Tagi: Launosten kevyenliikenteenväylä

Saimme tänään valtiovarainvaliokunnassa valmiiksi osaltamme vuoden 2023 valtiontalousarvion käsittelyn. Valtiovarainvaliokunta esittää budjettiin 50 miljoonan euron määrärahalisäyksiä. Käytettävissä olleesta jakamattomasta määrärahasta noin puolet osoitimme liikennehankkeille ja loppu eri hallinnonaloille valiokuntakäsittelyssä esille… [ Lue lisää ]

Etusivu