Suomen ensimmäinen strateginen hallitusohjelma

Blogi, perjantaina 06.02.2015

Tänään julkistimme Suomen ensimmäisen strategisen hallitusohjelman. Emme siis tyytyneet muutamaan kalvoon vaan teimme aidon asiakirjan minkä varaan maamme tulevaisuus voidaan strategian näkökulmasta rakentaa. Tässä uudessa mallissahan vanhanaikainen kymmenien ja lähes sadan sivun paksuiset pilkutarkat hallitusohjelmat korvattaisiin strategisella hallitusohjelmalla ja sitä sitten täydentävillä työohjelmilla. Hallitusohjelmathan ovat eläneet hirveän huonosti ajassa ja reagoineet hitaasti nopeisiinkin muutoksiin tai käytännössä eivät ole reagoineet lainkaan. Tämä oli iso ongelma jo Matti Vanhasen hallituksen aikaan kun talous yhtäkkiä ulkopuolelta yllättäen tulleista syistä sakkasi. Hallitusohjelma ei tähän reagoinut. Uudet työohjelmat reagoisivat ja niitä päivitettäisiin säännöllisesti strategisen hallitusohjelman rinnalla. Siis strategia olisi muuttumaton, mutta keinot voisivat elää ja joustaa.

Kokoomuksen strateginen hallitusohjelma löytyy kokonaisuudessa täältä. Mutta kokosin tähän alle Strategisen hallitusohjelmamme kulmakivet ja palaan tähän tässä lähipäivinä vielä tarkemminkin. Ja mielelläni myös otan vastaan palautetta ja kommenttejakin tähän liittyen. Ja hyvää tässä on sekin, että ison kuvan alla työohjelmissa voidaan tehdä lisää korjausliikkeitä jos sellaisia tarvitaan. Vinkatkaapa vaan.

korjausliike_1200x630-1200x627

prese_1200x630

 • Työn tekemisen pitää olla nykyistä kannattavampaa. Siksi työttömälle on jäätävä työllä ansaitusta eurosta aina vähintään puolet käteen. Tuloverotusta kevennetään kaikilta.
 • Työelämä on muuttunut. Tehdään työajoista joustavampia. Laajennetaan työaikapankkeja, jotta työtä voidaan tehdä silloin, kun sitä on.
 • Lisätään työntekijöiden mahdollisuuksia sopia työehdoista ja palkoista työpaikoilla.
 • Rohkaistaan yrittäjiä palkkaamaan lisää ihmisiä mm. pidentämällä koeaikaa ja mahdollistamalla pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustelua.
 • Tehdään uudesta koulutussopimuksesta nuorille houkutteleva väylä ammattiin ja työelämään.
 • Helpotetaan ulkomaisten työntekijöiden palkkaamista luopumalla työvoiman tarveharkinnasta.
 • Edistetään työpaikkojen määrää lisäävien palkkaratkaisujen syntymistä.
  Uudistetaan yritysverotusta siirtymällä asteittain kohti Viron yritysveromallia.

prese_1200x6302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tarjotaan lapsille tasa-arvoiset oppimisvalmiudet. Tehdään varhaiskasvatuksesta toiminnallisempaa.
 • Lisätään valinnaisuutta peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa.
 • Lisätään kieltenopetusta ja kansainvälistä opiskelija- ja henkilöstövaihtoa.
 • Uudistetaan oppimisympäristöt digisukupolven ehdoilla.
 • Toteutetaan yliopistouudistus 2.0. Lisätään erikoistumista ja työnjakoa.
 • Lahjoitukset yliopistoille verovapaiksi. Lisätään yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä.
 • Tehdään koulutuksesta vientivaltti. Annetaan mahdollisuus periä lukukausimaksuja EU/ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta.

prese_1200x6303

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Jokaisella on oltava oikeus valita, missä käy lääkärissä. Saman rahan, joka ilman valinnanvapautta menee terveyskeskukselle, on tultava potilaan mukana hänen valitsemalleen lääkäriasemalle.
 • Jokaisella on oikeus tasa-arvoisiin ja laadultaan maailmanluokan hyvinvointipalveluihin. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on saatettava loppuun.
 • Hoidetaan potilaat kerralla kuntoon. Tiivistetään viranomaisten yhteistyötä, jotta ketään ei pompotella luukulta toiselle.
 • Panostetaan ikäihmisiin. Tuetaan terveyttä ja toimintakykyä kotiin vietävillä palveluilla ja erilaisin asumismuodoin.

prese_1200x6304

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tehdään kaikki voitava kunnianhimoisen kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymiseksi.
 • Tehdään verotuksesta vihreämpi. Kevennetään työnteon verotusta ja korotetaan ympäristölle haitallisen kuluttamisen verotusta. Kevennetään auton hankinnan ja kiristetään sen käytön verotusta.
 • Luovutaan saastuttavista fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä.
 • Suositaan kotimaisia, uusiutuvia energianlähteitä.
 • Tuetaan cleantech-ratkaisujen syntymistä. Edistetään kokeiluja ja pilottihankkeita.
 • Kehitetään älykkäitä sähköverkkoja ja muita uusia teknologioita.

