Tiistai, 01.06.2010

Blogi, tiistaina 01.06.2010

Eilen peruskoulun tuntijakoa uudistavasta tuntijakotyöryhmästä vuodettiin julkisuuteen varmasti tarkoitushakuisesti täysin vääriä väitteitä. Viime viikolla valmiiksi saatu suurtyö luovutetaan opetusministeri Henna Virkkuselle vasta tänään tiistaina ja varmasti julkisuuden kipeys tai joku muu ajoi yhden työryhmän jäsenistä vuotamaan julkisuuteen omia, tosin täysin vääriä, väitteitä laaja-alaisen työryhmän työstä.

Onneksi sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo heti vuodon jälkeen tuli myös julkisuuteen ja tyrmäsi demariedustaja Tuula Peltosen väitteet, joiden mukaan peruskouluun oltaisiin palauttamassa vanhanajan tasokursseja. Tällaista ei ole esitetty eikä tulla esittämäänkään ja näyttää siis siltä, että tämä Peltosen nyt nostattama kohu on vastaava kuin aikanaan saman puolueen väitteet ja pelottelu lukukausimaksujen tuomisesta korkeakouluihin. Niitäkään ei ole tulossa korkeakouluihin ainakaan jos kokoomus jatkaa vallankahvassa. Me olemme oman linjamme siinäkin asiassa yksituumaisesti aina opetusministeri Henna Virkkusen ja meidän monen muun suulla todistaneet. Samaa ei tosin ole kerrottu SDP:n eikä keskustankaan ykkösjoukoista eli…

Mutta osaamisen kriteereissä ei siis ole kyse mistään tasokursseista. Eikä valinnaisuuden lisäämisessäkään voi puhua tasakursseista. Mutta me haluamme lisätä peruskouluunkin taito- ja taideaineita jotka ajettiin edellisen demari-opetusministerin aikana alas ja myös samaan aikaan valinnaisuus karsittiin olemattomiin. Nämä virheet tunnustetaan nyt varsin laajasti ja ne on siksi syytä korjata. On varmasti täysin perusteltua lisätä valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä suomalaisiin kouluihin niin, että voimme ottaa ihan jokaisen oppilaan huomioon hänen omien kykyjensä ja taitojensa mukaan. Tähänhän tähtää jo nyt uudistettu erityisopetuksen lakiosuuskin perusopetulaissa. Me siis haluamme, että kukaan koulussa ei enää olisi erilainen vaan jokainen omalla tavallaan erityinen. Tässä on olemassa erittäin suuri filosofinen ajattelun uudistus.

Tänään tuo todella laaja-alainen peruskoulun tuntijaon uudistusta pohtinut työryhmä luovuttaa siis esityksensä opetusministerille. En yhtään epäile, että ei tästäkin työstä osa puolueista lipeisi heti julkisuusnälkäisinä, mutta itse todella toivon, että saamme valinnaisuuden palautettua kouluihimme. Kuten myös taito- ja taideaineet. Lisää liikuntaa tarvitaan varmasti ja myös musiikkia ja kuvataidetta.

Viikonloppuna julkisuudessa jo kerrottiin, että tuntijakotyöryhmä on jaotellut esityksessään peruskoulumme oppiaineet kuudeksi eri ryhmäksi. Ne ovat jatkossa kielet, matematiikka, yhteiskunnalliset aineet, luonnontieteet, taideaineet sekä terveys ja toimintakyky. Tämän jaottelun sisällä oppilaat voivat sitten valita mihin aineisiin he haluavat syventyä kiinnostuksensa mukaan. Mutta aivan keskeistä uudistuksessakin on se, että kaikki koululaiset opiskelevat jatkossakin aina saman pakollisen oppimäärän, joka antaa juuri valmiudet jatko-opintoihin. Tässä mielessä siis mitään ovia ei valinnoilla kukaan sulje. Tämäkin on keskeinen ero vanhanajan tasokursseihin. Eli kaikkien ovet kaikkialle on peruskoulun jälkeen valinnoista huolimatta edelleen avoinna. Mutta palaan tähän aiheeseen kun tuo työ virallisesti julki.

….

Tänään eduskunnassa jatkamme sitten energiapaketin läpikäyntiä ympäristövaliokunnassa ja siitä se arki sielläkin jälleen käytiin. Nyt auringonpaisteessa eduskuntaa kohden.

….

