Timo Heinonen esittää pienkoneille bensa-alea

Uutiset, torstaina 05.06.2008

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) esittää, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin pienkonepolttoaineen eli alkylaattibensiinin hinnan ja näin käytön yleistämiseksi. Pienmoottoreihin tarkoitettu alkylaattibensiini on puhtain mahdollinen petrolituote, joka ei sisällä käytännössä lainkaan hiilivetyjä, aromaatteja ja alkeeneja. Lisäksi polttoaineen hiilivetykoostumus on haitattomampi sekä käyttäjän, että ympäristön kannalta.

– Moottorisahojen ja vastaavien koneiden kaksitahtimoottorit tulevat edelleen moottorikehityksen hännillä. Nyt olisikin tehokkain keino vaikuttaa pienkoneiden päästöihin tekemällä pienkonepolttoaineesta houkuttelevampi vaihtoehto. Tällä hetkellä kanisterissa myytynä tuote on jopa 3 kertaa kalliimpaa kuin tavallinen bensiini, ja irtomyynnistäkin ostettuna hinta on noin 1,5 -kertainen. Tämän takia puhtaamman vaihtoehdon käyttö ei ole yleistynyt, toteaa Timo Heinonen hallitukselle esittämässään kysymyksessä.

Pienmoottoreita on käytössä Suomessa muun muassa ruohonleikkureissa, perämoottoreissa ja moottorisahoissa yhteensä noin kaksi miljoonaa. Kokonaisuutena pienmoottoreiden päästöt ovat huomattavan suuria esimerkiksi henkilöauton päästöihin verrattuna.

– Selvitysten mukaan esimerkiksi hiilidioksidi- ja hiilivetypäästöt ovat suurusluokaltaan samat sekä henkilöautossa että bensiinikäyttöisissä työkoneissa vuodessa. Pienhiukkasten päästömäärä pienkoneissa on henkilöautoihin verrattuna yli 15-kertainen.

Pienkonepolttoainetta on myyty Suomessa jo yli kymmenen vuotta, ja sen vuosittainen myynti on noin 700 000 litraa, eli alle prosentti pienmoottoreiden arvioidusta bensiinikulutuksesta. Suurimpina syinä käytön vähäisyyteen on alkylaattibensiinin huono tunnettuus, saatavuus ja suurimpana syynä korkea hinta.

– Kiistattomien ympäristö- ja terveyshyötyjen vuoksi alkylaattibensiinin käyttöä tulisi edistää, ja edellytyksenä on hinnan aleneminen. Eräs mahdollisuus on veronalennus ja näin alkylaattibensiinin hinnan lasku samalle tasolle 95-oktaanisen bensiinin kanssa. Tällä hetkellä se tarkoittaisi Suomessa reilua 50 sentin veronalennusta alkyylibensiinille. Suurimmillaan verotulonmenetykset olisivat valtiolle vuodessa miljoonan euron luokkaa.
Heinosen mukaan veronalennus antaisi kuluttajille ja bensiininmyyjille oikeansuuntaisen kannustimen alkylaattibensiinin käytön ja myynnin lisäämiseksi. Veromuutosten tueksi tarvitaankin lisäksi aktiivista tiedotusta alkylaattibensiinin eduista tavalliseen bensiiniin verrattuna. Heinonen odottaakin hallitukselta toimia asian korjaamiseksi.

– Tämä on hyvä seuraava askel polttoaineverotuksemme uudistamisessa. Hyvä konkreettinen paikka toimia, totesi Timo Heinonen.

Kommentit