Timo Heinonen huolissaan kuntien lomautuksista ”Koululaisten oikeus hyvään opetukseen ei toteudu”

Uutiset, keskiviikkona 05.06.2013

Kokoomuksen kansanedustaja ja Osaamisen ja Sivistyksen –verkoston puheenjohtaja Timo Heinonen yhtyy Opettajien ammattijärjestön huoleen opettajien lomautuksista. Tuoreimpien tietojen mukaan jo 2500 opettajaa joutuu lomautetuksi tänä vuonna ja tätä kautta kymmenet tuhannet koululaiset lomautusten vaikutusten piiriin. Osassa kuntia lomautukset kohdistuvat myös varhaiskasvatukseen.

– Kaiken kaikkiaan pidän lomautuksia huonona keinona paikata kuntataloutta on sitten kyse mistä ammatista tahansa. Yleensä työt vain kasaantuvat ja lasku tulee muuta kautta, toteaa Timo Heinonen.

Heinonen on erityisen huolissaan kuitenkin lapsiin vaikuttavista lomautuksista. Lain mukaan oppilailla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta kaikkina koulupäivinä, turvallisessa opiskeluympäristössä. Tämä on myös peruskoulujärjestelmämme perusta, ja oppilaiden oikeus opetukseen on uhattuna lomautuksista keskusteltaessa.

– Lomautuspäätökset voivat olla lainvoimaisia, mutta niiden toimeenpano rikkoo perusopetuslakia. Ja siihen on puututtava. Käytännössä lomautus tarkoittaa aina sitä, että opetussuunnitelmaa ei pystytä noudattamaan, oppimisvaikeudet kasaantuvat ja myös oppilaiden syrjäytymisriski kasvaa. Lomautuksella saatu säästö siis tuo lisätuen tarvetta ja kuluja jälkeenpäin.

Timo Heinonen jättikin maamme hallitukselle kirjallisen kysymyksen aiheesta ja yhtyy ja esittää siinä OAJ:nkin esille nostamia lain tiukennuksia.

– OAJ:sta on esitetty, että laissa tulisi säätää esimerkiksi ryhmäopetuksesta niin että edes lomautustilanteessa ei voisi pitää yli viidenkymmenen oppilaan ryhmiä. Vaan että lakia pitäisi noudattaa myös lomautuksen aikana, kertoo Heinonen ja toteaa, että tämän kautta käytännössä lomautukset tulisivat mahdottomiksi.

Kommentit