinkään ja Riihimäen suhteen. Itse toivon, että saisimme talousalueemme nyt tässä vahvasti toimimaan yhdessä.

Kommentit