Maanantai, 22.03.2010

Blogi, maanantaina 22.03.2010

Tänään jatkan työtä jätelain kokonaisuudistuksen parissa. JÄLKI-työryhmä sai valmiiksi oman ehdotuksensa uudeksi jätelaiksi ja nyt kevään aikana se on lausuntokierroksella ja tavoitteena uudistuksessa ajanmukaistaa jätealan lainsäädäntö vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia ja nykyisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan painotuksia. Esillä uudessa laissa mm. jätteiden synnyn ja tätä kautta määrän ehkäisyyn tähtääviä keinoja, tuottajavastuuseen liittyvää sääntelyä ja jätteiden kierrätyksen edistämisen sääntelyä sekä jätehuollon valvonta kysymyksiä.

Uudistus ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen. Kiistaa on edelleen vahvasti siitä mm. mikä on jätettä ja toisaalta kuka jätteen omistaa. Ensi kuulemalta kiistakysymykset tuntuvat absurdeilta, mutta niiden taustaa selvittäessään ymmärtää yskän. Eli siis kunnat ja yksityiset jätealan yritykset käyvät nyt kisaa siitä, kuka saa tarjota kansalaisille jätehuoltoa ja tässä onkin suuri periaatteellinen kysymys. Valmisteilla oleva laki antaisi nimittäin kunnille yksinoikeuden kotitalousjätteisiin eli ns. kunnallistaisi jätteen ja tämä varmasti tappaisi pieniä yrittäjiä alalta. Itse en esitettyä mallia ole hyväksymässä ja siksi nyt onkin tärkeää etsiä sellaisia ratkaisuja jotka turvaisivat myös pienten yritysten jatkoedellytykset, mutta toisaalta takaisi mm. jätteenpolttoon riittävät määrät jätettä. Itse en usko tämän yhtälön olevan mahdoton sillä erilaisilla velvoitteilla jätteen kuljetukset päämäärään on kuitenkin mahdollista vaikuttaa ja toisaalta ei kilpailu tässäkään varmasti huonoksi ole ei myöskään kuljetuksissa.

Jos esitys on huhutun oloinen eli yksityisiä yrityksiä kyykyttävä niin itse en näe sillä etenemisen mahdollisuuksia ja siksi nyt olisikin tärkeää löytää järkevä ratkaisu asiaan. On puhuttu, että jatkossa vain kunnan kilpailuttama järjestelmä olisi mahdollinen. Ja tiedämme lukuisista kunnista kokemuksella, että tällaisessa mallissa jossa kunta kilpailuttaa jäteasiat niin yritysten lukumäärä on vähentynyt ja juuri ne pienet paikalliset yrittäjät ovat olleet häviäjiä. Kilpailutukset suosivat nimittäin lähes aina käytännössä suurimpia yrityksiä vaikka muuta sanottaisiin. Mutta kuitenkin nykyinen malli on toiminut erittäin hyvin ja luonut työpaikkoja myös maalaiskuuntiin ja pienempiin kaupunkeihinkin ja alaa on kehitetty näissä yrittäjävetoisissa yrityksissä erittäin aktiivisesti. Itse en ymmärrä miksi tämä pitäisi nyt romuttaa. Pitää vain luoda sellaiset pelisäännöt ja säädökset, että kierrätys, lajittelu, lisääntyy ja säädökset siihen mikä poltetaan ja miten jne. Ja tätä kautta turvata sopimusperusteinen kuljetusjärjestelmä vaihtoehtona kuntien vastuulla olevan jätteenkuljetuksen rinnalla.

Itse pelkään, että esitetty malli toisi jätealalle konkurssien aallon ja tappaisi lukuisia erinomaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä alalta.

Mutta tänään siis jatkan asian käsittelyä tutustumiskäynnillä Kiertokapulaan Hämeenlinnaan. Kiertokapula Oy vastaa toimialueensa yhdyskuntajätehuollosta Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Katsotaan miten asian kanssa voitaisiin heidän mielestä järkevästi edetä. Tänään sitten illalla vielä tutustuminen Launosten uuteen Päiväkoti Sirkukseen. Mielenkiintoinen ohjelma siis maakuntapäivälle tälläkin kertaa.

…..

Juuri kävin katsastamassa miten koulukeskuksemme uusi B-koulu etenee. Pian talon pitäisi olla sisältä valmis ja muutto sinne jo ennen kevättä ja ensi kuussa itseasiassa jo vanha B-koulu joutuu moukarin alle. Samalla reisulla talteen myös muutamia kuvia vanhasta koulusta ja myös opettajan velvollisuus tuli hoidettua eli ääni OAJ:n valtuustovaaleissa annettu.

