Tiistai, 16.10.2007

Blogi, tiistaina 16.10.2007

Uusi viikko eduskunnassa näin käynnistymässä. Tänään normaali päivärutiini eli valiokuntatyötä ja täysistunto. Lisäksi kaksi vierasryhmää mahtuu päivää, kun ensin lounaan aikaan taloon saapuu vieraakseni joukko Hämeenlinnan Lyseon 9.luokkalaisia ja iltapäivällä sitten Lopen Yrittäjien tämän vuoden hallitus ja jäsenistöä. Yrittäjien kanssa tutustumme taloon ja sen toimintaan ja pidämme myös yhdistyksemme syyskokouksen.

Eilen saimme tietoa, että irtisanoutumisella uhkaavia hoitajia on todella paljon. Vaikka nyt kinataan muotoseikoista irtisanoutumisen suhteen niin viesti on selkeä. Hoitajat ovat tosissaan ja käytössä kovimmat mahdolliset keinot. Asia on vaikea ja toivotaan, että ratkaisu löytyy ennen irtisanoutumisia ja muita työtaistelukeinoja. Sosiaali- ja terveysministeriökin vetosi jo terveydenhuoltoalan sopimusneuvotteluosapuoliin potilasturvallisuuden varmistamiseksi ja asiaa seuraava ja potilasturvallisuutta varmistava peruspalveluministeri Paula Risikko toivoi, että asia ratkeaisi ilman irtisanoutumisia. Ministerin ja meidän kaikkia yhteisenä huolena varmasti juuri potilasturvallisuus ja sen vaarantuminen.

Asian hoitamiseksi ministeriö onkin jo lähestynyt myös lääninhallituksia. Kirjeen tavoitteena ja ehtona on se, että lääninhallitusten tulee nyt valvo palvelujen saatavuutta ja laatua mahdollisen työtaistelutoimenpiteen aikana. Seuranta vastuu on jatkuva ja informointi velvollisuus on viikottainen. Samaan aikaan valmistelussa on jo myös suunnitelma siitä, kuinka joukkoirtisanoutumiseen voidaan varautua. Hallituskin pohtii asiaa tänään potilasturvallisuuden näkökulmasta. Hyvä, että ministeri on tässäkin asiassa heräillä ja toimiva ja tilannetta seurataan ja ei vain seurata vaan myös tehdään kaikki mahdollinen potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Toivotaan, että asia ratkeaa neuvottelupöydissä. Olen sitä mieltä, että hoitajat palkankorotuksensa ansaitsevat. Voidaanko vaatimuksen suuruisiin tavoitteisiin suostua kerralla on nyt kuntatyönantajien harkinnassa. Olen kuitenkin vahvasti sitoutunut itse siihen, että työtä palkkatasa-arvon ja oikeudenmukaisempien ja työnvaativuutta peilaavien palkkojen eteen on jatkettava myös tulevissa palkkaratkaisuissa. Myös maassamme on nyt ensimmäisen kerran hallitus jolla on sama tavoite. Edellisen hallituksen aikana palkkaepätasa-arvo vain kasvoi. Sekin on hyvä muistaa.

Sivistysvaliokunta tältä päivältä takana. Tyytyväinen olin siihen, että sain vielä yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunnan mietintöön koskien teatteri- ja orkesterilain uudistamista painotuksen taiteellisuuden ja valtakunnallisen tavoitettavuuden takaamisesta. On tärkeää, että tuo taiteellinen näkökohta tulee korostetusti esille ja sillä pystytään osaltaan tukemaan myös sellaista teatteria joka ei liikunta massoja.

Nyt hetki töitä hytissä ja sitten vastaanottamaan ysiluokkalaisia ja iltapäivällä yrittäjiä. Valmistelussa hieman töitä mm. kirjallinen kysymys ja muutama kolumni. Pari puhettakin vielä luomistyön alla.

….

