Timo Heinonen tukee OAJ:n puheenjohtajan esitystä – ”Opettajan ammattinimike varattava päteville opettajille”

Uutiset, lauantaina 05.06.2010

Tuore vasta toukokuussa OAJ:n eli Opettajien ammattijärjestön puheenjohtajaksi valittu Olli Luukkainen ehdottaa opettaja-ammattinimikkeen suojaamista. Luukkaisen mukaan koululaisten vanhemmilla tulee olla oikeus katsoa julkisesta rekisteristä, onko opettaja muodollisesti pätevä hoitamaan tehtäväänsä ja vain kelpoisuuden omaavat voisivat esiintyä jatkossa opettajina.

Kansanedustaja, KM-luokanopettaja Timo Heinonen on tyytyväinen tuoreen puheenjohtajan esitykseen.

– Tein itse samasta aiheesta esityksen parisen vuotta sitten ja se sai silloin varsin paljon huomiota ja kiitosta. Toivotaan, että nyt OAJ:n tuella asia saadaan myös etenemään päätökseen asti, totesi Timo Heinonen.

Heinonen esitti 2008 ”koulutuksen saaneiden opettajien asemaa tulisikin vahvistaa niin, että henkilökunnan koulutus olisi tiedossa myös perheissä ja työyhteisöissä. Opettajan koulutuksesta kertovat nimikkeet, muun muassa luokanopettaja, aineenopettaja, lehtori ja lastentarhanopettaja, tulisi varata vain kyseiseen virkaan päteville opettajille. Muun koulutuksen saaneet saisivat käyttää pelkkää opettaja-nimikettä toimiessaan opettajan tehtävässä”.

Suomenkielisessä perusopetuksessa oli vuoden 2005 keväällä 41 100 opettajaa, joista 35 300:lla oli pätevyys tehtäväänsä. Pätevyys opettajan ammattiin puuttui 5 100:lta päätoimisesti opettajana toimivalta henkilöltä, mikä useimmiten tarkoitti tutkinnon puuttumista. Vuonna 2005 tehdyn OECD:n opettajatutkimusraportin mukaan Suomessa muodollisesti epäpätevien opettajien osuus on OECD-maiden suurimpia.

– Samalla tulisi tarkastella myös opettajien koskemattomuuden suojaa ja ulottaa rikollisten taustojen selvittäminen myös opettajan sijaisuuksia hoitaviin henkilöihin. Sijaisena toimivalla henkilöllä tulisi olla velvollisuus esittää tuore raportti taustastaan ja menneisyydestään, kuten myös koulukuljetusten henkilökunnalla ja muilla kouluissa ja koululaisten kanssa toimivilla henkilöillä. Nämä pienet muutokset loisivat oikeusturvaa lapsille ja nuorille, mutta myös opettajille ja vanhemmille, toisti Heinonen parin vuoden takaisen esityksensä.

KK 218/2008 vp – Timo Heinonen /kok
Koulutuksen saaneiden opettajien aseman vahvistaminen

Kommentit