Tagi: exitstrategia

Koronan voittamiseksi tarvitaan laajaa testausta, tartuntaketjujen jäljitystä sekä suojavarusteiden saatavuuden turvaamista. Esitämme seuraavia toimenpiteitä tehtäviksi kaikissa eri taudin torjumisen skenaarioissa. Testauksen tulee olla laajaa ja sen tulee kattaa kaikki ihmiset, joilla on infektioepäily. Tämä edellyttää, että testauskapasiteettia laajennetaan entisestään. Testauskapasiteetin lisäämiseksi tulee hyödyntää myös yksityisiä yrityksiä ja muita toimijoita. Tartuntaketjujen jäljityksen tulee olla aukotonta. Tämä… [ Lue lisää ]