Tärkeintä olisi tehdä toimia, että kaiken liikenteen päästöt laskisivat

Kynästä, maanantaina 27.01.2020

Aamupostissa Pertti Rantala kirjoitti vastineen kirjoitukseeni missä käsittelin pelkkien sähköautojen varaan uskovaa liikennepolitiikkaa. Kommentoin myös sitä kuinka tässä sivuutetaan täydellisesti mm. se, että liikennepäästöjen tavoiteltu pienentäminen ei onnistu pelkillä sähköautoilla vaan päästöjä pitää saada pienennettyä myös jo olemassa olevan autokannan osalta.

Vastineessa oli useampia virheitä laskelmissa. Tyypillisin vain  sähköautoihin uskovien kohdalla oleva virhe on antaa ymmärtää sähköntuotannon tai akkujen valmistamisen hinnan ja päästöjen laskevan lähivuosina lähes olemattomaksi. Pelkkiin sähköautoihin uskovat ovat hokeneet tätä jo koko menneen vuosikymmenen. Oikeasti kehitys noilta osin on hitaampaa.

Vastineen heikoin kohta on kuitenkin se, ettei siinä vastata itse asiassa lainkaan kirjoitukseni varsinaiseen pointtiin eli siihen mikä on HVO:ta eli uusiutuvaa dieseliä tai biokaasua käyttävän auton elinkaaripäästö. Rantala vertaa vain polttomoottoriauton, joka käyttää siis mustaa fossiilista polttoainetta, elinkaaripäästöä sähköauton elinkaaripäästöön. Koko pointtihan on nimenomaan siinä, että HVO:ta käyttävän polttomoottoriauton elinkaaripäästö jopa alittavat VTT:n mukaan sähköauton elinkaaripäästön.

Rantala on siinä oikeassa, ettei bioraaka-aineita riitä koko autokannan käyttöön eli sekä raskaalle kalustolle, että henkilöautoliikenteelle. Biomassan sanotaan riittävän noin kolmannekseen Suomen maantieliikenteen suoritteesta. Biomassalla voitaisiin  korvata siis n. 1/3 Suomen liikenteen polttoainetarpeesta.

Bioraaka-aineen riittämättömyyteen vetoavassa ajattelussa on kuitenkin ongelma. Sillä samalla kun vakuutetaan biopolttoaineiden riittävyyden rajallisuutta niin annetaan ymmärtää biopolttoaineiden puolella myös kehityksenkin olevan täysin pysähtynyttä ja sitten toisaalta hehkutetaan kuinka sähköautojen akkujen kehityksessä tulisi lähivuosina tapahtumaan useita läpimurtoja ja jättiloikkia. Tällainen ajattelu on kovin nurinkurista. Totta kai myös biopolttoaineiden puolella syntyy innovaatiota. Neste mm. aloittaa polttoaineen valmistamisen seuraavaksi jätemuovista. Jätemuovista valmistettu polttoaine ei ole HVO:ta, koska se tehdään eloperäisistä raaka-aineista, mutta parafiinista sekin on.

Sähköautojen suurten läpimurtojen nimeen yleensä vannovat he joilla on ko. bisneksessä omat ja työnantajan rahat kiinni. Mitään isoa läpimurtoa sähköautojen akkuteknologiassa ei ole näköpiirissä. Ne tulevat olemaan vielä kalliita autonvalmistajalle pitkään hankkia. Käyttösädettäkin saadaan pidennettyä vain akkujen kokoa kasvattamalla mikä taasen nostaa sähköautojen hintaa. Toki kehitystä tapahtuu, mutta ne pienehköt kehitysaskeleet, joilla ollaan onnistuttu esim. parantamaan akustojen energiatiheyttä, tai alentamaan niiden valmistuksen hintaa, ovat valuneet siihen, että akkujen kokoa on jouduttu kasvattamaan pidemmän käyttösäteen saamiseksi.

Siinä Rantala on oikeassa, että maamme sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt (CO2)ovat merkittävästi saksalaista tai EU:n keskiarvoa alempia. Meillä on ydinvoimaa ja pohjoismaista vesivoimaa. Vesivoimallakin on omat ongelmansa, mutta esimerkiksi vaelluskalat ovat sitten toisen kirjoituksen aihe.

Meidän sähköntuotannollamme sähköauton CO2-päästöt ovat keskimäärin 27-29 g/km, lähteestä riippuen. Se on kansainvälisessä vertailussa kovin alhainen. Täysin toinen asia onkin, puhutaanko sähköautoista vain Suomessa, pienen maan ja markkinan osalta, vai laajemmin, esim. EU-tasolla – saati globaalisti. Loppupelissähän ilmastokin on globaali. Vastaavasti dieselauto, joka käyttää uusiutuvaa dieseliä, pääsee elinkaaripäästöissä noin 5-10 g/km.

Toki näitä voi aina pyöritellä eri näkökulmista. Minulle tärkeintä on saada liikenteen päästöjä alaspäin kokonaisuutena ja se vaatii sähköautoja, mutta myös nykyisen autokannan päästöjen pienentämistä.

Siksi meidän pitäisi Suomessa alentaa tuo MyDiesel ja tulevaisuudessa muut vastaavat uusiutuvat dieselit fossiilista dieseliä ja bensaa halvemmaksi. Poistaa autovero autokannan uudistamiseksi ja verotuksella kannustaa muutenkin nykyistä paremmin vähäpäästöisyyteen ja kohti päästöttömyyttä.

Timo Heinonen
Kansanedustaja

Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsen

Kommentit