Timo Heinonen: Opintotukiuudistuksessa sallittava työnteko myös opiskelijoille

Uutiset, lauantaina 14.03.2015

Kokoomuksen kansanedustaja ja Osaamisen ja Sivistyksen politiikkaverkoston puheenjohtaja Timo Heinonen haluaa uudistaa opintotukea kokonaisuutena. Heinonen toteaa opintotuen jääneen monessa mielessä jälkeen arjen muusta kehityksestä ja kokonaisuus vaatiikin perusteellisen uudistuksen. Heinonen on tyytyväinen, että opintotukea ei nyt lähdetty rajaamaan ja leikkaamaan palasina.

– Nykyinen opintotukijärjestelmä on repaleinen ja jälkeenjäänyt. Opintotuen pitäisi turvata päätoimisen opiskelun aikainen toimeentulo ja osaltaan myös kannustaa valmistumaan, toteaa Timo Heinonen.

Heinonen muistuttaa, että opintotuki ei riitä tällä hetkellä monessakaan kaupungissa elämiseen. Opiskelijat tarvitsevat opintotuen lisäksi muita tuloja ja tätä taas nykyjärjestelmä ei katso suotuisasti.

– Opintotuen vuotuisat takaisinperinnät ovat älytön osoitus siitä, että yhtä joukkoa tässä maassa rangaistaan edelleen ahkeruudesta ja työnteosta. Opintotuen vapaantulonrajoista tulisikin luopua ja sallia myös opiskelijoille työnteko. Riittävä peruste opintotuelle on se, että opinnot etenevät sovitulla aikataululla.

– Tulorajat ovat aikansa eläneitä. Miksi meidän tarvitsee valvoa, mitä opiskelijat tekevät esimerkiksi viikonloppuisin ja rangaista heitä työnteosta? Tulorajojen sijaan pitäisi keskittyä opintojen etenemisen seuraamiseen.

Timo Heinosen johdolla Kokoomus valmisteli oman opintotukimallin jo vuonna 2010 kokonaisuudistuksen pohjaksi. Malli takaisi täysipäiväisen opiskelun, mahdollistaisi työnteon ja kannustaisi valmistumaan.

– Mallimme ei ole vanhentunut. Mallimme antaisi voimakkaan signaalin opintojen tavoiteajassa pysymiseen ja opintojen parempaan suunnitteluun kannustamisesta. Se on hyvinkin pienellä työllä otettavissa suoraan käyttöön, toteaa Heinonen.

Kommentit