Timo Heinonen kohtuullisen tyytyväinen esityksiin, mutta… ”Opintoraha sidottava elinkustannusindeksiin”

Uutiset, lauantaina 07.08.2010

Kokoomuksen Osaamisen ja sivistyksen politiikkaverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen on tyytyväinen opintotuen kehittämistyöryhmän ehdotuksiin toisen asteen opintotuen kehittämisestä ja keinoihin vauhdittaa korkea-asteen opintoja opintotuen keinoin.

– Rohkeampiakin esityksiä rakenteellisesta kehittämisestä olisi saanut olla. Näilläkin esityksillä tehdään opiskelusta entistä houkuttelevampaa, kun opiskeluajan toimeentulo löytää muun vähimmäisturvan tason. Opintotuen tulee tukea opintoihin keskittymistä ja kannustaa tavoitteelliseen opiskeluun. Työryhmän esitykset tukevat kumpaakin tavoitetta, Heinonen toteaa.

Työryhmä esittää muun muassa, että toisen asteen itsenäisesti asuvien opiskelijoiden vanhempien tulot eivät enää vaikuttaisi opiskelijan saaman tuen määrään. Lisäksi määriteltäisiin enimmäistukikuukausien määrä ja tarkistettaisiin lukuvuonna käytettävissä olevien tukikuukausien määrää. Korkea-asteella tehostettaisiin opintojen edistymisen seurantaa.

Heinosen mukaan kehittämisvalikkoon tulisi kuitenkin lisätä myös opintorahan sitominen elinkustannusindeksiin. Hän myös muistuttaa, että toisen asteen koulutuksen keskittyessä suurempiin yksiköihin yhä useampi toisen asteen opiskelija muuttaa opintojen perässä itsenäisesti asumaan. Tämä lisää tarvetta turvata riittävä toimeentulo opintotukijärjestelmän keinoin, jotta opintoja ei toimeentulosyistä keskeytettäisi.

– Kehittämisehdotuksien myötä opiskeluvalintoihin vaikuttavat entistä vähemmän vanhempien kyky taloudellisesti tukea nuoren opiskelua. Tämä avaa tasapuoliset mahdollisuudet nuorille opiskella taipumustensa ja lahjakkuutensa ohjaamana riippumatta perheen varallisuudesta, Heinonen toteaa ja muistuttaa, että koulutuksen tulee säilyä maksuttomana myös tulevaisuudessa, jotta mahdollisuuksien tasa-arvo turvataan.

Kokoomuksen OSSI-verkosto lausui aiemmin keväällä opintotuen kehittämisestä. Lausunnossa todettiin, että alle 20-vuotiaiden, itsenäisesti asuvien täysi-ikäisten opiskelijoiden kohdalla opintotukijärjestelmässä on epäkohta. Nyt työryhmä esittää kokoomuksen linjan mukaista uudistusta, jossa näiden opiskelijoiden osalta luovuttaisiin vanhempien tulojen vaikutuksesta opintotukeen.

– Opiskelijoissa on tämän maan tulevaisuus. Siksi itsensä kehittämistä ja sivistämistä on viisasta tukea. Valtion talouden kannalta on vastuullista, että parannukset suhteutetaan taloustilanteeseen, ja uudistukset onkin pantu rohkeasti tärkeysjärjestykseen työryhmän toimesta, Heinonen sanoo.

Kommentit