Keskiviikko, 24.03.2010

Blogi, keskiviikkona 24.03.2010

Tänään tuttu aamuinen ruuhka kolmostiellä. Ensimmäinen kokous alkoi jo aikaisin ja oli pelattava varmmanpäälle ajoajan suhteen ja se todellakin tänään oli tarpeen. No vartti vielä jäi aikaa ennen kokouksen alkua. Toivotaan että tuo kehäteiden remontti saadaan ajoissa kuntoon ja pääväylä jälleen vetämään suuntaan ja toiseen normaalisti. Ehkä pian on myös pohdittava sitä, että olisiko tarpeen ainakin Klaukkala-Helsinki välille pohtia myös lisäkaistaa moottoritieosuudelle. Samanlaisia tarpeita olisi Mannerheimintiellä tietyissä kohdissa mm. Turunväylän erkanemisessa. Näitä täytyy pohtia ja selvittää. Ja myös sitä miten voisimme helpottaa esimerkiksi sitä, että Klaukkalan alueelta yhteydet kehittyisivät liitäntäpysäköinnin kautta entisestään.

Mutta nyt siis jo ympäristötyöryhmämme raporttikokous takana ja myös ympäristövaliokunta metsästysasioiden parissa ja kymmenen minuutin kuluttua sitten sivistysvaliokuntaan. Aikalailla tiukaksi taas tämäkin päivä rakentunut. Palailen muutamiin aiheisiin tässä myöhemmin.

……

Päivä näin valmis. Tänään teimme minusta yhden sivistysvaliokunnan tärkeimmistä omista linjauksista tällä kaudella kun otimme ns. omana asianamme käsittelemään opettajien lomautuksiin kovimman mahdollisen kannan. Pyysimme viime syksynä selvityksen kuntien opetushenkilöstön lomautuksista jonka jälkeen asiaa käsittelimme valiokunnassamme ja nyt saimme työn valmiiksi. Lopputulemana tiukka vaatimus opetusministeriölle, että heidän tulee selvittää kaikki mahdolliset keinot joilla opetushenkilöstön lomautukset voidaan estää.

Asia on hyvin vaativa ja ehkä myös mahdoton ja siksi itse halusin nostaa kannanottoomme toisen yhtä tiukan vaatimuksen. Se lähtee siitä, että jos totalikieltoon ei löydy ratkaisua niin opetusministeriön tulee tehdä tarvittavat toimenpiteet, että lomautuksissa siirrytään nykyisestä jälkivalvonnasta etukäteisvalvontaan. Nykyisinhän valvonta tapahtuu periaatteessa aina jälkikäteen mm. tehtyjen valitusten pohjalta tai aikaisintaan silloin kun lomautukset ovat jo päällä. Näin siis vahinkojen annetaan syntyä ja sitten jälkikäteen vain tarkastellaan onko lainkirjain täyttynyt vai ei. Voi kysyä, että mitä järkeä siinä on. Vahingot lapsille ja nuorille on siis jo tapahtunut ja niitä ei enää korjata millään virkamiespaperilla missä todetaan, että ”lakia tuli rikottua”. Nyt siis vaadimme, että ne kunnat jotka tekevät arvovalinnan ja päätyvät opetushenkilöstönkin lomautuksiin joutuvat jatkossa tekemään etukäteen selvityksen viranomaisille miksi ja miten lomautukset tullaan toteuttamaan. Tämän kautta viranomaiset etukäteen tarkistavat suunnitelmat ja toteavat, että täyttyykö mm. perusopetuslain vaatimukset esitetyllä tavalla. Jos ei täyty niin lomautukset estetään eikä päästetä vahinkoja siis syntymään. Tämä ollut oma ratkaisumallini ja vähimmäisvaatimukseni pitkään ja nyt olin tyytyväinen, että saimme sivistysvaliokunnalta saman konkreettisen esityksen vakavan asian korjaamiseksi.

Sivistysvaliokunta pyysi siis syyskuussa 2009 opetusministeriöltä selvityksen opettajie lomautusten vaikutuksista perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen. Selvityksen mukaan opettajien lomautuksista tehtiin syksyllä 2009 päätös 17 kunnassa. Lomautusten vaikutukset opetukseen vaihtelevat suuresti kunnittain, mistä voi tehdä johtopäätöksen, että lomautuksista voi aiheutua myös erilaisia seurauksia.

