Timo Heinonen (kok.): Opettajien pätevyydestä pidettävä kiinni jatkossakin

Uutiset, torstaina 10.03.2011

Kokoomuksen Osaamisen ja sivistyksen politiikkaverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen vaatii, että seuraavalla vaalikaudella parannetaan pätevien opettajien määrää ammatillisessa koulutuksessa, erityisopetuksessa ja maahanmuuttajakoulutuksessa.

Tilastokeskuksen tekemän selvityksen mukaan pätevien opettajien määrä on yleisesti kasvanut oppilaitoksissa kuluneella vaalikaudella. Opettajat Suomessa 2010-julkaisusta selviää, että varsinkin peruskouluissa pätevien opettajien määrä oli hyvä (95,2%). Sen sijaan ammatillisen koulutuksen, maahanmuuttajakoulutuksen ja erityisopetuksessa pitää mahdollistaa opettajien pätevöityminen työtehtävien rinnalla.

– Valtakunnallisesti tarvitaan oma hanke tukemaan pätevöitymistä. Pallo on ennen kaikkea kunnissa ja kuntayhtymissä. Henkilöstöpolitiikkaan on nyt lisättävä kannustavat toimet tukemaan vakituisissa työsuhteissa olevien, epäpätevien opettajien ja rehtorien kouluttautumista.

Heinonen toteaa, että opettajien halukkuus kouluttautua läpi koko työuran on korkea. Kohdistamalla toimenpiteitä juuri pätevöitymiskoulutukseen, saadaan tuloksia.

– Silmiin pistävää on myös opettajien sukupuolijakauma. Tavoitteeksi tulisi asettaa, että opetusala on tulevaisuudessa yksi toistaiseksi harvoista tasa-aloista, jossa työskentelee tasapuolisesti naisia ja miehiä. Mielestäni tarvitsemme enemmän miehiä opettajiksi ja naisia rehtoreiksi. Alan houkuttelevuus miehille ja johtajatehtävien kiinnostavuus naisille vaatii myös pohtimista, toteaa luokanopettajana ennen kansanedustajuuttaan toiminut Heinonen.

Kommentit