Kokoomuksen Anniina Nummelin esittää Suunnitelmaa puisto- ja lähimetsien hoitoon

Uutiset, tiistaina 01.06.2010

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti maanantaina valtuutettu Anniina Nummelin johdolla valtuustoaloitteen Lopen taajamien lähivirkistysalueiden ja puistometsien hoidosta. Lopen kunnan taajama-alueiden sisälle on jätetty kokoomuksen mielestä aivan oikein kaavoitettaessa runsaasti viheralueita, puisto- ja lähimetsiä. Myös nämä metsäalueet vaativat aktiivista huoltoa ja hoitoa mm. turvallisuuden takaamiseksi.

– Viime vuosina useamman tällaisen metsäalueen hoitaminen on kuitenkin nostattanut myös monenlaisia tuntoja. Metsänhoitoa on arvosteltu myös liian rajuksi mm. Isokorkeen ja ns. Ikikumin alueella ja viimeksi arvostelua on tullut myös Ilkon kunnan omistamien metsien hakkuista ja hakkuiden jälkihoidosta, totesi Anniina Nummelin valtuustossa.

Kokoomus esittikin, että metsänhoitosuunnitelmien yhteyteen tehdään nyt Lopella uusi suunnitelma taajama-alueiden sisällä olevien viheralueiden ja puisto- ja lähimetsien hoidosta.

– Lähtökohdaksi tulee ottaa se, että näiden metsien hoitohakkuut toteutetaan metsurivoimin ja kaikissa tilanteissa hakkuusopimuksiin sisällytetään latvojen ja oksien poiskerääminen sekä tarpeelliset täydennysistutukset.

Samalla viheralueiden hoitotoimenpiteistä otettaisiin käytännöksi malli jossa aina ennen toimenpiteiden aloittamista annetaan naapuriasukkaille mahdollisuus esittää toiveita hakkuun toteutuksesta. Myös viherkaistaleiden hoidosta voitaisiin tapauskohtaisesti sopia asukkaiden kanssa esimerkiksi polttopuut palkaksi –periaatteen mukaisesti.

– Anniinan (Nummelin) tekemä valtuustoaloite tulee todellakin tarpeeseen. On tärkeää, että näitä lähimetsiä hoidetaan. Hakkuut ovat turvallisuudenkin kannalta tärkeä osa lähimetsiäkin, mutta ajoissa tehtyinä voidaan välttää laajat aukkohakkuut. On myös totta, että risut ja latvukset on syytä korjata näiltä alueilta pois ja hyvä ajatus on myös hyödyntää alueen asukkaiden omaa aktiivisuutta. Moni varmasti ottaa mielellään polttopuita ja pitää sitä vastaan nämä yhteisetkin nurkat siisteinä, totesi Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja Lopen kokoomuksen puheenjohtaja Timo Heinonen.

Kauniisti ja pieteetillä hoidetut viheralueet sekä puisto- ja lähimetsät ovat meille kaikille tärkeä asia. Kaunis ympäristö ja näky asuinalueille ja ohikulkijoille on yksi parhaista käyntikorteistamme.

– Esitämme, että metsänhoitosuunnitelman yhteyteen tehdään erillinen suunnitelma ja ohjeistus viheralueiden sekä puisto- ja lähimetsien hoitotoimenpiteistä ja niiden toteuttamistavoista, linjasi Anniina Nummelin.

Kommentit