Tiistai, 24.11.2009

Blogi, tiistaina 24.11.2009

Aikainen herätys ja uusi eduskuntaviikko käyntiin. Tänään päivä mm. ympäristövaliokunnassa asunto-osakeyhtiön viimeisen käsittelyn parissa. Kiitokset teistä vielä muutamille aivan viime hetken ”korjauksista” ja tarkennuksista tuohon isoon esitykseen. Tänään se tarkoitus saada valmiiksi. Sitten sivistysvaliokuntaa ennen vielä yksi koulutuspoliittinen tapaaminen OSSI:n puheenjohtajana Pikkuparlamentissä ja sitten sivi ja täysistunto missä mm. tänään käsittelyssä PARAS-hankkeen väliraportointi. Illalla vielä tarkoitus ehtiä sitten Hennan kanssa vierailulle Lounais-Hämeeseen. Ypäjän kirjaston vihkiäiset ja sitten yhdessä Henna kanssa Hevosopistolle. Mutta palaan aiheisiin kun Eduskunnan hytille ehdin. Nyt matkaan.

Niin se vaan taas tämäkin päivä on mennyt kuin siivillä. Aamulla siis saimme valmiiksi ympäristövaliokunnasta suururakkamme eli asunto-osakeyhtiölain uudistamisen. Tänään enää vain yksi pieni muutos mietintöömme, missä itse halusin lisättävän siihen kohdan missä turvataan myös asuntoyhtiön hallitukseen kuulumattomien osakkaiden oikeus saada tietoa talon hankkeista vielä lopullisen hallitustason päätöksenteonkin vaiheessa eli siis juuri ennen itse työn aloittamista. Mietintöömme tuli kirjaus tästä oikeudesta ja se tarkoittaisi käytännössä sitä, että esimerkiksi isännöitsijän luona olisi mahdollisuus näihin asiakirjoihin vielä tutustua ja tästä myös tiedotettaisiin osakkaita.

Laitan tähän alle vielä valiokuntamme tämänpäiväisen tiedotteen ko. asiasta ja myös tähän linkin itse mietintöömme mikä siis aamupäivällä lopulta julkiseksi.

Ympäristövaliokunnan mietintö Hallituksen esitys HE 24/2009 uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi: Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp

*****
*****

Uusi asunto-osakeyhtiölaki edistää kiinteistöjen suunnitelmallista ylläpitoa

Asunto-osakeyhtiölakia uudistetaan. Uusi laki ottaa huomioon taloyhtiöiden ja osakkaiden muuttuneet tarpeet. Lain tarkoituksena on lisätä asunto-osakeyhtiömuotoisen asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa myös osakkaita pitämään huolta huoneistoistaan. Eduskunnan ympäristövaliokunta hyväksyi asiaa koskevan mietinnön 24. marraskuuta (YmVM 10/2009).

Laissa määrätään nykyistä selvemmin yhteisen päätöksenteon ja osakkeenomistajan itsemääräämisoikeuden sekä yhtiön ja osakkeenomistajan vastuun rajat. Selvennykset koskevat erityisesti kunnossapitovastuun jakautumista yhtiön ja osakkeenomistajan kesken, osakkeenomistajan muutostöitä, yhtiön päätöksentekoa kunnossapidosta ja muutostyöstä.

Keskeiset sisällölliset muutokset kohdistuvat asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoa ja korjausta koskevan päätöksentekoon. Muutosten perusteena on osaltaan energiatehokkuuden parantamiseen ja väestön ikääntymiseen liittyvä tarve kunnossapidon tason nostamiseen ja ennakoitavuuden kehittämiseen sekä liikkumisrajoitusten poistamiseen.

Kunnossapitotöiden kustannusten jaon osalta uusi laki vastaa pääosin vielä voimassa olevaa lakia. Merkittävimmät muutokset ovat osakkaan kunnossapitotyöstä yhtiölle tulevan säästön huomioon ottaminen osakkaan maksuvelvollisuudessa ja hissin jälkiasennuksen kulujen jakaminen siten, että maksuosuus nousee huoneistojen sijaintikerroksen mukaan. Hissin jälkiasennusta koskevan päätöksenteon helpottaminen on tarpeen, jotta voidaan edistää ikääntyvän väestön kotona asumista. Uutta laissa on myös, että yhtiökokouksessa pitää vuosittain käsitellä seuraavien viiden vuoden aikana odotettavissa olevaa kunnossapitotarvetta.