 

prese_1200x6305

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Vahvistetaan Suomen suhteita keskeisiin nouseviin talouksiin.
 • Huolehditaan uskottavasta puolustuskyvystä. Lisätään pohjoismaista puolustusyhteistyötä.
 • Selvitetään Nato-jäsenyyden mahdolliset vaikutukset – joko yksin tai yhdessä Ruotsin kanssa.
 • Varaudutaan terrorismin ja nettihyökkäysten uhkaan.
 • Puolustetaan euroa, suomalaisten valuuttaa.
 • Laitetaan EU keskittymään työpaikkojen luomiseen. Vähennetään työllisyyttä haittaavaa EU-sääntelyä.
 • Vapautetaan kansainvälistä kauppaa siten, että Suomeen syntyy uusia työpaikkoja ja hinnat laskevat.

prese_1200x6306

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Luodaan Suomeen uudenlainen kokeilukulttuuri.
 • Perustetaan päätöksenteko vahvemmin tutkittuun tietoon.
 • Luodaan yhtenäisempi valtioneuvosto. Vähennetään ministeriöiden ja ministereiden määrää.
 • Asetetaan konsensukselle tulosvastuu.
 • Otetaan kansalaiset mukaan kehittämään palveluita. Hyödynnetään palvelumuotoilua.
 • Digitalisoidaan julkiset palvelut suomalaisten arjen helpottamiseksi.
 • Hyödynnetään avointa lähdekoodia.

prese_1200x6307

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Estetään verotuksen kiristyminen.
 • Laitetaan julkinen talous tasapainoon. Vähennetään valtion menoja ja karsitaan kuntien tehtäviä.
 • Tehdään säästöpäätökset heti ja toteutetaan ne etupainotteisesti.
 • Tehdään päätökset, jotka riittävät kuromaan umpeen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksessa olevan pitkän aikavälin kestävyysvajeen.

…..

Kello nyt 18.37 ja aikaa jo Lopella. Helsingissä Strategisen hallitusohjelmamme julkistuksen jälkeen ulkoasiainvaliokunnan kokous ja sitten lyhyt perjantain täysistunto. Luottamusäänestyksessä hallitus sai luottamuksen ja jatkamme Kreikka-politiikassa samalla linjalla. Velkoja ei siis anneta anteeksi ja painotetaan sitä, että jokaisen maan tulee itse huolehtia veloistaan. Eikä muutenkaan suurta kuvaa muuteta.

Tänään lupasin myös paljastaa jotain henkilökohtaistakin tuon eilen illalla valmiiksi saamamme Strategisen hallitusohjelman lisäksi. Sitä siis eilen illalla pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa vielä läpikävimme ennen aamuista julkistustilaisuutta. Mutta tuo oma uutinen…

Aloitin Iltalehden blogistinina.

Niin eli tänään Iltalehti avasi minulle uuden paikan kirjoittaa. Aloitin Iltalehden blogistina ja tänään ensimmäinen kirjoitukseni julkaista. Se löytyy täältä netistä linkin takaa: Iltalehti Timo Heinonen. Tuo Iltalehden blogini on siis enemmänkin kolumnipalsta ja ei ole tarkoituskaan että se olisi sama kuin tämä kotisivujeni blogi. Tämä on siis jokapäiväinen päiväkirjani ja kertomukseni päivistä ja ajankohtaisista asioista ja tuo Iltalehden blogi syvemmälle asioihin ja tarkemmin yksittäisiin asioihin paneutuva kolumnisivu. Eikä sinne siis joka päivä materiaalia tule, mutta ehkä viikottain tai kahden viikon välein.

Kurkatkaapa siis myös tuo Iltalehden kolumnini ja sitäkin sivua saa jakaa ja seurata.

Niin ja tänään myös jätin pari kirjallista kysymystäkin. Toinen koskee keliaakikoita ja toinen motorsportia. Ne löytyvät ylhäällä olevan Eduskuntatyö-sivun kautta.

 

 

 

Kommentit