Timo Heinonen: Kokoomus haluaa alentaa ja yhtenäistää liikunnan arvonlisäveroa

Uutiset, torstaina 14.03.2019

Kokoomus julkaisi torstaina liikunta- ja urheilupoliittiset linjauksensa tulevalla nelivuotiskaudelle. Kansanedustaja ja Valtion Liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja Timo Heinonen osallistui linjausten valmisteluun ja on erityisen tyytyväinen siitä, että liikuntapalveluiden arvonlisäverokantoja halutaan alentaa ja yhtenäistää. Yleisen 24 prosentin arvonlisäverokannan rinnalla liikuntapalveluihin sovelletaan osittain alennettua kymmenen prosentin verokantaa.

– Tulkinta on sekava eikä todellakaan yksiselitteinen sen suhteen, mitä palveluja verotetaan yleisellä 24 prosentin alv-kannalla ja mitä alennetulla 10 prosentin alv-kannalla. Joskus tuntuu, että sisältö ei ole edes ratkaiseva, vaan se, kuka osaa nimetä kurssin tai toiminnan oikein, sanoo Heinonen ja toteaa, että nyt kokoomus haluaa tämän sekamelskan selvittää.

-Pidän tärkeänä sitä, että tässäkin käytämme verotusta mieluummin kannustimena kuin liikuntaa rankaisevana tai vähentävänä toimena. Liikuntapalveluiden tai harrastuksen joutuminen ylempään arvonlisäverokantaan korottaa liikuntaharrastusten hintaa 14 prosenttiyksikköä.

-Uskon, että liikunnan ja urheilun verotuksen yhtenäistäminen alempaan verokantaan ja sen tuomat hyödyt tulisivat moninkerroin takaisin. Meidän pitää etsiä nyt keinoja millä liikuntaa saadaan lisää eikä ylläpitää liikuntaa ja liikkumista vähentäviä rakenteita. Alemman verokannan vipuvaikutus olisi merkittävä ja lisääntyvän liikunnan hyödyt näkyisivät myös terveysmenojen ennaltaehkäisevänä satsauksena.

Kokoomus nostaa liikunnan ja urheilun tavoitteissaan esille myös liikunnan rahoituksen turvaamisen, liikuntarakentamisen, huippu-urheilun ja myös lasten ja nuorten harrastamisen koko ajan nousevat kustannukset.

-Me haluamme taata jokaiselle mahdollisuuden harrastaa. Haluamme käynnistää Harrasta koulussa -ohjelman ja vahvistaa näin koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa harrastustoimintaa. Koulujen kerhotoiminta on tärkeässä roolissa liikkeen lisäämisessä. Kerhotoiminnan määrärahat on pidettävä vähintään nykytasolla. Kopioidaan ja levitetään toimivat käytännöt, kuten yläkoulun akatemiatoiminta tavoitteellisesti harjoitteleville nuorille, kokoomus linjaa.

-Luodaan Suomeen ilmapiiri, mutta myös mahdollisuudet Saa Liikkua -elämäntavalle. Otetaan tämä ajattelumalli keskiöön yhdyskuntasuunnittelussa, kaikessa rakentamisessa, päiväkotien ja koulujen arjessa, mutta myös työelämässä ja arjen liikkumisessa lisäämällä mm. kevyenliikenteen väyliä ja turvallisia pyöräteitä.

Yhdyskuntasuunnittelussa kokoomuslaiset haluavat luoda edellytyksiä kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle. Liikunnan ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia lisäävä vaikutus tunnustetaan laajasti yhteiskunnassa ja tämän toteutumista tuetaan.

Kokoomuksen liikuntapoliittikan suuntaviivat valmistelivat Sari Multala, Timo Heinonen, Sinuhe Wallinheimo, Saara-Sofia Sirén, Sari Sarkomaa ja Pauli Kiuru.

Kommentit