”Suuri suurissa asioissa, pieni pienissä asioissa”

Blogi, sunnuntaina 16.09.2018

”Suuri suurissa asioissa, pieni pienissä asioissa”

Tämän erinomaisen toteamuksen olen kuullut tällä viikolla kaksi kertaa. Molemmat saman eurooppalaisen puolueperheen EPP-edustajia. Ensin Euroopan Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi näin puhuessaan keskiviikkona Strasbourgissa ja tänään meidän Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo linjasi samalla tavalla tulevaa Suomen EU:n puheenjohtajakauttakin silmällä pitäen.

Ajatus on järkevä ja hyvin perusteltavissa ja myös varmasti laajasti hyväksyttäväkin. EU:n ei pidä puuttua kaiken maailman pieneen kurkun käyryydestä kaikkeen muuhun arjen askareisiin. Mutta EU:n tulee olla suuri suurissa asioissa eli ottaa yhdessä oma paikka maailman tärkeänä tekijänä niin euron kautta, laajemminkin taloudessa, ilmastonmuutoksen torjunnassa ja esimerkiksi turvallisuudessa ja puolustuksessakin.

Kuva: Kokoomus

Junckerin tapaan Petteri myös totesi, että ”EU:n on aikuistuttava ja alettava toimia yhdellä äänellä globaaleilla areenoilla” ja että ”EU:ssa kasvun on perustuttava kestävien, uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien käyttöön, puhtaaseen teknologiaan ja vähähiilisyyteen”.

Ulkopolitiikkaa  sopisi minustakin enemmän kuin hyvin ns. määräenemmistöpäätökset. Näin saisimme äänemme kuulumaan ja se voisi olla myös vaikuttavampaa kuin yksituumaisuuden kompromissit.

Muiksi painopisteiksi Orpo sanoi osaamisen ja koulutuksen sekä yhteistyön puolustuksessa.

Paikkaa Euroopan parlamentissa lähtevät tavoittelemaan kokoomuksen nykyiset europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen. Uusina ehdokkaina vaaleihin ovat lähdössä kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja, neuvonantaja Aura Salla, varatuomari Kimmo Sasi ja kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo. Kuva: Kokoomus

Nimesimme myös ensimmäiset ehdokkaat kevään Eurovaaleihin. Jatkokautta europarlamentissa tavoittelevat kaikki nykyiset MEP:mme eli Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen. Uusia nimiä ovat Aura Salla ja Janika Takatalo. Aura on äärimmäisen mielenkiintoinen ehdokas ensi kevääksi. Hän nimittäin on toiminut komissaari Jyrki Kataisen kabinetissä ja nyt sitten komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin erityisneuvonantajatiimissä. Lisäksi ehdokkaaksi nimettiin tänään entinen kansanedustaja Kimmo Sasi. Kimmo olisi erinomainen tekijä EU-parlamenttiin ja toivottavasti sinne paikan nappaakin.

Täasä vielä Petteri puhe kokonaisuudessaan:

Petteri Orpon puhe puoluevaltuuston kokouksessa 16.9.2018

Eurooppalaisuus on meille arkea

”Olemme olleet Euroopan unionin jäseniä 23 vuotta. Olemme käyttäneet euroa käteisenä 16 vuotta. Eurooppalaisuus on meille arkea.

Yli 55 000 suomalaista nuorta on ollut Erasmus-vaihdossa eurooppalaisissa korkeakouluissa. Suomessa on kuluneen parinkymmenen vuoden aikana ollut yli 70 000 Erasmus-opiskelijaa. Heidän repuissaan on kulkenut maasta toiseen kokemuksia, ystävyyssuhteita ja kielitaitoa, joka on sitonut meitä tiiviimmin yhteiseen Eurooppaan.

Komission mukaan maailmassa oli miljoona Erasmus-vauvaa jo vuonna 2014, eli vaihdossa toisensa löytäneiden nuorten lapsia.

