Timo Heinonen: Perusopetuksen laatukriteerit käyttöön joka kunnassa

Uutiset, perjantaina 26.11.2010

Kansanedustaja ja Kokoomuksen Osaamisen ja sivistyksen politiikkaverkoston puheenjohtaja Timo Heinonen vaatii, että perusopetuksen laatukriteerit otetaan työvälineeksi jokaisessa Suomen kunnassa. Laatukriteerit on valmisteltu opetusministeriössä ja ne otettiin käyttöön viime vuoden syksyllä. Opetusministerin johdolla laatukriteereiden käyttöönottoa kunnissa tuetaan vuosina 2009-2011 yhteensä kolmella miljoonalla eurolla.

– Laatukriteerit ovat meillä käytössä myös muilla hallinnonaloilla, ja tämä on hyvä työkalu kunnille ja luottamushenkilöille arvioida koulupuolen kehittämistarpeita. Kannustankin siis kaikkia kuntia hyödyntämään tämän mahdollisuuden, sanoin sivistysvaliokunnassa toimiva Heinonen.

Laatukriteereissä on yhteensä 11 aluetta: johtaminen, henkilöstö, taloudelliset resurssit, arviointi, opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, osallisuus ja vaikuttaminen, kodin ja koulun yhteistyö, fyysinen oppimisympäristö sekä oppimisympäristön turvallisuus.

– Lisäksi kriteereistä löytyy suositus opetusryhmien enimmäiskoosta, joka on 20-25 oppilasta. Erityisen tärkeä on myös suositus opinto-ohjaajien määrästä, joka on yläluokilla vähintään yksi opintojenohjaaja 250 nuorta kohden, lisää Heinonen.

Perusopetuksen kansallisten laatukriteereiden tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa. Laatukriteereiden hyödyntäminen auttaa koulujen henkilöstöä, hallintoa ja päättäjiä tiedostamaan toiminnan puutteet ja parantamaan niitä. Kriteereiden käyttö ei kuitenkaan velvoita kuntia mihinkään, vaan ne ovat luonteeltaan suosituksia ja arvioinnin väline.

– Jokaiselle kuntapäättäjälle ja myös koulupuolen asiantuntijoille olisi tärkeä esimerkiksi kerran vuodessa tarkastella kriittisesti oman kunnan koulutoimea. Tavoitteena kuitenkin kaikilla on laadukas perusopetus, ja tämän vuoksi perusopetuksen laatukriteerit tulisi ottaa käyttöön kaikissa Suomen kunnissa, Heinonen vaatii.

Kommentit