Tervehdys Lopen Lehden yrittäjänumeroon 2020: Yrittäjäystävällinen kunta näkyy myös perheiden palveluissa

Blogi, keskiviikkona 21.10.2020

Yrittäjäystävällinen kunta näkyy myös perheiden palveluissa

Käytännössä lähes kaikki kunnat haluavat ainakin puheissaan esiintyä yrittäjäystävällisinä. Lähes kaikissa kunnissa törmätään aina myös siihen, että vastaan tulee kritiikkiä, että eihän kunta ole tehnyt mitään meidän yrittäjien hyväksi jne. Näin on ollut aina ja näin varmasti tulee olemaan jatkossakin, vaikka haluamme olla Lopellakin yrittäjämyönteisiä.

Mitä sitten yrittäjämyönteisyys tarkoittaa? Mitä kunnat voivat tarjota yrityksille?

Usein ensimmäisenä mieleen tulee puheeksi yritystontit. Totta, mutta nekin koskevat vain varsin pientä osaa yrityksistä. Mutta silloin, kun yritys tonttia esimerkiksi tuotantotiloilleen tarvitsee niin sen pitää tapahtua sujuvasti ja helposti. Saman pitää koskea myös kaikkea siihen liittyvää luvitusta rakennusluvista mahdollisiin tarvittaviin poikkeamisiin ja ympäristölupiin. Sujuva lupaprosessi ja reippaasti liikkeelle pääseminen ovatkin yrittäjämyönteisen toiminnan perustaa. Sama koskee myös yrityksen toiminnanaikaisia erilaisia luvituksia. Itse voisin ajatella, että jatkossa tällaiset hoidettaisiin Lopella yhteisessä pyöreässä pöydässä. Pöytään siis otettaisiin luvan hakijat ja kaikki ne viranhaltija, joita kyseisen asian käsittely edellyttää. Siinä voitaisiin yhdessä etsiä ratkaisut eteenpäin pääsemiseksi. Näin ei jäisi avoimia kysymyksiä ja kaikilla olisi heti tiedossa mitä tarvitaan ja miten ne tehdään.

Tiedän, että osan mieleen tuli samantien kuluneen vuoden Lopen kunnan rakennuslupien käsittely. Olemme siitä yleisesti pahoillamme. Pienen kunnan organisaatio on kapea ja herkkä ja nyt meillä on se koettu tällä puolella. Uusi rakennustarkastaja on nyt onneksi jo valittu ja luparuuhkaa lähdetään purkamaan muutenkin. Toivottavasti pian olemme tässäkin ns. normaalissa päiväjärjestyksessä. Nyt emme sitä ole olleet ja siitä pahoittelut. Ja tämä on siis koskettanut kaikkia rakennuslupia tarvinneita. Ja pahoittelut teille kaikille.

Erilaiset luvat kuitenkin koskevat vain varsin pientä osaa yrityksistä. Monet yritykset eivät yritystonttia koskaan tarvitse eivätkä myöskään kunnan myöntämiä luvituksia. Mitä silloin yrittäjämyönteisyys voisi olla?

Minusta se silloin olisi parhaimmillaan sitä, että aina, kun laki vain sallii niin palvelut ja tuotteet ainakin kunta hankkii omasta kunnastaan. Rakennusurakoita ja kunnossapitoa yms. voidaan hyvin tehdä niin, että mukaan ainakin tarjomaan työtä ja tekemistä löytyy loppilaisiakin yrityksiä. Tätä on syytä vahvistaa ja tehdä siitä ns. uusi loppilainen normaali.

Mutta yrittäjämyönteisyys ja yritysmyönteisyys näkyy muuten myös mahdollisimman hyvinä perheiden palveluina. Yritysten tärkein voimavara on osaava ja työhönsä sitoutunut työntekijäjoukko ja heistä ainakin osa on aina perheellisiä. Silloin tarvitaan varhaiskasvatuksen palveluita, koulujen iltapäivätoimintaa ja kaikkea mikä helpottaa perheiden arkea. Joskus tarvitaan hoitoapua jo aamulla, kun äidin tai isän on lähdettävä töihin, joskus iltaisin, viikonloppuisin ja jopa öisin. Jos nämä eivät toimi, niin vaikea on yrityksen Lopella toimia ja saada työntekijöitä. Ja tähän kokonaisuuteen kuuluu muuten myös kunnan palvelut laajemminkin. Koetaanko Loppi hyväksi paikaksi asua ja elää. Kasvattaa myös lapsia. Ja onko se edes täällä mahdollista. Pitää olla.

Ja tässä muuten tärkeässä roolissa on myös lääkäripalvelut ja työterveyshuollon palvelut. Lopella on nyt jonkin aikaa toiminut yksityinen lääkäriasema, joka on näitä palveluita useammille yrityksillekin jo tarjonnut. Itse kuitenkin pidän välttämättömän tärkeänä, että myös kunnallinen terveyskeskus vielä Lopelle takaisin saadaan. Se on elinvoimaisen kunnan yksi peruskivi. Tehdään sen eteen yhdessä työtä.

Haluan näillä sanoilla tervehtiä loppilaisia ja Lopella toimivia yrityksiä. Käytetään itse kukin näiden yritysten palveluita ja ostetaan näiden tuotteita. Se on yksi tae varmistaa yhä paremmat palvelut Lopella tulevaisuudessakin.

Timo Heinonen
loppilainen

Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kommentit