Kello 19.28 ja juuri kotiin. Tänään siis ennen täysistuntoa tapasin vielä Jari Koskisen ja Kirsi Ojansuun kanssa lehtereillä viitisenkymmentä Hämeenlinnan Lyseon ysiluokkalaista, jotka saapuivat eduskuntaan osana yhteiskuntaopin opintojaan. Olikin muvat ryhmät ja fiksut nuoret matkassa ja hyvin perillä myös ajankohtaisista asioista ja yleensäkin yhteiskunnan jutuista. Keksimme myös yhdessä hyvän kuntalaisaloitteenkin Hämeenlinnaan. Nuoret nostivat yhdessä esille Hämeenlinnan kaupungin kalliit bussiliput ja järjestelmän mikä tuntee nuorten mukaan vain lapset ja aikuiset, mutta ei lainkaan opiskelijoita. Siinä siis loistava nuorten aloitteen paikka. Katsotaan tekeekö joku nuorista asian eteen jotain tai bongaako joku kunnallispoliitikko nuorten yhteisen huolenaiheen valtuustosaliin. Toivotaan niin. Kaksi nuorta halusi myös tehdä videohaastattelun minusta ja siitä mitä kapina-sanana minulle merkitsee, tuo mieleen, olen itse kapinoinut jne. Työ siis osa musiikin opintoja. Erityisen fiksut kaverit nämä tekijät. Kiva, että sain olla mukana.

Tämän jälkeen isossa salissa vielä osallistuin keskusteluun lapsilisien korottamisesta. Tuttu juttu – nyt SDP vaati lapsilisiin kovia korotuksia – sekin mielipide siis muuttui maalisvaalien ja hallituspaikasta luopumisen myötä. Sellaista se on. Nyt hallitus korjaa ensimmäisenä kaikista tiukimmassa paikassa asuvien perheiden tilannetta ja ensimmäinen korotus ohjataan yksinhuoltajaperheille. Minusta hyvä näin ja sitten sosiaaliturvauudistuksen ja muiden uudistusten myötä pääsemme korjaamaan muita kannustinloukkuja ja vuosien aikana syntyneitä epäkohtia joita ei ole syystä tai toisesta haluttu ennen korjata. Nostin puheenvuorossani esille erityisesti ennaltaehkäisevän työn ja sen tuen mitä yhteiskunta voi antaa esimerkiksi juuri avioeron hetkellä. On nimittäin tosiasia, että vuosittain tilastokeskuksen tekemän tilaston mukaan 31 000 lasta kokee vuosittain vanhempiensa eron ja yksinhuoltajatalouksia oli toissa vuonna Suomessa lähes 120 000. Tässä murrosvaiheessa on hyvä, että koulussa asiaan voidaan antaa tarvittaessa tukea esimerkiksi tukiopetuksen mytöä jos perheen elämänmuutos antaa siihen tarvetta jne. Liian usein nämä asiat irrotetaan ja puhutaan lapsilisistä kuin ne olisivat ainoa tuki lapsiperheille ja kun puhutaan perusopetuksen lisäpanostuksista ei haluta muistaa mitään muuta jne. Kokonaisuudet eduskunnassa kyllä unohtuu aikalailla monelta – sitä olen ihmetellyt. Ja ihmettelen edelleen.

Puheeni sai myös loppilaisia korvia, kun Lopen Yrittäjien hallitus ja yrittäjäväkeä oli eduskuntaan tutustumassa avustajani Tiina Seppälän johdolla. Olin alkuun lehtereillä ja kun puheeni paikka venyi niin kiirehtivät työhuoneeseeni ja radion ääreen kuuntelemaan mitä sanoin. Hauska juttu. Yrittäjäväki piti myös samalla syyskokouksensa ja suunnittelimme myös tulevan vuoden toimintaa. Paljon monenlaista tulossa ja hyvä henki yrittäjäjärjestössä päällä. Uusia jäseniä tulee koko ajan lisää ja toiminta kehittyy. Omassa lyhyessä puheenvuorossani kerroin parilla sanalla ajankohtaisista eduskunnan ja ennen kaikkea talousalueemme asioista ja myös tuoreesta kirjallisesta kysymyksestäni koskien huoltoasemien ympäristölupia. Ei taida vielä kysymys olla tuolla eduskunnan sivuilla, mutta varmasti lähipäivinä sinne tulee ja katsotaan mitä ministeri asiaan vastaan. Iso kysymys – periaatteelinejn kysymys – mihin haluan itse selvyyttä ja moni muukin. Linkki kysymyksiini löytyy tuolta Eduskuntatyö -sivulta.

