Kokoomuksen Timo Heinonen: Marinin hallituksen alv-lainamalli ei ole sama mitä Kokoomus on esittänyt

Uutiset, sunnuntaina 26.04.2020

Kokoomuksen kansanedustaja ja Valtiovarainvaliokunnan jäsen Timo Heinonen on huolissaan suomalaisten yrityksen kestokyvystä koronankriisin pitkittyessä. Selvityksen mukaan joka kymmennes yritys ei tule selviämään enää seuraavaa kuukautta. Yritystuet pitääkin saada kohdentumaan pikaisesti niihin yrityksiin, joita korona rajuimmin kohtelee.

-Hallituksen valitsemat keinot eivät ole oikein tavoittaneet niitä yrityksiä jotka eniten apua nyt tarvitsevat. Parturi-kampaajien, koulukuljetusfirmojen ja kahviloiden on kovin vaikea tehdä kehittämishankkeita. Niiden ongelma on kiinteät kulut ja se, että korona vei kassavirran ja liikevaihdon lähes viikossa nollaan, toteaa Timo Heinonen, joka vastaa myös Kokoomuksen ryhmästä valtiovarainvaliokunnassa.

Kokoomus onkin peräänkuuluttanut koko kriisin ajan nopeampia ja tehokkaammin yrityksiä auttavia tukitoimia. Nyt Marinin hallitus onkin tarttumassa Kokoomuksen esittämään arvonlisäverojen alkuvuoden palautukseen.

-Hallituksen esittelemä malli ei toki ole sama mitä me olemme esittäneet. Se on kuitenkin hyvä alku ja eduskunta voi sitä vielä korjata. Itse pidän hallituksen esittämää arvonlisäverojen palautusta velkana korkealla korolla hyvin ongelmaisena. Se vain siirtää yritysten ongelmaa eteenpäin. Marinin hallituksen malli ei käytännössä ole edes tuki vaan kallis laina lyhyellä takaisin maksuajalla, kertaa Heinonen hallituksen mallin eroja Kokoomuksen esillä pitämään malliin.

Kokoomus on lisäksi esittänyt, että alv-verojen palautuksesta ainakin osa pitäisi antaa yrityksille anteeksi.

-Olemme puhuneet siitä, että pahimmin kärsiville yrityksille nämä alv:t annettaisiin pysyvästi anteeksi. Näitä yrityksiä on paljon ja tulee koko ajan lisää, kun kriisi pitkittyy, toteaa Heinonen.

Myös työnantajamaksut pitäisi nyt ottaa määräajaksi kokonaan valtion maksettaviksi.

-Se maksaisi, mutta lopulta vähemmän kuin se, että työntekijät joutuisivat työttömiksi. Valtion pääomasijoitusyhtiö Teollisuussijoituksen Tesin selityksen  mukaan noin 10 prosenttia yrityksistä, siis kaikilla toimialoilla arvioi, ettei yritys selviä seuraavaa kuukautta. Jo ennen kesää tilanne tulee olemaan todella paha jos nyt viivytellään ja rahat valuvat vääriin paikkoihin, toteaa Heinonen.

Kokoomus on esittänytkin tukien jaon tehostamista ja kohdentamista eduskunnassa paremmin. Myös oma tukipaketti ravintola- ja kahvila-alalle on sisältynyt Kokoomuksen esityksiin.

-Olemme esittäneet, että esimerkiksi Business Finland olisi vain operoija tukien jakamisessa, mutta jako tapahtuisi koronakriisiin sopivien kriteereiden pohjalta. Näistä kriteereistä päättää nimenomaan maan hallitus ja siksi on kohtuutonta nyt moittia Business Finlandia tukien jakamisesta. Niitä olisi pitänyt jo ennen ensimmäistä jakoa muuttaa, niin että tuki olisi kohdentunut niille yrityksille joita koronakriisi on murjonut. Tällaisia on palveluala laajasti, matkailuala, koulukuljetusyritykset, ravintolat, kahvilat ja monet muut.

Heinonen muistuttaa, että koronakriisi alkaa näkyä päivä päivältä myös aivan uusilla toimialoilla.

-Nyt jo kriisin pitkittyessä voi sanoa, että korona koskettaa lähes kaikkia toimialoja. Jo nyt rakennusalaltakin tulee viestejä, että työmaat eivät etene työvoimapulan takia ja sulku alkaa näkyä kaikessa.

Kommentit