Timo Heinonen ottaisi aikalisän haja-asutusalueiden jätevesiasiassa – ”Lehtomäen pitäisi viheltää peli nyt poikki”

Uutiset, perjantaina 10.09.2010

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) esittää, että vuonna 2014 voimaan tulevan jätevesiasetuksen toimeenpanoa lykätään. Uudistuksen tiedotus on ontunut pahasti ja ihmisille on jopa myyty laitteita jotka eivät täytä 2014 vuoden vaatimuksia. Heinonen vaatiikin nyt asetuksen toimeenpanon keskeyttämistä ja huolellista selvitystä myynnissä olevien laitteiden toimivuudesta.

– Kyllä maaseudun haja-asutusalueen jätevesipäätöstä kannattaa lykätä ainakin siihen asti, kunnes nyt myynnissä olevat jätevesien pienpuhdistamot on testattu puolueettomasti ja huolella, ehdottaa Timo Heinonen ja toivoo keskustalaiselta ympäristöministeri Paula Lehtomäeltä nopeita toimia.

Tällä hetkellä Suomen ympäristökeskus tekee testejä vain tilaustyönä laitevalmistajille ja kaikkia testejä ei näin ollen edes kerrota julkisuuteen. Kesällä myös TM Rakennusmaailma lehti paljasti, että vain yksi pienpuhdistamo kahdeksasta poisti jätevedestä edes osittain vaatimusten mukaisesti ravinteita.

– Tällöin voi hyvin kysyä, että meneekö nyt mummonmökkien ja maaseudun talojen rahat, sen itsensä sijasta, viemäriin, toteaa Heinonen.

– Asetuksessa Suomen Ympäristökeskus velvoitetaan huolehtimaan tiedottamisesta ja myös juuri puolueettoman laitetietouden tarjoamisesta kuluttajille. Tätä tehtävää SYKE ei ole hoitanut. Osa jopa testit reputtaneista laitteista on varustettu SYKE:n merkein.

– Tulos ei ainakaan vähennä hämmennystä niissä haja-asutusalueiden vielä jopa 200 000 mökissä ja kotitaloudessa, joiden pitäisi nyt kahden seuraavan vuoden laittaa jätevesiasiat vuoden 2014 vaatimusten mukaiseen kuntoon.

Heinonen toivookin, että haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen voimaan tuloa lykättäisiin ja nyt selvitettäisiin puoluettomilla laitetestauksilla mitkä laitteet pääsevät vaadittuihin tuloksiin ja mikä on luotettava, varma ja taloudellisesti mahdollinen tapa puhdistaa haja-asutusalueiden jätevesiä.

– Ihmisten velvoittaminen hankkimaan laitteita jotka eivät täytä vaatimuksia on huonoa lainsäädäntöä. Sellaista ei voi hyväksyä.

Haja-asutusalueen jätevesiasetuksen mukaan kiinteistöt ovat velvoitettuja puhdistamaan jätevetensä vuoteen 2014 mennessä uusien vaatimustasojen mukaan. Kiinteästä aineesta pitää poistaa 90 prosenttia, fosforista 85 ja typestä 40 prosenttia.

Kommentit