Kataja ja Heinonen: Valtatie 2:n lisärahoitus työvoitto

Uutiset, keskiviikkona 01.12.2010

Eduskuntakäsittelyssä vuoden 2011 talousarvioon on päätetty lisätä kolme miljoonaa euroa valtatie 2:n peruskorjauksen jatkolle. Kokonaistarve tien kuntoon saattamiseksi on noin 10 miljoonaa euroa. Kokoomuksen kansanedustajat Sampsa Kataja ja Timo Heinonen ovat tyytyväisiä, että tien peruskorjaus nyt etenee, mutta pitävät välttämättömänä, että loppurahoitus pystytään esittämään tielle jo ensi vuonna.

– Tämä on mahtava työvoitto. Nyt viimein saamme liikkeelle levennystyöt, jotka mahdollistavat nopeusrajoitusten nostamisen 100 km/h:ssa valtatie 2:n puollonkaulaksi jääneellä Karkkila-Forssa välillä. Samalla saimme myös vahvan viestin siitä, että koko tien perusparannus halutaan hoitaa nyt kerralla loppuun, toteavat Kataja ja Heinonen.

Valtatie 2 Helsingin ja Porin välillä yhdistää pääkaupunkiseudun, Uudenmaan, Hämeen ja Satakunnan maakunnat toisiinsa. Valtatie on liikenteellisesti merkittävä valtakunnallinen ja kansainvälinen päätieyhteys, eikä sillä välillä ole vaihtoehtoista rautatieyhteyttä. Liikennemäärät ovat 2-tiellä suuria ja liikenteelle ominaista on suuri raskaan- ja joukkoliikenteen osuus. Ongelmaksi on koettu myös valtatien standardin epäjatkuvuus mm. nopeustason osalta. Tähän ongelmaan onkin jo tartuttu osaltaan 2000- luvulla tehdyillä perusparannustöillä.

– Kakkostie on tärkeä yhteys Helsingin, Lounais-Hämeen ja Satakunnan välillä ja on hyvä, että tien peruskorjaus nyt etenee. Tämä on ollut meille yhdistävä hanke, toteavat satakuntalainen Sampsa Kataja ja hämäläinen Timo Heinonen.

Kommentit