Tiistai, 15.06.2010

Blogi, tiistaina 15.06.2010

Tänään päätämme perusenergian käsittelyn ympäristövaliokunnassa. Olin tyytyväinen, että keskustan puoluekokous otti vahvan kannattavan kannan lisäydinvoimankin rakentamiselle. On hyvä, että keskustassakin on huomattu tämän laajemman energiapaketin kokonaisuus oikealla tavalla ja ennen muuta se vastuu mihin olemme mm. EU:ssa sitoutuneet. Tänään ympäristövaliokunnassa äänestämme varmasti paljon muutosehdotuksia kun vasemmistoliitto ainakin valiokunnassa vastustaa teollisuudelle tulevaa lisäydinvoimaa. Kolme lausuntoa tänään pitää saada valmiiksi ja niin saammekin. Katsotaan mitä se aikaa vie. Viekö myös lounasajankin. Ehkäpä, mutta siihen olemme nytkin valmiita.

Nyt juoksen jo valiokuntaan. Eduskunnan yhdeksästä kerroksesta maanpäällisistä kolmanteen siis.

….

Tänään ympäristövaliokunta sai päätökseen omalta osaltaan energiapaketin ensimmäisen osan. Se kaatui lopulta keskustan vastustukseen tiukassa äänestyksessä äänin 8-9. Hallituksen esitykset siis kaatuivat sekä Teollisuuden Voiman että Fennovoiman osalta. Me kokoomuslaiset saimme tukea energiapaketille vain osaksi keskustalta ja SDP:ltä ja onkin mielenkiintoista nähdä miten energiapaketin syksyn osien tullee käymään valiokunnassa. Nyt asia siis etenee meiltä takaisin lausuntonamme talousvaliokuntaan ja sitten heinäkuun alussa äänestämme asiasta isossa salissa.

Mielenkiintoista oli myös se, että ympäristövaliokunta otti myönteisen kannan tänään kuitenkin ydinjätteen loppusijoitukseen. Eli täysin kielteinen kanta on näin murtunut ja ydinenergiakin nähdään yhtenä vaihtoehtona.

Nyt sivistysvaliokuntaan ja sitten täysistuntoon…

…..

Kello jo 21.11 ja kotona. Tänään sivistysvaliokunnassa jatkoimme myös kevään viimeisiä töitä päätökseen ja sitten täysistunnossa esillä terveydenhuoltolaki. Jälleen kerran näimme tai oikeastaan kuulimme salissa hauskan näytelmän, kun lähinnä SDP arvosteli terveydenhuoltolakia. Tuli jälleen kerran sellainen olo, että väärin sammutettu, mutta niin kuin tiedämm on tämä jälleen yksi sellainen asia joka on ennen jäänyt hoitamatta ja nyt kun sitä laitetaan kuntoon niin tulokset maistuvat hieman kitkeriltä. Ymmärrän.

Tänäänkin keskusteltiin salissa siitä, että laki olisi keskeneräinen. En niinkään väittäisi. Mutta sen myönnän, että kokonaisuus ei ole kuitenkaan valmis. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuden uudistaminen on iso kokonaisuus ja se on edelleen kesken ja näin myös Paras-hanke edelleen kesken. Paras-hankkeen yksi kulmakisi alunperin oli nimenomaan juuri sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen koko maassa ja tässä edelleen tehtävää. Tiedämme, että sosiaalipuolen ja terveydenhuollon menot kasvavat tulevaisuudessa kun väestön ikääntyy ja myös maamme jatkuva muuttoliike luo omat haasteensa.

Tavoite eli palveluiden turvaaminen koko maassa ja laadukkaasti vaatiin varmasti siis vielä jatkotyötä. Se onnistuu onnistuu vain riittävän vahvoilla hartioilla. Eli tarvitsemme riittävän väestöpohjan turvaamaan palveluita, mutta myös uudistuksia ja selkeät palvelurakenteet sosiaali- ja terveydenhuoltoon niin, että nykyinen perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat aidon ja nykyistä saumattomamman kokonaisuuden. Tämä on varmasti välttämätöntä, että pystymme samaan aikaan riittävät voimavarat, mutta myös osaamisen ja henkilöstön.

