Tässä ratkaisu hevosenlantaongelmaa: Timo Heinonen esittää rajoitettua lupaa jätteenpolttoon

Uutiset, tiistaina 22.12.2009

Kansanedustaja Timo Heinonen on useamman vuoden vaatinut maamme ympäristöhallinnolta toimia hevosenlannan polton sallimiseksi Suomessakin ilman kalliita jätteenpolttolaitteita. Viimeksi eduskunnan budjettikeskustelussa aiheeseen puuttunut Heinonen on pettynyt ympäristöministeri Paula Lehtomäen saamattomuuteen ja Heinonen vaatiikin nyt jo toimia.

– On todella hämmentävää, että tällaisella maalla on mahdollisuus hukata tuo hevosenlannassa piilevä energiapommi. Meillä on Suomessa noin 70 000 hevosta eli joka päivä hukkaamme lannan myötä 210 000:ta litraa polttoöljyä vastaavan energiamäärän, kummasteli Timo Heinonen ja laskeskeli, että jo neljällä viidellä hevosella voisi lämmittää omakotitalon ja tätä kautta suurempiakin kiinteistömassoja.

Heinonen kertoikin esimerkiksi Ypäjän ja koko Orimattilan kaupungin olevan sellaisia alueita, jotka voitaisiin helpolla lämmittää kokonaan hevosenlannalla. Tässä hän pelkääkin piilevän syyn siihen miksi asia ei etene.

– Varmasti joillekin olisi kova paikka, että meille syntyisi energiaomavaraisia kuntia ja energiaomavaraisia maatiloja ja asuinalueita, pohti Heinonen.

Heinoselta on kysytty myös ratkaisua ongelmaan. Hänen mukaansa moni EU-maa polttaa hevosenlantaa ja ratkaisu olisi helposti löydettävissä Suomessakin.

– Ympäristökeskukset voisivat ministeriön ohjeistuksella myöntää luvan ns. rajoitettuun jätteenpolttoon eli kuivikeen polttoon, jossa on hevosen lantaa ja virtsaa. Edelliseen vedoten voitaisiin sitten myöntää poikkeuslupa jätteenpolttoasetuksen mukaisiin mittauksiin eli ei mitata koko ajan vaan tarkistusmittaus kerran vuodessa mikäli ympäristökeskus sitä vaatii, kertoi Heinonen ja totesi mallin olevan kaikkien lakien mukainen.

Eli rajoitettu jätteenpolttolupa ei luonnollisestikaan koskisi muuta jätetä kuten ruhoja, jäteöljyä eikä muoveja.

– Valvonnassa olisi tärkeää mitata nimenomaan polttolämpötilaa koko ajan. Päästöt on tunnetusti riippuvaisia polttolämpötiloista. Ja tiedämme sen, että laitteistojen toimittaja on sitoutunut jätteenpolttoasetuksen mukaisiin päästöarvoihin eli niihin päästään helpolla, kertoi Heinonen.

Tällä tavalla voisimme Suomessakin edetä hevosenlannan polttoasiassa. Ratkaisu vaatii kuitenkin ministeriön puollon, mutta sen jälkeen voisimme seurata Ruotsin, Tanskan, Hollannin, Ranskan ja Saksan esimerkkiä.

– Kyllä tämä on lähes pelkästään tahtokysymys. Toivotaan, että sitä tahtoa ja järkeä nyt löytyy, totesi Timo Heinonen.

Kommentit