Tiistai, 23.03.2010

Blogi, tiistaina 23.03.2010

Kello jo kohta kymmenen ja ympäristövaliokunta kutsuu. Aamu jo täällä eduskunnan hytissä kirjoitustöitä tehden ja nyt valiokunnat ja sitten iltapäivällä Lopen Samoojat vierailulle. Mielenkiinnolla odotan myös ratkaisua mediamaksusta. Itse toivon, että löytyisi oikeudenmukainen ratkaisumalli jolla voitaisiin Ylen toiminta turvata myös tulevaisuudessa. Katsotaan.

….

Tässä vielä nyt tuore esitykseni tuon iänikuisen hevosenlantaongelman ratkaisemiseksi. Toivotaan, että tämä nyt kelpaisi ympäristöministeri Paula Lehtomäelle asian ratkaisuksi. Se olisi varmasti kaikkien etu. Vastaus ministeltä tulee kahden viikon sisällä.

****
****

KIRJALLINEN KYSYMYS KK 209/2010 vp – Timo Heinonen /kok
Hevosenlannan rajoitetun polton salliminen

Eduskunnan puhemiehelle

Energiakeskustelua käydään tällä hetkellä paljon, ja erityisesti uusia energiamuotoja etsitään öljyn korvaamiseksi. Suomessa on tällä hetkellä noin 70 000 hevosta, ja teoreettisesti näiden päivittäinen lantamäärä vastaa 210 000:ta litraa polttoöljyä. Edelleen neljän viiden hevosen tuottamalla energiamäärällä olisi mahdollista lämmittää omakotitalo ympärivuotisesti. Suomessa on useita kuntia, kuten Orimattila ja Ypäjä, joissa hevosten määrä on suuri ja keskittynyt. Esimerkiksi näillä alueilla voisi olla mahdollista energiaomavaraisten tilojen ja kuntien syntyminen.

Ongelmana hevosenlannan polton sallimisessa on tulkinta, jonka mukaan hevosenlanta lasketaan jätteeksi ja sen käyttäminen energiaksi vaatii jätteenpolttoasetuksen mukaiset mittaukset. Aihe on ollut esillä kauan, ja esimerkiksi muissa EU-maissa, kuten Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Saksassa, asiassa on edetty ja lannanpoltto on sallittua ilman jatkuvaa jätteenpolttoasetuksen mukaista mittausta.

Suomessa olisi mahdollista ottaa käyttöön malli, joka sallisi tietyin rajoituksin lannanpolton ilman nyt vaadittuja laitteita. Ensivaiheessa ympäristökeskukselta haettaisiin lupa rajoitettuun jätteenpolttoon, joka tarkoittaisi ainoastaan kuiviketta, joka sisältää tietyn määrän hevosen lantaa ja virtsaa. Tämän jälkeen voitaisiin hakea poikkeusta jätteenpolttoasetuksen mukaisiin mittauksiin esimerkiksi tekemällä tarkistusmittaus vuosittain, jos ympäristökeskus niin vaatii.

Tällaiseen polttoon tarkoitettuja laitteita on jo markkinoilla muun muassa Ruotsissa, ja ehtona lannanpolton mahdollistamiselle voisikin määrätä, että laitteiston toimittaja sitoutuu jätteenpolttoasetuksen mukaisiin päästöarvoihin. Lisäksi laitteistossa olisi mahdollisuus mitata polttolämpötilaa jatkuvasti, ja tämä vaikuttaa myös mahdollisiin päästöihin.

Tällä tavoin Suomikin voisi edetä asiassa pitkän odotuksen jälkeen. Samalla voisimme seurata useiden muiden EU-maiden esimerkkiä ja aidosti mahdollistaa hevosenlannan energiakäytön. Hevostaloudessa piilevä energiamäärä on liian suuri hukattavaksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Hyväksyykö ministeri perusteluissa esitetyn mukaisen mallin hevosenlannan rajoitetun polton sallimiseksi?

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010
Timo Heinonen /kok

*****
*****

Nyt päivä siis jo käynnissä ja ensimmäiset päätösasiatkin jo takana. Eilisen päivän antia olen tässä pureskellut ja jätelaista teiltäkin mukavasti palautetta. Kiitos niistä. Tänään jatkamme aiheen käsittelyä omassa kokoomuksen ympäristövaliokuntaryhmässä ja katsotaan millaisia askelmerkkejä siihen löydämme. Tuon yrittäjyysnäkökulman tulen vahvasti nostamaan esille. Siitä teiltäkin useampi kannanotto. On mukava kuulla, että paikallisiin, tuttuihin ja pitkäaikaisiin yrittäjiin ollaan tyytyväisiä niin omalla alueellamme, mutta myös Päijät-Hämeestä muutama palaute. Kun pidämme pienemmänkin yrittäjyyden hengissä niin palvelukin pysyy yhtä korkeatasoisena.

