Timo Heinonen kiittelee koululiikunnan lisäämistä

Uutiset, tiistaina 01.06.2010

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) on tyytyväinen työryhmän esitykseen peruskoulun tuntijaon uudistamisesta taito- ja taideaineiden lisäpanostuksen ja erityisesti koululiikunnan osalta. Heinonen kiitteleekin työryhmää siitä, että se on uskaltanut tuoda esityksen, jolla parannetaan oppilaiden mahdollisuutta liikkumiseen. Myös muut taito- ja taideaineet nostetaan peruskoulussa nyt keskiöön.

– Tämä on erinomainen lähtökohta, sillä lapsemme ja nuoremme tarvitsevat lisää liikunnan iloa. Tällä on myös koulussa jaksamisen kannalta suuri merkitys, eikä sen vaikutusta kansanterveyteen voi missään nimessä aliarvioida, sanoi sivistysvaliokunnassa toimiva Timo Heinonen, joka toimii myös Kokoomuksen Osaamisen ja Sivistyksen verkoston puheenjohtajana.

Heinosen mukaan laajassa työryhmän esityksessä on vielä pohdittavaa, mutta sen vuoksi siitä käydäänkin nyt perusteellinen lausuntokierros ja keskustelu ennen lopullista esitystä.

– Pidän myös erittäin tervetulleena esityksiä, joissa lisätään merkittävästi valinnaisuutta niin alakoulun kieltenopiskelussa kuin yläkoulussakin mm. taito- ja taideaineissa. Myös draaman tuonti kouluun on hieno asia. Lisäksi matematiikan valinnaisuus soveltaviin ja syventäviin kursseihin on varmasti tervetullut, totesi Heinonen ja piti tärkeänä perusperiaatteena kuitenkin sitä, että merkittäväkään valinnaisuuden lisääminen peruskoulussa ei ole vaikuttamassa jatko-opiskelumahdollisuuksiin.

– Peruskoulua ei saa kehittää missään tapauksessa sellaiseen suuntaan missä esimerkiksi yläkoulussa tehdyt valinnat vaikuttaisivat jatko-opiskelumahdollisuuksiin. Yksikään valinta tai valitsematta jättäminen ei saa sulkea yhtään ovea tulevaisuudesta eikä näin tule tapahtumaankaan, painotti Heinonen ja tyrmäsi näin väitteet, joissa esitystä on kritisoitu vanhan ajan tasoryhmien palauttamisesta peruskouluun.

Opetushallituksen pääjohtajan Timo Lankisen johtama työryhmä jätti esityksensä opetusministeri Henna Virkkuselle tiistaina. Esityksen mukaan opetuksen vähimmäistuntimäärää nostettaisiin hieman ja opetettavat aineet koottaisiin kuuteen kokonaisuuteen. Valinnaisuutta työryhmä ehdottaa lisättäväksi huomattavasti etenkin 3.-6. vuosiluokilla ja yläkoulussa. Työryhmäraportin pohjalta tehtävä uudistus on tarkoitus saada eduskuntaan vielä kuluvalla hallituskaudella ja uuden tuntijaon on tarkoitus tulla voimaan syyslukauden alussa 2014.

Kommentit