Jaa olihan se siellä jo, mutta kopioidaan se nyt vielä tännekin. Jatkossa kysymykset ja eduskuntatoimeni siis löytyvät hyvin tuon linkin kautta ja sieltä voi työni yhtä osaa seurata.

LÄHDE: www.eduskunta.fi
KIRJALLINEN KYSYMYS 382/2007 vp Timo Heinonen /kok

Huoltoasemien ympäristöluvat ja niiden vaikutus yrittäjyyteen
Eduskunnan puhemiehelle

Useat vuosikymmeniä laillisesti ja ilman ympäristö- ja muita ongelmia toimineet huoltoasemat ja huoltoasemayrittäjät ovat viime vuosina joutuneet vaikean tilanteen eteen. Ympäristökeskukset ovat ryhtyneet tulkitsemaan ohjeita kielteisesti niin, että uusittavista ympäristöluvista on tehty hallinto-oikeudelle valituksia ilman varsinaisia perusteita ympäristöhaitoista.

Kyseessä on siis pitkään toimineet huoltoasemat, jotka sijaitsevat pohjavesialueilla. Syy ympäristöluvan epäämiseen on vain sijainti, ei aiheutuneet haitat. Päätökset pakottavat yrittäjät lopettamaan toimintansa periaatteessa perusteettomasti ja tilanne asettaa maassamme toimivat yrittäjät täysin eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi jos turkistarha joutuu ympäristönsuojelullisista syistä siirtämään toimintansa uuteen paikkaan, tarha saa siirtoon tukea maa- ja metsätalousministeriöltä. Huoltoasemat ja huoltoasemayrittäjät ovat vahingon kanssa täysin yksin. Kuitenkin huoltoasemat ovat teknisesti ja siten myös investoinneiltaan huomattavasti vaativampia ja ympäristön kannalta paremmin suojattuja kohteita kuin turkistarhat. Nykyteknologia antaa ammattilaisten mukaan riskinhallintakeinot maaperän ja pohjaveden suojaamiseksi, ja huoltoasemat eivät näin ollen aiheuta pilaantumisen vaaraa maaperälle ja pohjavedelle.

Tästä huolimatta esimerkiksi Hämeen ympäristökeskus noudattaa muihin toimijoihin nähden maassamme tietojeni mukaan poikkeuksellisen kielteistä linjaa. Oikeusoppineiden joukosta on esitetty jopa kantoja, joiden mukaan päätökset, joilla pakotetaan lopettamaan vuosikymmeniä laillisesti toimineet huoltoasemat, olisivat jopa perustuslain vastaisia ja tilanteessa syntyisi valtiolle korvausvelvollisuus.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen maassamme vallitsevasta varsin eriarvoistavasta yrittäjien kohtelusta verrattaessa esimerkiksi turkistarhauksen ja huoltoasemien ympäristölupia ja niiden saamia siirtotukia,

Onko maamme eri ympäristökeskusten tulkinnoissa julkisuudessa esitettyjä eroja,

Millaiset ohjeistukset ympäristöministeriö on asiasta antanut,

Ovatko ympäristökeskusten valitusten kautta saamat päätökset jopa perustuslain vastaisia ja syntyykö päätöksistä valtiovallalle korvausvelvollisuus ja

Millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen vuosikymmenten ajan maassamme jatkuneen yrittäjyyden ja lopettaakseen kohtuuttomat lopettamispäätökset?

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2007
Timo Heinonen /kok

Kommentit