Timo Heinonen Water Festivaalilla: Lukiokoulutus nostettava nyt kehittämisen keskiöön

Uutiset, sunnuntaina 17.10.2010

Lahdessa Suomen Lukiolaisten Liiton Water-oppilaskuntafestivaaleilla puhunut kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen haluaa nostaa seuraavalla hallituskaudella lukio-opetuksen sivistyspolitiikan kehittämisen keskiöön. Heinonen totesi lukiokoulutuksen jääneen monessa mielessä nyt paitsioon ja vaativan vahvaa panostusta lähivuosina.

– Koulutuspolitiikassa pitää elää vahvasti ajassa. Olemme nyt uudistaneet ja panostaneet valtavasti lisää peruskouluun, ammattikouluihin ja myös yliopistoihin. Lukiot ovat jääneet mm. rahoituksen näkökulmasta jälkeen, totesi Timo Heinonen.

Heinonen totesi, että on tärkeää laajentaa ensi hallituskaudella nyt käynnistyvä opinto-ohjauksen pilottihanke kattamaan kaikki Suomen lukiot ja näin tasoittaa nuorten tietä jatko-opintoihin.

– Sopiva määrä opinto-ohjaajia on varmasti jossain noin yksi opo 200 lukiolaista kohden. Toiminnan pitää olla sellaista, että se lähtee yksilöstä eikä ryhmästä, pohti Heinonen.

Samalla Heinosen mukaan tulee tarkistaa lukio-opetuksen rahoituspohja ja järjestelmä niin, että se mahdollistaa lukion lähipalveluna jatkossakin. Samalla myös oppisisältöjä ja ylioppilaskirjoituksia tulee tarkastella ja korjata myös opintotuen epäkohta missä toisella asteella opiskelevan täysi-ikäisen nuoren vanhempien tulot vaikuttavat vielä hänen opintotukeensa.

– On pohdittava sitä mitä ja miten paljon lukio opettaa. Enemmän minusta jokatapauksessa tulevaisuudessa taitoa kuin tietoa. Se voisi olla hyvä ohjenuora. Ja tässä tarvitsemme varmasti myös uudistusta opetustapoihin ja tietotekniikan vahvaa tuomista mukaan opetukseen ja opiskeluun, linjasi Timo Heinonen ja pohti samalla myös lukion imagoa yläkoululaisten silmissä.

– Ehkä tässä viime vuosina on tapahtunut sellainen muutos, että ammattikoulu nähdään nyt vetovoimaisena, uudenaikaisena ja hyvänä paikkana opiskella. Ammattikouluissa on jotain uutta draivia nyt. Samaan aikaan lukion imago on usein opettajajohtoinen ja ehkä hieman, jos voi sanoa vanhanaikainen tai kaavoihin kangistunut, pohti Heinonen ja heittikin imagon kirkastamispallon osittain myös lukiolaisten liitonkin suuntaan.

Kommentit