Heinonen puhui Riihimäen Yrittäjänaisille Työn ja perheen yhteensovittaminen hyvinvointiyhteiskunnan pelastajana

Uutiset, keskiviikkona 13.10.2010

Kansanedustaja Timo Heinonen puhui Riihimäen naisyrittäjien juhlassa, jossa vuoden 2010 Yrittäjänaisena palkittiin KLT-kirjanpitäjä Niina Mutikainen. Heinosen aiheena oli Puhe Naisyrittäjälle, ja puheessa nousikin esille naisvaltaisten alojen ja naisyrittäjien haasteita.

Heinonen nosti puheessaan esiin yrittäjyyden tärkeyden suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle. Tähän liittyen täytyy pitää huolta sekä uusien yritysten perustamisedellytyksistä, että olemassa olevasta yrittäjyydestä. Erityisesti työhyvinvointi, perheen ja työn yhteensovittaminen, työntekijän palkkaaminen ja sosiaaliturva ovat asioita joihin yhteiskunnan täytyy ottaa kantaa.

– Kaikilla pitäisi olla täysi mahdollisuus yhdistää perhe ja työ. Tämä on kiistatta tehokkain täsmätoimi koko kansakunnan, niin aikuisten kuin lastenkin hyvinvoinnin edistämiseksi. Tällä edistetään työhyvinvointia ja jaksamista, pidempiä työuria, työtehokkuutta ja ennen kaikkea toimet synnyttävät uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Elämäntilanteet ovat erilaisia, joten vaihtoehtoja täytyy olla , muistuttaa Heinonen puheessaan.

Tällä hetkellä Suomessa on enemmän yrityksiä kuin koskaan ennen, noin 258 000, mutta olemme edelleen EU-maiden keskiarvon alapuolella pk-yritysten määrässä. Heinonen muistuttikin Riihimäen Naisyrittäjiä siitä, että tilaa uudelle yrittäjyydelle on. Naisyrittäjien osuus on tällä hetkellä noin 30 prosenttia, mutta tavoite on asetettu 40 prosenttiin.

– Syitä erityisesti naisten korkeaan kynnykseen ryhtyä yrittäjäksi on monia. Näitä on myös syytä aktiivisesti madaltaa, toteaa Heinonen puheessaan.

Heinonen on huolissaan myös nuorien naisyrittäjien määrästä. Neljännes naisyrittäjistä on Suomessa yli 50-vuotiaita. Myös yksinyrittäjyys on yleistä naisten keskuudessa, ja vain alle kolmannes naisyrittäjistä on myös työnantaja. Tähän yhtenä ratkaisukeinona Heinonen nostaa esiin vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten tasaamisen ja korvaamisen. Usein naisvaltaisilla aloilla ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on riski juuri vanhemmuuden kustannusten vuoksi, ja tämä syö yritysten kasvumahdollisuuksia.

– Perhevapaiden kustannusten tasaaminen ja korvaaminen valtion toimesta on tehotoimi edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä ja erityisesti naisyrittäjyyttä. Kyse on siis työllisyydestä, yritysten toimintamahdollisuuksista ja kasvua hakevien yritysten kyvystä palkata lisätyövoimaa.

Puheessa nousi esiin myös yrittäjien sosiaaliturva, johon Heinonen vaati korjauksia. Yrittäjien heikompi sosiaaliturva palkansaajiin nähden on yksi suuri este yrittäjyydelle ja erityisesti perheellisille yrittäjille. Yhtenä keinona sosiaaliturvan parantamiseksi Heinonen esittää sairaan lapsen hoitokulujen verovähennyskelpoisuutta, riippumatta yhtiömuodosta.

– Nämä kaikki ovat esimerkkejä työn ja perheen yhteensovittamisesta. Tähän täytyy nyt todella paneutua, hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisen nimissä.

Kommentit