Mutta päivä siis tänään muuten yritysvierailulla Hämeenlinnassa. Kiertokapula Oy:n toimitusjohtaja Kari Mäkinen ja viestinnän Sari Pousi-Heinonen esittelivät yrityksen toimintaa ja pääasiana luonnollisesti juuri tuo jätelain uudistaminen. Mutta mielenkiintoista oli sitten iltapäivällä nähdä 20 vuoden tauon jälkeen Karanojan kaatopaikka. Vastaava, mutta uudempi Tana siellä nytkin töitä teki, mutta sillä erolla, että meidän aikana kaikki jäte meni penkkaan niin nyt penkkaan survottiin enää vain vajaa 20 prosenttia jätteestä ja kaikki muu hyötykäyttöön mm. energiaksi. On laskettu, että tässä 20 vuoden aikana on hukattu energiaa jopa yli miljardin euron arvosta. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Nyt jäte tehokkaasti lajitteluun jo kodeissa ja sitten myös Kiertokapulan toimipisteissä ja vain tuo pieni osa sitten penkkaan. Muu mm. jätteenpolttoon ja energiaksi Riihimäen Ekokemille ja pian osa myös polttoaineeksi ST1:sen toukokuussa valmistuvalla tehtaalla. Ja itse uskon, että tulevaisuudessa pystymme hyödyntämään yhä suuremman osan tästä jätteestä tavalla tai toisella ja toisaalta myös oikeilla päätöksillä ja asennemuutoksella myös vaikuttamaan itse jätteenmääräänkin.

Mutta työ siis jatkuu jätelain parissa pian eduskunnassa valiokunnassa ja oma tavoitteeni siis laki joka ohjaa nimenomaan jätteen määrän vähentämiseen ja sitten sen jäätteen mikä väistämättä syntyy niin sen hyvää ja vastuulliseen käsittelyyn. Palaan varmasti aiheeseen useammankin kerran. Ajatuksia otan myös mielelläni tästä vastaan.

Kiitos muuten vielä teille kaikille jotka olette nyt viikonlopun aikana ja tänäänkin ottaneet yhteyttä näiden meidän puolueen puoluejohtopaikkojen suhteen. Olen otettu ja tyytyväinen saamastani tuesta. Palataan aiheeseen.

Nyt hetki kotona ja sitten tutustumaan Launosten uuteen päiväkotiin ja sen jälkeen Lopen Kokoomuksen Kevätkokoukseen.

….

Kello 20.41 ja juuri Lopen Kokoomuksen kevätkokouksesta kotiin. Viime vuoden tilit ja toimintakertomukset tuli hyväksyttyä ja muut sääntömääräiset asiat käsiteltyä ja mielenkiintoinen ja aika pitkäkin keskustelu kotikuntamme päivähoidosta. Pidimme siis tänään kokouksemme Launosten tammikuun alussa valmistuneessa Päiväkoti Sirkuksessa. Ensin päiväkodinjohtaja Jaana Sillanpää esitteli uuden upean päiväkodin ja sitten hyvä ajankohtaiskeskustelu ensin tuon talon startista ja arjesta ja sitten muutenkin päivähoidosta. Valtuustoryhmämme tekemä Länsi-Lopen päivähoitoa käsitellyt valtuustoaloite on kerännyt runsaasti huomiota ja ennen muuta paljon kiitostakin. Muutamat ovat myös toki ymmärtäneet esityksemme ja tilanteen hieman väärin ja ehkä täälläkin sitä on syytä hieman tarkentaa. Aloitteemme lähti siis liikkeelle siitä, että tiedot kertoivat, että koko Länsi-Lopen päivähoito kunnan toimesta ajettaisiin alas ja päivähoitopaikat osoitettaisiin alueen perheille joko kirkonkylältä tai jopa muista vieläkin kauempana olevista taajamistamme. Me emme tätä ratkaisua hyväksy ja ymmärrä ja siksi teimme aloitteen jonka tavoite siis turvata kunnallinen päivähoito myös tulevaisuudessa Länsi-Lopella. On aivan kohtuutonta esittää tuolla laajalla alueella asuville perheille hoitopaikat yli 20 jopa 30 kilometrin päästä ja vielä pahimmissa tapauksissa aivan väärästä suunnasta vanhempien työmatkojen suhteen. Siksi me haluamme turvata nyt päivähoidon Länsi-Lopella. Yhtenä vaihtoehtona esitimme päivähoidon sijoittamista perustettuun Länsi-Lopen kouluun. Se loisi ainakin minusta varsin toimivan kasvunketjun Länsi-Lopelle päivähoidosta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja alakouluun. Toinen vaihtoehto on päivähoidon säilyttäminen esimerkiksi Vojakkalan kylässä, jos sieltä löytyy tilat tähän tarkoitukseen. Mutta siis me haluamme, että nämä vaihtoehdot nyt vielä selvitetään ja se on myös järkevää jo siksikin, että tänään tutustumamme Launosten päiväkoti on periaatteessa täynnä ja osittain jo ylipaikoillakin ja sama tilanne on Kirkonkylänkin päiväkodilla. En näe yksinkertaisesti mitään syytä lopettaa päivähoitoa Länsi-Lopelta ja perustaa sitten uutta ryhmää esimerkiksi Kirkonkylään. Katsotaan mitä mieltä muut ovat.

Kevätkokouksemme kannanotossa nousi esille kyliemme tonttitilanne. Päätimmekin esittää kyläkaavojen ajantasaistamista ja tätä kautta myös uusien rakennuspaikkojen esittämistä eläviin kyliin. Toivotaan, että asia etenee. Mutta nyt kello jo niin paljon, että luovutan tältä erää. Huomenna eduskuntaan ja tuttuun viikkorytmiin. Vieraakseni huomenna saapuu Lopen Samoojat joiden syntymäpäivien kunniaksi lupasin heille kakkukahvit talolla. Huomenna tuo lupaus lunastetaan.

Kommentit