SYL: OPETUSMINISTERIÖN RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT OIKEILLA LINJOILLA

Uutiset, perjantaina 07.03.2008

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry kiittää opetusministeriötä (OPM) siitä, että se on ottanut kansallisella tasolla ohjaus- ja koordinaatiovastuun korkeakoululaitoksen kehittämisestä.

– Tänään julkaistut suuntaviivat rakenteellisesta kehittämisestä ovat hyvin pitkälle SYL:n näkemysten mukaisia ja niihin on helppo yhtyä. Muistio sisältää suuressa määrin samat tavoitteet, kuin SYL:n jo vuonna 2006 julkistamissa rakenteellisen kehittämisen teeseissä, SYL:n puheenjohtaja Tuomas Telkkä toteaa.

SYL on samaa mieltä OPM:n kanssa siitä, että rakenteellisen kehittämisen tulee lähteä korkeakoulujen omista strategioista. SYL on tyytyväinen siihen, että OPM velvoittaa korkeakoulut pohtimaan omia painopisteitään ja tavoitteitaan. On hyvä, että ministeriö kannustaa korkeakouluja rakenteellisen kehittämisen toimiin tarkastelemalla toiminnan kehitystä tavoite- ja tulosneuvottelujen yhteydessä.

Kommentit