No niin…. nyt sitten tuo työryhmä raportti julkistettu ja sitä voin täälläkin käsitellä vuodettuja tietojakin laajemmin. Eli aloitetaanpa uudista oppiaineista. Työryhmä esittää nyt kouluihin uusiksi oppiaineiksi draamaa ja etiikkaa. Samalla hieman tunteja siis siirrettäisiin äidinkielestä draamaan. Draaman tunteja tulisi siis alakouluun ja myös yläkouluun. Uskonto taasen antaisi hieman tilaa kaikille yhteiseen etiikkaan ja samalla muiden kuin evankelisluterilaisen uskonnon ja ortodoksiuskonnon ryhmän perustamisvelvoite nostettaisiin nykyisestä kolmesta oppilaasta kymmeneen. Etiikan tunneilla käytäisiin läpi kaikkien oppilaiden kanssa mm. yhteiskunnan perusarvoja ja pohdittaisiin eri katsomusryhmille yhteisiä arvostuksiin ja ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä. Minusta erittäinkin tervetullut uudistus varsinkin kun puhumme monikulttuurisuudesta ja sen tuomista mahdollisuuksista ja myös haasteistakin. Uskoisin, että tämä opettaisi meistä kaikki ajattelemaan laveamminkin ja ennen muuta ymmärtämään.

Isoja uudistuksia tässä olisivat myös merkittävät lisäykset toiveidemme mukaan taideaineisiin ja liikuntaan joiden tuntimääriä ja valinnaisuutta lisätään merkittävästi. Ja varmasti huomiota tulee herättämään myös se, että kielten opetus alkaisi nykyistä aikaisemmin. Samalla myös perusopetuksen vähimmäistuntimäärää noussee 152 opetustuntia vuodessa, eli 1,8 prosenttia.

Mutta sitten muutama sana näistä painopisteen muutoksista.

Uusi ehdotus tuntijaosta lisää merkittävästi ja samalla myös monipuolistaa ja aikaistaa lastemme kielten opiskelua. Ns. A1-kieli alkaisi tulevaisuudessa viimeistään toisella luokalla nykyisen kolmosen sijaan ja A2-kieli alkaisi jo alakoulun puolella eli viidennellä luokalla. B1-kielen opintojen tulee puolestaan alkaa viimeistään kuudennella luokalla eli toisen kotimaisen opiskelu alkaisi jatkossa viimeistään tässä vaiheessa.

Lisää tunteja saadaan myös taide- ja käsityöaineisiin sekä liikuntaan. Näiden aineiden sisältöön tulee koululaisille huomattavasti enemmän valinnaisuutta, mutta myös ”pakollisuutta”. Esimerkiksi koululiikunnan määrää lisätään peruskoulun aikana neljällä tunnilla nykyisestä. Nykyisen 18 tunnin sijaan liikuntatuntien määrä noussee 22 tuntiin eli 1-2lk yhteensä 5 tuntia, 3-6lk yhteensä 9h ja 7-9 luokilla yhteensä 8h. Merkittävä lisäys. Samalla myös kunnille tulee velvollisuus järjestää ainakin yhdessä koulussaan A1-kielelle muitakin vaihtoehtoja kuin nykyisin usein käytetty englanti. Vaatimus tulisi täyttää jos tarjottuihin kolmeen eri kielivaihtoehtoon löytyy kuhunkin vähintään kymmenen oppilaan ryhmät.

Lisäksi yläkouluun eli vuosiluokille 7-9 tulee yhteensä 6+2 tuntia lisää valinnaisuutta musiikin, kuvataiteen, käsityön ja draaman välille joista oppilaiden tulee valita vähintään kaksi ainetta omaan lukujärjestykseensä.

Summa summarum nyt tehtävä uudistus perustuu vahvasti neljälle tavoitteelle. Ne ovat perusopetuksemme sivistystehtävän syventäminen, lapsien ja nuortemme osaamisen korkean tason turvaaminen ja jokaisen oppilaan yksilöllisen ohjauksen ja tuen varmistaminen sekä perusopetuksen toteuttamisperiaatteiden selkeyttäminen. Esitys etenee nyt niin, voisimme päättää uudesta tuntijaosta ensi vuoden alussa ja käyttöön uudistus tulisi kouluissamme syyslukukauden 2014 alusta.

Tässä vielä nuo perusopetuksen uudet oppiainekokonaisuudet. Valinnaisuutta lisättää siis etenkin luokilla 3–6 ja 7–9 ja valinnat sidottaa pitkälti alla oleviin ”oppiainepaketteihin”:

1) Kieli ja vuorovaikutus: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet

2) Matematiikka: matematiikka

3) Ympäristö, luonnontieto ja teknologia: biologia, maantieto, fysiikka, kemia

4) Yksilö, yritys ja yhteiskunta: uskonto, elämänkatsomustieto, etiikka (uusi oppiaine), historia, yhteiskuntaoppi, oppilaanohjaus

5) Taide ja käsityö: kuvataide, musiikki, käsityö, draama (uusi oppiaine)

6) Terveys ja toimintakyky: liikunta, terveystieto, kotitalous

Tässä vielä tuo esityskokonaisuus. Mielelläni otan kommentteja ja ajatuksia vastaan. Perusopetus 2020 – yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako.

