Kokoomuksen Timo Heinonen: Lukioihin tarvitaan LOP-hanke

Uutiset, torstaina 10.03.2011

Kokoomuksen Osaamisen ja sivistyksen politiikkaverkoston puheenjohtaja ja kansanedustaja Timo Heinonen esittää ensi hallituskaudelle Lukio-opetus paremmaksi -hanketta. Heinonen toteaa, että tulevina vuosina lukioikäisten ikäryhmät tulevat pienenemään useamman vuoden ajan ja vapautuvat rahat tulisi ohjata takaisin lukiokoulutuksen laadun parantamiseen.

– Tällä hallituskaudella olemme ohjanneet vastaavan rahan POP- hankkeena takaisin perusopetuksen laadun parantamiseen. Tulokset ovat olleet erinomaisia. Tätä työtä pitää peruskouluissa jatkaa. Pienempien ikäryhmien siirtyessä toiselle asteelle meillä on mahdollisuus käynnistää LOP-hanke ja kehittää myös lukio-opetuksen laatua, ehdottaa sivistysvaliokunnassakin vaikuttava Timo Heinonen.

Heinonen muistuttaa, että peruskoulussa rahalla saatiin aikaan mm. opetusryhmien pienentymistä ja lisäpanostuksia tuki- ja erityisopetukseen.

– Itse ohjaisin lukio-opetuksessa tätä rahaa ennen muuta opinto-ohjauksen kehittämiseen ja parantamiseen. Tavoitteena pitää olla yksi opinto-ohjaaja 200 lukiolaista kohden. Samalla myös opetusryhmien kokoon tulee kiinnittää huomiota, sekä syventävien kurssien tarjontaan ja lähilukioiden turvaamiseen, luettelee Heinonen tärkeimpiä kehittämiskohteita.

Heinonen haluaa yleisemminkin lukio-opetuksen nostettavan ensi hallituskaudella koulutuspolitiikan kehittämisen yhdeksi kärjeksi.

– Lukiokoulutus tarvitsee ison uudistuksen oppisisältöjen ja opetuksen näkökulmasta, mutta myös selkeän vahvistuksen lukiokoulutuksen rahoitukseenkin. Tämä esittämäni LOP-hanke olisi siis erillinen laadun parantamishanke. Sen lisäksi tarvitaan rahoituspohjaan muutenkin selkeää vahvistusta, Heinonen korostaa.

Kommentit