Timo Heinonen toivoo kotihoidontukiuudistuksessa pidettävän lapsi keskiössä

Uutiset, sunnuntaina 01.09.2013

Kokoomuksen kansanedustaja ja Osaamisen ja Sivistyksen politiikkaverkoston puheenjohtaja Timo Heinonen toivoo, että kotihoidontuesta keskusteltaessa ja sitä uudistettaessa ei unohdettaisi kuitenkaan tärkeintä eli lasta. Heinonen toivoon, että uudistusta tehtäessä otettaisiin huomioon myös erilaisten perheiden erilaiset tarpeet.

– Minusta on tärkeää, että uudistuksesta tehdään kuitenkin joustava. Pitää olla mahdollisuus myös toisenlaiseen jakoon kuin 50-50, jos lapsen ja perheen tilanne sitä vaatii, toteaa Timo Heinonen.

Heinonen nostaa esille esimerkkinä yksinhuoltajaperheet ja myös yrittäjäperheet.

– Kyllä yksinhuoltajaperheenkin lapsilla pitää olla samat oikeudet kotiin ja vanhempaan siellä kuin muillakin perheillä. Ja jo nyt on tullut esille esimerkkejä joissa perheestä jompi kumpi vanhemmista toimii esimerkiksi yrittäjänä tai maataloudessa eläinten esimerkiksi lypsykarjan parissa. Silloin irrottautuminen työelämästä voi olla mahdotonta vaikka sitä itse haluaisikin, kertoo Heinonen esimerkkejä ja sanoo, että vastaavia poikkeustilanteita pitäisi olla muitakin.

Hallitus päätti rakenneuudistuspaketin yhtenä osana, että jatkossa kotihoidotuki kohdennetaan puoliksi molemmille vanhemmille. Jos toinen vanhemmista ei käyttäisi omaa tukijaksoa niin perhe menettäisi tuen tältä osin. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka onkin jo esittänyt, että tukea pitäisi voida käyttää nykyisen kolmen vuoden sijaan joustavasti esimerkiksi lapsen kahdeksan ensimmäisen elinvuoden aikana.

– Olen samaa mieltä Toivakan kanssa. Perheet ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita ja uudistuksessa pitää ottaa joustavasti huomioon erilaiset lasten ja perheidenkin tilanteen. Aikarajan pidentäminen kahdeksaan vuoteen on esimerkiksi perusteltua, tuki Heinonen Toivakan esitystä.

Hallituksen tavoitteena on patistella uudistuksella äitejä töihin. Kelan mukaan vuonna 2012 kotihoidontuen saajia oli 116 000 ja heistä naisia 109 000.

Kommentit