Niin kuin peruspalveluministerimme Paula Risikko totesi, niin lopulta ratkaisut tehdään paikallisesti jokaisessa kunnassa. Me siis kunnissa lopulta päätämme ja määritämme mm. sen missä palvelut ovat saatavilla sekä miten kustannustehokkaasti palvelut järjestetään. Tätä työtä teemme nyt myös omalla Riihimäen seutukunnallamme. Tänään illalla odotan vielä tietoa Hausjärveltä miten he suhtautuvat alueemme sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen ja turvaamishankkeeseen. Toivon todella, että nyt emme tekisi vääriä ratkaisuja. Emme tule mitenkään selviämään yksin ja siksi Sote-hankkeessamme olisi syytä edetä. Monien muiden kuntien ja seutukuntien tapaan. Parempi toimia ajoissa ja jo nytkin on lähes viimeinen hetki. Huomenna olemme viisaampia ja tiedämme miten naapurikunnat ovat linjanneet.

Mutta tänään siis eduskuntaan saapunut Risikon uusi terveydenhuoltolaki vahvistaa nimenomaan terveyskeskusten toimintaa. Lain voimaan tulon jälkeen terveyskeskuksista voisi saada myös erikoissairaanhoidon palveluja. Myös terveyskeskusten yhteistyötä vahvistetaan ja sairaanhoitopiirin alueen kuntien tulee laatia perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jossa sovitaan mm. eri kuntien yhteistyöstä ja palvelujen järjestämisestä.

Samalla myös meille kuntalaisille tulee oikeus itse valita hoitopaikka mm. palvelujen yhdenvertaista saatavuuden parantamiseksi. Aluksi valinnanvapaus ulotetaan oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksiin ja myöhemmin koko maahan. Vuonna 2014 hoitopaikan voisi sitten siis valita mistä päin Suomea tahansa. Valinnan vapaus koskisi täydessä mitassaan siis niin perusterveydenhuoltoa kuin myös erikoissairaanhoitoa. Tavoitteenamme purkaa samalla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon nykyistä kohtuuttoman korkaa raja-aitaa joka usein haittaa järkevää hoitoa.

Itseasiassa heti lain voimaantulon jälkeen terveyskeskuspalveluja voi käyttää myös kotikunnan ulkopuolella siellä, missä oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti työn tai esimerkiksi vapaa-ajan vieton tai lähiomaisen tai jonkun muun vastaavan syyn vuoksi. Tämä olisi merkittävä uudistus myös kesäasukkaille ja osaltaan olisi myös turvaamassa terveyskeskuspalveluita tällaisissa kesäkunnissa kuin vaikkapa oma kotikuntani Loppikin on. Eli lakimuutos siis antaa esimerkiksi kesämökkiläisille mahdollisuuden käyttää mökkikuntansa terveyspalveluja täysmittaisesti. Nykyisen käytännön mukaan vieraasta terveyskeskuksesta laskutetaan potilaan kotikuntaa. Kiireellisissä tapauksissa voisi edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluja. On syytä kuitenkin heti todeta, että tämänkin jälkeen vastuu sairauden kokonaishoidosta säilyisi asiakkaan valitsemalla omalla terveyskeskuksella kotikunnassa.

Uudessa terveydenhuoltolaissa säädetään myös kärsimyksen lievittämisestä kaikessa sairauden hoidossa ja hoidon vaiheissa. Tämä nyt ensimmäistä kertaa lakiin kirjattu asia koskee myös kuolevien potilaiden hoitoa ja saattohoitoa. Samalla myös hoitotakuuta halutaan vahvistaa. Nyt esimerkiksi kaikille alle 23-vuotiaiden nuorille tulisi oikeus tarvittaessa psykiatriseen hoitoon pääsemiseksi kolmessa kuukaudessa.

Eli lyhyesti jo vielä yhteen vetää niin uusi laki lisää valinnanvapautta, luo kattavan potilastietorekisterin koko maahan ja tuo erikoissairaanhoidon palveluja lähemmäksi kuntalaisia terveyskeskuksiin. Mutta palaan aiheeseen tässä vielä. Muutamia kysymyksiä olette laittaneet ja niihin samalla vastailen.

Mutt nyt kello jo juoksee. Huomenna jatkamme. Jätelaista muuten tuore kirjoitukseni Kynästä-sivulla ja ne lupaamani puoluekokouskuvat nyt tuolla sunnuntain kohdalla täällä blogissa omana sivunaan.

Kommentit