II Oikea Suunta seminaari Vanajanlinnassa viitoitti Hämeen kasvua ja tulevaisuutta ”Tulemme tekemään seminaarista jokavuotisen”

Uutiset, tiistaina 01.06.2010

Järjestyksessään toinen Oikea Suunta- seminaari keräsi Vanajanlinnan Ryti-saliin Riihimäen ja Hämeenlinnan alueen vaikuttajia ja suomalaisia yrittäjiä. Aiheena seminaarissa oli Suomen ja Hämeen tulevaisuuden näkymät ja erityisesti kasvukäytävän, eli Helsinki-Tampere-nauhakaupungin kehittyminen ja menestyminen tulevaisuudessa. Kansanedustaja Timo Heinosen järjestämä seminaari keräsikin arvovaltaisen puhujakaartin ja hyvän osanoton.

Seminaarin pääpuhujana oli asuntoministeri Jan Vapaavuori. Ministeri käsitteli puheessaan maapolitiikkaa ja yhdyskuntarakenteen suunnittelua. Vapaavuoren pääviesti kuuntelijoille oli se, että tarvitsemme sekä kaupunkeja että elävää maaseutua, mutta ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa liian maaseutumaista kaupunkia tai kaupunkimaista maaseutua. Vapaavuori peräänkuulutti myös seutukunnallista yhteistyötä erityisesti maapolitiikassa ja luottamushenkilöille taitoa nähdä suurempia kokonaisuuksia.

Kommenttipuheenvuorot Vapaavuoren puheeseen esittivät Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapio Vekka ja Riihimäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kai Heimonen. Molemmat totesivat osan ongelmista ja kehityskohteista olevan yhteisiä ja alueita tullaan kehittämään tulevaisuudessakin juuri Vapaavuoren tarjoamasta näkövinkkelistä, taloustilanteen sallimissa rajoissa.

– Asioita pitäisi pystyä katsomaan laajemmankin hyödyn näkökulmasta kuin vain oman kunnan, pohti Kai Heimonen.

Yrittäjien näkökulmaa seminaarin aiheeseen ja kansallisenkin tulevaisuuspolitiikkaan toi Eero Kotkasaari, joka kävi läpi yrityksensä Joutsen Finlandin menestystarinaa ja selviämistä 90-luvun lamasta. Kotkasaari nosti viime vuosikymmeniltä tärkeimmäksi päätökseksi filosofian, joka lähti aina liikkeelle tärkeimmästä eli asiakkaasta. Avoin keskustelukulttuuri jatkuu Kotkasaaren mukaan edelleen yrityksessä ja tulevaisuuteen panostetaan. Tämän taantuman aikana on tehty mm. periaatepäätös siitä, että tuotekehitykseen ohjataan viisi prosenttia yrityksen liikevaihdosta, jotta kilpailukyky globaaleilla markkinoilla säilyy ja paranee.

Eero Lehti peräänkuulutti kannustavaa verouudistusta

Yritysten kilpailukyvyn säilyttämisestä puhui myös yrittäjä ja kansanedustaja Eero Lehti omassa alustuksessaan. Lehden pääviesti kuulijoille oli, että nyt täytyy tehdä ratkaisuja kilpailukyvyn turvaamiseksi pitkälläkin aikavälillä ja pysyvin ratkaisuin.

– Pääkohteina tässä työssä on energiaratkaisut ja yritysverotus, jonka tulee kannustaa työllistämiseen ja myös riskinottoon.

Eero Lehti muistutti kuulijoita myös siitä, että varsinaisia työnantajayrityksiä ei ole syntynyt maassamme pitkään aikaan, vaan suurin osa uusista yrittäjistä on ns. elinkeinonharjoittajia.

– Kasvua haluavia ja hakevia yrityksiä tarvitaan näiden yksinyrittäjien rinnalle, jotta suomalainen yhteiskunta selviää.

Seminaariin toisenlaista näkökulmaa toi jääkiekkovalmentaja Rauno Korven esitys, jossa hän lähestyi yritysmaailmaa ja yhteiskuntaa sporttimaailman näkökulmasta. Korven viesti eroista yritysmaailman ja urheilumaailman välillä oli toteamus, että urheilussa on valmentaja ja ammattilainen, kun taas yritysmaailmassa puhutaan johtajasta ja alaisesta.

– Eikö tässä ole aika iso ajatuksellinen ero?, kysyi Korpi seminaariyleisöltä ja sai vastaukseksi myönteistä nyökyttelyä.

Korpi kannustikin sekä yrityksissä että yhteiskunnassa yleisimminkin pohtimaan, mitä urheilulla on annettavaa.

Heinonen tyytyväinen päivän antiin

Kansanedustaja Timo Heinonen oli erittäin tyytyväinen seminaarinsa saamaan vastaanottoon. Heinonen kertoi 2007 järjestetyn ensimmäisen seminaarin jälkeen tulleen paljon pyytöjä uudesta seminaarista ja nyt toisen kerran jälkeen hän onkin valmis säännölliseenkin seminaarirytmiin.

– Kaiken kaikkiaan onnistunut ja mielenkiintoinen, keskusteleva päivä Vanajanlinnassa. Jatkoa seuraa varmasti, ja suunnitteilla on III Oikea Suunta-seminaari, jossa tarkoitus vielä tarkemmin paneutua vuoden 2011 eduskuntavaalien tärkeimpiin teemoihin. Tämä on myös hyvä tapa kuulla kentältä kokemuksia ja ongelmakohtia, vuorovaikutusta tässä työssä tarvitaankin, kertoi kansanedustaja Timo Heinonen ja paljasti, että jatkossa seminaari tullee olemaan vuosittainen.

Kommentit