…..

Kello 22.10 ja juuri kotiin. Päivä päätökseen järvenrannassa saunoen. Ei sentään uiden. Sen saivat hoitaa lapset. Mutta mukava päätös mielenkiintoiselle päivälle. Peruskoulun tuntijakouudistuksen työryhmäesitys keräsi erinomaisen palautteen. Kouluissa on pitkään odotettu edellisen hallituksen tekemien virhesiirtojen korjaamista ja nyt kun esitys valinnaisuuden lisäämisestä ja taito- ja taideaineiden lisäämisestä saatiin niin kiitoksia on tullut joka puolelta. Myös kieltenopiskelun uudet painotukset on otettu tyytyväisyydellä vastaan kuten myös uusista oppiaineista erityisesti draamakasvatus. Kiitokset myös teistä blogini lukijoista niille jotka olette aihetta kommentoineet ja mielipiteenne esittäneet. Keskustelu varmasti jatkuu ja niin pitääkin. Esitys muuttuu tästä sen kautta sitten viralliseksi hallituksen esitykseksi, mutta katsotaan nyt pitääkö sitä vielä hienosäätää tämän keskustelun jälkeen. Ehkäpä niin.

Ympäristövaliokunnassa alamme pikkuhiljaa saada valmiiksi myös energiapaketin ensimmäisen vaiheen suurkuulemisen. Itse olen oman kantani jo aikoja sitten kertonut ja olen vahvasti sitoutunut kokonaispaketin hyväksymiseen eli erityisen runsaaseen lisäpanostukseen uusiutuvaan energiaan sekä perusenergiaratkaisuun. Nyt kuitenkin käytäväkeskusteluissa on noussut esille myös rusinat pullasta -ajattelua ja itse en sellaista hyväksy. Minusta paketti on kokonaisuus ja joko se hyväksytään tai hylätään. Olisi todella surullista, että näin kaadettaisiin myös tuo uusiutuvan energian lisäpaketti, joka olisi tarkoitus tuoda käsittelyyn ja laintasolle sitä kautta tulevan syksynä. Nyt ensimmäisen osan kaataminen veisi pohjan myös tuon osan käsittelyltä ja ajautuisimme lähtöpisteeseen. Toivotaan, että niin ei käy ja kokonaisuus ymmärretään.

Huomenna jatkamme siis tänään jälleen kerran keskeytettyä energiapaketin ensimmäisen osan kuulemista ympäristövaliokunnassa ja katsotaan miten sen valmiiksi saamme. Palaan aiheeseen kun kuulemiset ohi ja lopulta niidenkin aineisto julkiseksi.

Sivistysvaliokunnassa käsittelimme tänään loppuun lausuntomme hallituksen esitykseen viestintämarkkinalain muutoksesta. HE 13/2010 vp on erittäin vaarallinen laki, joka muuttaa merkittävästi meidän suomalaisten tv-ohjelmien saatavuutta. Kaapeliverkkoyhtiöiden velvollisuus siirtää televisiokanavia kuluttajille pienenee. Nykyisen ohjelmistojen siirtovelvoitteen mukaan kaapeliverkkoyhtiön on pakko siirtää kuluttajille vapaasti maksuttomat televisiokanavat ja nyt tämä siis muuttuu. Se tullee tarkoittamaan sitä, että moni tv-kanava on vaarassa pimentyä tai tulevat ainakin maksullisiksi niille kotitalouksille jotka katsovat tv:tä kaapelin kautta. Itse en kyseistä lakiesitystä olisi hyväksynyt sillä maamme tv-jakeluverkko on poikkeuksellinen eikä antenni ja kaapelijakelun kohdalla ole kyse päällekäisjakelusta vaan nimenomaan toisiaan täydentävästä jakelusta. Maamme kotitalouksista noin puolet katselee usein pakonkin sanelemana tv:tä kaapelin kautta. Syynä tähän on antenniverkon huono näkyvyys tai jopa kuntien velvoitteet liittyä kaapeliin tietyillä asunalueilla. Nyt näiden kotitalouksien tv-tarjonta sitten supistetaan muka sen takia, että heidän kaapelitarjontansa olisi jokin lisä normaalille antennikatselulle.