Vastuu vesihanoista ehdotetaan hallituksen esityksessä siirrettäväksi osakkaille. Valiokunta ehdottaa kuitenkin hanojen säilyttämistä yhtiön vastuulla, koska niiden kunnossapidolla on suuri merkitys vedenkulutuksen kannalta ja siten välitön vaikutus taloyhtiön energiakustannuksiin. Valiokunta pitää perusteltuna, että tämä perusjärjestelmän osa kuuluisi yhtiön vastuulle, jotta yhtiö voi seurata hanojen kuntoa ja huolehtia paremmin rakennuksen energiatehokkuudesta tältä osin.

Valiokunta ehdottaa, että uusi laki ja siihen sisältyvät lainmuutokset tulevat voimaan 1.7.2010, jotta asunto-osakeyhtiöille jää riittävästi aikaa sopeutua uusiin säännöksiin. Taloyhtiöillä on kuitenkin mahdollisuus tehdä jo etukäteen uuden lain mukaan päätöksiä, jotka tulevat voimaan samanaikaisesti lain kanssa.

**********
**********

Nyt juuri myös päätökseen päivän sivistysvaliokunta missä aloitimme käsittelemään Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittista selontekoa ja sitä siis erityisesti nyt sivistysvaliokunnan toimialan näkökulmista. Teimme hieman rajausta lähestysmiskulmastamme ja tästä se työ alkaa. Palaan tähän taas kun asiat julkisiksi.

Nyt sitten tunti aikaa urakoida joulukorttien parissa ja sitten täysistuntoon ja illalla Lounais-Hämeeseen.

Niin ja vielä ennen kuin aloitan tuon urakan niin todetaan nyt eilisestä sähkökilpailutuksestakin. Juuri sain jälleen yhden viestin kaverilta joka oli muistuttamani kilpailuttanut nyt myös sähkönsä ja hänen omakotitalon vuosilasku putosi 400 euroa. Eli nyt siis kaikki kilpailuttamaan sähkö ja laittamaan rahaa muuta kautta kiertoon. Tuo kilpailutuslinkki siis täällä eilisenpäivän blogissa.

…..

Ilta siis tänään jälleen siis Ypäjällä. Jo toinen kerta siis tällä viikolla. Opetusministerimme Henna Virkkunen vihki ensin käyttöön kunnan uuden kirjaston, joka on muuten kirjastona jopa Helsingin kirjastoa vanhempi. Pitkät perinteet ja nyt jälleen myös upeat ja ajanmukaiset tilat. Sitten ilta Hevosopistolla ensin Tallituvassa oppilaitoksen uuden strategian ja hieman menneenkin parissa ja sitten laaja kierros läpi koko paikan ja päättäen se Ypäjähalliin ratsastustuntiin. No toivotaan, että saisimme hieman lisää aloituspaikkoja jo ensi vuodeksi Ypäjälle. Sen paikka ehdottomasti ansaitsisi. Sinne on hakijoita yli kaksi jokaista aloituspaikkaa kohden ja sieltä valmistuvat työllistyvä ylivoimaisesti parhaiten. Sellaiseen opiskeluun maamme kannattaa panoksia keskittää. Toivotaan myös, että ympäristöministeriössä alkaisi pikkuhiljaa myös järki voittaa tuon hevosenlannan polton sallimisen kanssa. Ruotsissa ja Keski-Euroopassa paikat ja naapuritalotkin lämpiävät iloisesti tuolla energiapommilla ja samaan aikaan meillä Suomessa tallit kamppailevat suurten jätelaskujen kanssa. Hullun hommaa. Tänäänkin katselin niitä valtavia lantavuoria jotka Ypäjällä odottivat poisvientiä ja samaan aikaan paikan voimalassa poltettiin öljyä. Järkyttävää hommaa. Ei mahdollista missään muualla kuin Suomessa. Mutta me jatkamme työtä ja toivotaan, että ympäristöministeriö asiassa myös tekisi jotain ja ratkaisujakin.

Mutta kiitokset siis Ypäjän Hevosopistolle Petri Mellerin johdolla aivan upeasta vierailusta. Vaikka paikka oli niin Hennalle poniajoilta kisapaikkana kuin meille kummallekin kilpailujen seurailun myötä tuttu niin kyllä tällainen kierros antoi paikasta jälleen aivan uudenlaisen käsityksen. Alansa huippuja joka osa-alueella ja mikä mahtavinta vielä illan päätöstunnilla meitä opettamassa. No Hennahan ei ihan hirveesti opetusta kaipaa tässä hommassa, mutta minä sitten hänenkin edestä. Kiitos. Kiitos.

Kommentit