Suomeen halutaan valtakunnallinen etäkoulu ja oma etäopetussuunnitelma

Uutiset, lauantaina 02.05.2020

Kokoomuksen kansanedustaja ja luokanopettaja Timo Heinonen haluaa, että Suomeen valmistettaisiin oma perusopetuksen etäopetussuunnitelma. Tämän varaan olisi mahdollista perustaa myös esimerkiksi valtakunnallinen Suomen Etäkoulu. Heinosen mukaan tästä hyötyisivät monet mm. sairastavat tai sairastuneet lapset ja nuoret, mutta myös ulkomailla asuvat lapset. Asiasta jätettiin eduskunnassa myös toimenpidealoite kansanedustaja Ari Koposen (ps.) johdolla. Valtakunnallinen etäopetussuunnitelma myös varmistaisi etäopetuksen laadun ja yhdenvertaisuuden korona-ajan kaltaisissa tilanteissa ja muutenkin.

-Olisi tärkeää jättää tästä koronakriisistä käyttöön se hyvä mitä nyt on opittu ja luotu. Olisi tärkeää tehdä opetussuunnitelma etäopetukseen ja perustaa myös jollain mallilla valtakunnallinen etäkoulu. Se olisi monelle sairastavalle lapselle tärkeä apu ja myös ulkomailla asuvat lapset tästä hyötyisivät, toteaa esityksen allekirjoittanut kansanedustaja Timo Heinonen, joka on itsekin koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja toimi ennen kansanedustajan uraa luokanopettajana.

-Etäyhteyksin tapahtuva opetus avaisi myös mahdollisuuksia järjestää opetus harvaanasutuilla alueilla ja myös harvinaisissa aineissa. Teknologiavälitteinen opetus olisi tärkeä apu myös monille sairastaville lapsille ja nuorille, toteaa Heinonen.

Kansanedustaja Ari Koposen aloitteessa todetaan, että ”Sen sijaan esimerkiksi aistiyliherkille, neurokirjon diagnoosin omaaville oppilaille, sisäilmasta oireileville, kouluahdistuneille, maaseudun pitkien koulumatkojen oppilaille sekä kiusatuille poikkeustilanne ja etäopetukseen siirtyminen on ollut positiivinen kokemus. Nämä ryhmät ovat hyötyneet siitä, että saavat opiskella omaan tahtiinsa rauhallisessa kotiympäristössä. Tämän takia olisi hyvä, jos etäopetus voitaisiin mahdollistaa perusopetuksen keinovalikoimaan myös normaalioloissa.”

-Tämä Arin (Koposen) johdolla tehty aloite on tärkeä monelle lapselle ja nuorelle. Meidän pitääkin jättää korona-ajasta käyttöön kaikki se hyvä mitä tästä ajasta on irti saatavissa. Teknologian hyödyntäminen kaikessa koulutyössä on myös yksi tällainen loikka, muistuttaa Heinonen.

Kommentit