Arkipäiväistyminen on hyvä asia. Silti on hyvä muistaa välillä, että EU-jäsenyys on enemmän. Se tosiaan on valinta: valinta kuulua läntiseen arvoyhteisöön. Taloudellinen valinta. Se on meille turvallisuusvalinta. Se on meille järkivalinta: maanosamme kohtaa haasteita, joihin löydämme ratkaisut vain yhdessä.

Siksi me kokoomuksessa pidämme ääntä Euroopan ja eurooppalaisuuden puolesta. Meidän valintamme tänä päivänä on EU-jäsenyys ihan yhtä vahvasti kuin se oli liittyessämme Euroopan unioniin.

Se ei tarkoita, että suhtautuisimme kritiikittä yhteiseen tekemiseen. Ei sitä, että emme näkisi EU:ssa parantamisen varaa. Päinvastoin: me haluamme olla kehittämässä unionia yhä paremmaksi.

Ensi keväänä EU:ssa alkaa uusi aika. EU:lle valitaan seuraava parlamentti. Tänään nimeämme ensimmäisiä ehdokkaitamme ensi kevään vaaleihin.

Vaalien jälkeen EU:lle valitaan uudet komissaarit.

Minusta on tärkeää, että arvioimme perusteellisesti kulunutta kautta. Ja että syvällisesti pohdimme, mihin EU:n tulisi keskittyä seuraavaksi. EU:n on aika suuntautua entistä vahvemmin ulospäin ja tulevaisuuteen.

EU:n on oltava yhtenäinen sisäisesti. Perus- ja ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta ei voi tehdä kompromisseja.

Euroopan parlamentin päätös vaatia neuvostoa käynnistämään artikla 7 mukainen menettely Unkarin kohdalla oli mielestäni oikea. Lähes kaikki suomalaiset mepit äänestivät sen puolesta.

Kun parlamentti ja komissio vaihtuvat, on aika ja paikka uudistaa Euroopan unionia.

Yhteisiä varoja tulee käyttää viisaasti eurooppalaista lisäarvoa tuoviin tarkoituksiin.

Kokoomus ei siksi halua tinkiä tutkimukseen ja kehitykseen sekä Erasmus+ -ohjelmaan esitetyistä lisäyksistä. Maaseudun kehittämisrahaston osuus tulee säilyttää kohtuullisena EU-budjetissa, jotta ilmastonmuutoksen hillintään ja ympäristön suojeluun liittyvät tavoitteet eivät vesity. Nämä kohteet ovat myös Suomen kannalta kaikista edullisimpia.

Minä olen tyytyväinen siihen, että uusiin kohteisiin kuten muuttoliikkeeseen ja rajaturvallisuuteen sekä turvallisuuteen ja puolustukseen esitetään merkittäviä lisäyksiä. Ulkosuhteiden riittävä rahoitus on myös erittäin tärkeää. Kehitysyhteistyön painopisteen tulee olla Afrikassa.

EU:n pitää olla suuri suurissa ja pieni pienissä asioissa. Suuria asioita, joihin meidän pitää yhdessä keskittyä ovat kasvu, ilmastonmuutoksen hillintä, turvallisuus ja puolustus, muuttoliikkeen hallinta sekä vapaasääntöperusteisen maailmankaupan puolustaminen.

Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa Euroopan unionin suuntaan, kun olemme EU-puheenjohtajamaa ensi syksynä. Minun mielestäni luonteva painopiste Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle olisi osaaminen ja koulutus.

Osaamisen ja koulutuksen vahvistaminen on avain EU-jäsenmaita koskeviin, työelämän muutokseen liittyviin haasteisiin kuten digitalisaatioon ja automatisaatioon. Osaamisen ja koulutustason nostolla ja ylläpidolla voimme kääntää nuo haasteet mahdollisuuksiksi. Lisäksi Suomi tunnetaan koulutuksen supermaana jo ennestään.

Minä odotan, että seuraava komissio keskittyy entistä vahvemmin talouden kestävään kasvuun ja kansalaisten hyvinvointiin. Uuden kasvun on perustuttava kestävien, uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien käyttöön, puhtaaseen teknologiaan ja vähähiilisyyteen. Tämä edellyttää kestävää teollista tuotantoa ja luonnonvarojen käyttöä.