Eilisen illan asioita on syytä nostaa vielä täälläkin esille Riihimäen kaupunginvaltuuston tekemä päätös lähteä mukaan jatkovalmisteluun liittyen sosiaali- ja terveydenpuolen muutoskuntayhtymäämme. Olen iloinen, että ylikuntarajojen menevään palvelutarjontaan suhtaudutaan nyt entistä myönteisemmin ja olen vakuuttunut, että tästä yhteistyöstä hyötyy kaikkien ainakin kolmen kunnan kuntalaiset. Riihimäen kaupungilta nyt siis valtuustotasoinen kannanotto asian eteenpäin viemiseksi ja Hausjärvi käsittelee asian seuraavaksi ja me Lopella sitten ensi kuun alussa.

…..

Pitkä päivä takana. Päivällä ennen täysistuntoa sain siis vieraaksi 31. toimintavuottaan viettävän tai pitäisi varmaan sanoa tekevän Lopen Samojaat. Parisenkymmentä loppilaista ja muutama muualtakin yhdistykseen kuuluva oli matkassa ja luvatut täytekakut tuli nautittua. Tuliaisiksi sain kotiin vietäväksi yhdistyksen hengessä pienen pienet murtsikkasukset. Mukava tovi keskustelua mm. Ylläs-Pallas -lainsäädäntötyöstä, jätelai nuudistamisesta, Itämerestä ja muista ympäristöpolitiikan ajankohtaisista aiheista. Ja sitten tietenkin Lopen asioista ja hieman muustakin. Monta minunkin elämään ratkaisevalla tavalla vaikuttanutta loppilaista mukana entisen opettajani ja myöhemmin kollegani Seppo Liukkosen ja Juhani Kurjen sekä pitkäaikaisen Lopen nuoriso- ja vapaa-aikasihteerin Sisko Keskitalon johdolla. Moni muukin muisti minut pojanviikarista ja varmasti niin hyvässä kuin pahassakin. Vilkas nuorimies kun olin. Mutta tällaisessa paikassa kuin Loppi oli ilo saada kasvaa lapsuus ja käydä koulut ja hyvältä tämä tuntuu nyt omillekin lapsille.

Mutta kiitokset Samoojille vierailusta ja onnea uutta kesää kohden. Se tuo yhdistykselle uusia haasteita ja puuhaa kun pitkäaikainen ”majapaikka” Rajala vaihtuu retkeilyn ja luontoliikunnan kannalta aivan eriluokan Kalattomaan. Samoojilla kova into päästä jo muuttamaan ja uskon, että paikasta tulee hieno juttu vielä myös kouluillemme, partiolaisille ja kaikille muillekin luonnosta nauttiville loppilaisille. Samoojat mitä parhain emäntä- ja isäntäjoukko paikalle.

Mutta nyt siis päivä pikku hiljaa päätökseen. Päivä toi myös päätökseen mediamaksuvouhotuksen. Eduskuntaryhmien johdot tulivat lopulta ministeri Suvi Lindenin linjalle ja totesivat, että esitetty tasasuuri ja kaikille pakollinen mediamaksu ei ole se malli millä kansan tv:tä ja radiota halutaan kehittää ja luottamusta rakentaa. Nyt asia uudelleen huolelliseen valmisteluun sosiaalisesti oikeudenmukaisen rahoitusmallin löytämiseksi. Olen tyytyväinen ratkaisuun ja siitä kiitos kuuluu Suvi Lindenille joka rohkeasti otti asian pöydälle ja sanoi ei mediamaksulle.

Päivän hyviin uutisiin kuului myös vuoden ensimmäinen lisätalousarvio mikä tuo rahaa erityisesti nuorisotyöttömyyden hoitoon. Hallitus sopi kehysriihessä lisäbudjetista ja se tuo mm. nuorisotyöttömyyden hoitoon 77 miljoonan euron työllisyyspaketin. Kataisen esitys pitää sisällään panostuksia mm. yrittäjäkoulutukseen, starttirahaan ja palkkatukeen. Lisäksi vastavalmistuneille ja nuorille otetaan käyttöön työllistämisseteli. Niin ja tärkeä juttu oli myös telakoille nyt suunnattavat tukitoimet sekä se, että kehitysapu nousee 0,58 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Samalla päätettiin, että maallemme laaditaan nyt suunnitelma julkisen talouden vakauttamiseksi ja ennen muuta kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Tätä työtä varten pöytään kutsutaan kaikki voimat ns. kolmikantaiseen valmisteluun. Työaikaa ryhmällä on elokuuhun eli budjettiriiheen asti.

Ja aivan lopuksi yksi paikallinen uutinen. Hausjärven valtuusto sanoi tänään Riihimäen valtuuston tapaan kyllä sosiaali- ja terveyspuolen muutoskuntayhtymälle. Asia on siis etenemässä hienosti ja enää periaatepäätös puuttuu meiltä Lopelta. Meillä keskustelut aiheesta tämän kuun lopussa ja lopullinen päätös meiltä huhtikuun alussa. Toivotaan, että meiltä samanlainen viesti työnjatkolle. Sitä alueemme peruspalveluiden turvaaminen vaatii.

Kommentit