Valitettavasti jäin näkemykseni kanssa varsin yksin ja sain tukea vai Jukka Mäkelältä joka näytti ymmärtävän ison asiakokonaisuuden. Ei tässä uudistuksessa tule tekijänoikeustulot kasvamaan vaan nimenomaan pienenemään, kun ohjelmia ei enää jaeta kuin puoleen maamme kotitalouksista. Tätä ei näytetä ymmärtävän.

On totta, että tekijänoikeuslain mukaan tekijöillä ei ole oikeutta korvaukseen siirtovelvoitteen mukaisesti tapahtuvasta edelleenlähettämisestä, mutta maamme poikkeuksellisen tv-jakeluverkon näkökulmasta asia pitää nähdä nimenomaan niin, että antenni ja kaapeliverkko yhdessä muodostavat sen täydellisen kattavuuden kokonaisuuden eivätkä ne ole päällekkäisiä toisilleen. Itseasiassa sekin näyttää unohtuvan, että nimenomaan näihin valtakunnallisiin tv-kanaviin on oikeudet jo ostettu kaikkiin kotitalouksiin jaettavaksi. Nyt tätä oikeutta ei enää ostetakaan kuin antenniverkkoon kun kanavat hukkuvat kaapelista ja sehän tarkoittaa sitä, että tekijänoikeuskorvaukset laskevat. Eivätkä siis nouse.

Valiokunnan saaman selvityksen perusteella siirtovelvoitteen piirissä olevien kanavien määrä vähenisi olennaisesti nykyisestä. Siirrettävien eli nyt ilmaiseksi kaapelinkautta näkyvien kaupallisten kanavien määrä alentuu kahdeksasta kolmeen tai neljään ja kaupallisen radion lakiperusteinen välittäminen loppuisi kokoaan.

No toivotaan, että liikenne- ja viestintävaliokunnassa minne nyt meidänkin lausuntomme menee niin nähdään tämän asian oikealaita ja laitetaan asia odottamaan vuotta 2016 ja silloin tulevaa suurempaa tv-uudistusta.

….

Tänään Politiikan Puhemyllyssä käsittelimme mm. Israelin Gazan tilannetta. Radiossa itse tuomitsin jyrkästi Israelin maanantaisen avustuslaivalle tekemän hyökkäysiskun ja toivoin kansainvälisen yhteisön YK:n sekä USA:n Barack Obaman johdolla ottavan merkittävän roolin asian selvittelyssä. Kansanedustajat korostavat YK:n asemaa asian ratkaisussa. Mutta mielestäni nyt ensin on hoidettava ja turvattava avunsaanti Gazaan ja sen jälkeen on haettava ratkaisua laajalla yhteistyöllä. Jos tässä surullisessa tapauksessa on jotain positiivista niin uskon, että se tullee lopulta murtamaan Gazan-alueen saarron.

Toisena aiheena käsittelimme maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan esitystä ajaa alas maamme ympäristöhallinto. Itse en esitykselle lämpene vaan minusta nimenomaan ympäristö- ja ilmastokysymykset tulisi nyt nostaa päätöksenteon vahvaan keskiöön ja toisaalta turvata vahvalla politiikalla maatalouden tulevaisuus Suomessa myös tulevaisuudessa. Tässä olisi riittävästi tehtävää eikä lisää kannattaisi nyt hamuta. Ympäristöasioita ei myöskään saisi alistaa minkään muun tavoitteen ajamiseen. Ympäristöministerin on minusta oltava tulevaisuudessa yksi hallituksen keskeisimmistä ministereistä ja ehkäpä salkun voisi laajentaa nimeltääkin ympäristö- ja ilmastoministerin salkuksi. Ympäristö ja ilmastonmuutos ovat nimittäin ihmiskuntamme suurin haaste ja nyt tarvitaankin nimenomaan vahvoja tekoja ja tekijöitä. Jätetäänpä siis tuo Anttilan esitys omaan arvoonsa ja keskitytään turvaamaan maamme maatalouden tulevaisuus ja samalla huolehtimaan ympäristöstämme vastuullisesti.

Iltapäivällä tapasimme muuten vielä yhden erittäin mielenkiintoisen henkilön. Jätän tarkoituksella tämän näin avoimeksi. Mutta joskus paljastan, kun sen aikana on. Uskoisin, että hänestä tulemme kuulemaan vielä. Kiitos ajasta myös tässä palaverissa Ben Zyskowiczille ja Ilkka Kanervalle. Eikö ollutkin reilu kertoa vain tämän verran?

Kommentit