Meidän on ymmärrettävä kestävä kehitys isona mahdollisuutena. Ympäristöstä huolehtiminen ja taloudellinen kasvu eivät ole vastakkaisia asioita. Uutena ajatuksena voimme viedä Suomessa viime vuonna käynnistyneen kestävän kehityksen budjetoinnin myös EU-tasolle. Mehän olemme tässä edelläkävijöitä.

EU:n on tehtävä enemmän Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamiseksi ja kansalaisten suojelemiseksi. Puolustusyhteistyö on alue, jolla EU-jäsenmaat voivat saavuttaa merkittävää eurooppalaista lisäarvoa. Avunantolausekkeen toimivuutta käytännössä voisimme parantaa harjoittelemalla yhdessä.

Olen samaa mieltä puheenjohtaja Junckerin kanssa siitä, että EU:n on aikuistuttava ja alettava toimia yhdellä äänellä globaaleilla areenoilla. Määräenemmistöpäätösten käyttö ulkopolitiikassa mahdollistaisi EU:n aktiivisemman roolin maailmassa. Odotan mielenkiinnolla puheenjohtaja Junckerin lupaamia esityksiä tästä.

Suomen on suhtauduttava puheenjohtajuuskauteensa ja EU-politiikkaan yleensä kunnianhimoisesti. EU ei ole edunvalvonnan kohde. EU olemme me. Mitä vahvempi on EU, sitä vahvempi on Suomen itsenäisyys.

Meidän linjamme ei ole jarruttaa eurooppalaista yhdentymistä, vaan viedä sitä toivomaamme suuntaan.

Minun toivomani suunta on yhtenäinen ja vahva EU, joka kykenee edustamaan jäsenmaitaan ja kansalaisiaan kansainvälisillä areenoilla, joka kykenee tuottamaan turvallisuutta ja hyvinvointia kansalaisilleen enemmän kuin kukin jäsenmaa yksin.

Kokoomus täyttää tänä vuonna 100 vuotta. On kunnia saada eurooppalaiset ystävämme Suomeen marraskuussa, kun Kokoomus isännöi EPP-kongressia Helsingissä. Kongressissa tullaan valitsemaan EPP:n kärkiehdokas.

Alexin mahdollisesta ehdokkuudesta EPP:n kärkiehdokaskisassa on puhuttu jo pitkään. Toivon, että hän lähtee ehdolle.

Vastaanotto Suomessa on ollut perinteistä. Kannattaako sitä nyt lähteä ehdolle, jos siellä on jo saksalainen ehdolla? Kannattaako ottaa riskiä, jos ei ole sataprosenttisen varma, että tulee valituksi?

No totta kai kannattaa! Alexin EU- ja kv-kokemus on vertaansa vailla. On Suomen ja Kokoomuksen etu, että Alexin nimi on esillä Euroopan tason spekulaatioissa. Hän on tällä hetkellä yksi tunnetuimpia suomalaisia kansainvälisesti.

Kokoomus on Suomen kansainvälisin puolue. Meillä on tarjota päteviä henkilöitä Euroopan huippupaikoille. Me tunnemme Brysselin kabinetit ja osaamme toimia niissä. Me tiedämme, miten EU:ssa vaikutetaan.

Tänään asetamme ensimmäiset ehdokkaat eurovaaleihin.”

….

On hienoa olla osa Suomen johtavaa Eurooppa-puoluetta. Kokoomuksen ääni kuuluu Euroopassa ja meillä on ystäviä EPP kautta jokaisella tasolla. Yhteistyössä on voimaa.

Huomenna aamulla Hämeen liiton hallituksen kokoukseen ja sitten Tarja Filatovin ja Aino-Kaisa Pekosen kanssa vierailulle Aulangolle ja Liesjärvelle. Yhdessä tehdään tässäkin Katja yli puoluerajojenkin. Tällaista politiikka parhaimmillaan.

Kommentit