Totesimme kannanotossamme (SiVL5 /2010) opetusministeriölle, että ”rehtoreiden ja opettajien lomauttaminen ja sijaiskiellot ovat koulutuksen laadun kannalta aina kielteisiä toimenpiteitä. Lomautukset johtavat myös lomautusaikaa huomattavasti pidempiaikaisiin häiriöihin koulutyössä, vaikkei lainsäädännön miniminormeja katsottaisi rikottavankaan. Erityisesti lomautukset vaikuttavat niiden oppilaiden ja opiskelijoiden opiskeluun, jotka tarvitsevat keskimääräistä enemmän ohjausta ja muuta huomiota. Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa opetustarjonnan vähentyminen voi vaikeuttaa opiskelijoiden opintojen loppuun saattamista ja jatko-opintoihin pyrkimistä”.

Koulutuksellisten perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi ja koulutuksen laadun turvaamiseksi pidimme siis välttämättömänä, että opetusministeriö selvittää keinot, joilla lomautukset siis voitaisiin etukäteen estää. Samalla vaadimme, että koulutuksen järjestäjien pitäisi nykyistä tarkemmin arvioida ja perustella opettajien lomautuksilla saatavia taloudellisia hyötyjä. Usein kuviteltu lomautuksen tuoma lyhytnäköinen säästö on kallis lasku jälkihoitona mm. tukiopetustarpeen suurena kasvuna ja muuna vastaavana. Tätä ei yleensä pohdita lainkaan.

Mutta olen siis erittäin tyytyväinen linjauksiimme ja nyt saamme tämänkin tärkeän asian eteenpäin. Asia on juuri nyt erittäin ajankohtainen, mutta uskon, että tulevaisuudessakin aina joku kunta tällaisenkin aina valitettavan ratkaisun tekee. Jos emme siis nyt pysty niitä kokonaan lainsäädännöllä estämään. Se ensisijainen tavoitteemme.

Päivällä myös mielenkiintoinen keskustelu tulevaisuuden koulutuspoliittisista linjauksista ja tavoitteista mm. lukioiden, AMK:n ja yliopistojen suhteen ja sitten isossa salissa varsin ongelmainen oikeusministeriön esitys ns. jalkapannan käyttöönotosta vankien valvonnassa. Jatkossa siis alle 8 kk ehdottomat vankeusrangaistukset voisi harkinnan mukaan suorittaa myös tietynlaisessa kotiarestissa pannalla valvottuna. Mallihan on tuttu monista eri maista ja mm. Ruotsista ja Virosta erittäinkin rohkaisevia tuloksia. Itse pidän esitystä perusteltuna nuorten ensikertalaisten kohdalla ja sellaisten rikosten kohdalla joissa ei siis tule kysymykseen rikollisen toiminnan jatkaminen tällaisessa valvonnassa. Ja näin onkin tarkoitus toimia eli aina tapauskohtaisesti pohdittaisiin toimiiko tämä rangaistusmalli kyseisen rikoksen sovittamiseen jne. Minusta on ihan hyvä pyrkiä estämään sitä, että nuoren virheet eivät johtaisi rikosputkeen vankilaelämän kautta. Itse en sen sijaan olisi hyväksymässä tätä rangaistusmallia muille rikollisille lainkaan ja olisin myös valmis muuttamaan 8 kuukauden ensimmäisrangaistusajan 6 kuukauteen Ruotsin tapaan. Mutta nyt siis laki eduskuntakäsittelyyn ja laajaan asiantuntijakuulemiseen ja olen varma, että valiokuntaryhmämme Sampsa Katajan kanssa tekee tarkkaa työtä tämän lain kanssa. Hyviä ideoita, mutta myös vaaranpaikkoja.

Mutta nyt siis jo Lopella Riihimäen kautta. Juuri kävin tarkistamassa, että mökillä ilmalämpöpumppu laulaa. Ensimmäinen vuosi pudotti mökin sähkönkulutuksen lähes puoleen ja hyvältä näyttää nytkin vaikka paukkupakkasiakin tänä talvena riittänyt. Suosittelen kyllä todellakin kaikille. Samalla mökkimatkalla piipahdin katsomassa samalla ratsastustallilla illan tuntia ja nyt sitten kotona. Huomenna uusi päivä.

Kommentit