Sunnuntai, 16.12.2007

Blogi, sunnuntaina 16.12.2007

Demarien puheenjohtaja Eero Heinäluoma toteaa tänään, että Euroopan unionin turvatakuut riittävät Suomelle. Heinäluoma pitää turvatakuita niin hyvinä, ettei Suomen tarvitse edes miettiä Natoon liittymistä. Varsin mielenkiintoinen kommentti. Heinäluoma korosti, että nyt perjantaina allekirjoitetussa Lissabonin sopimuksessa EU-maat sitoutuvat antamaan kaikkea käytettävissä olevaa apua, jos johonkin jäsenmaahan hyökätään. Heinäluoma kommentoi sopimusta ja toteaa mm. EU-sopimuksen muotoilu on jopa tiukempi kuin ns. Naton 5. artikla, jossa kullekin maalle jää aina mahdollisuus harkita mitä apua se antaa. Heinäluoman lausumaa voi tulkita niin, että Lissabonin sopimuksella maamme ei ole enää liittoutumaton.

Mielenkiintoiseksi Heinäluoman esilletulon tekee ennen kaikkea hänen kommenttinsa Ruotsista. Ruotsihan on vahvistanut sitoutuvansa Lissabonin sopimuksen turvatakuisiin ja samaa lupausta Heinäluoma vaatii myös nyt meiltä. Heinäluoma toteaa mm. näin ”Toteaisimme, että hyväksymme turvatakuut ilman mitään varauksia ja tunnemme solidaarisuutta muita kohtaan ja vastavuoroisesti voimme odottaa solidaarisuutta muilta.” Varsin mielenkiintoinen kannanotto SDP:n puheenjohtajalta.

Itse olen tyytyväinen, että näistä kysymyksistä nyt keskustellaan avoimesti. Mielenkiintoista on nähdä onko Heinäluoma tässäkin asiassa yksin puolueessaan. Toivottavasti ei. Itse toivon, että saamme nyt kaiken mahdollisen materiaalin käyttöön ja julkiseen keskusteluun ja sen myötä voimme suunnitelma tulevaisuuttamme ilman 70-luvun mörköjä tai mutu-tuntumalla annettuja lausahduksia. Tällaisissa asioissa on syytä käyttää faktoja ja keskustella niistä avoimesti. Siitä pisteet Heinäluomalle.

Mielenkiintoista luettavaa on myös Ulkopoliittisen instituutin nyt julkaisema Nato raportti. Raportti löytyy kokonaisuudessaa sivuilta osoitteesta www.upi-fiia.fi. Varsinkin raportti viimeinen luku otsikolla Merkitys Suomelle -kannattaa lukea. Raportin mukaan nimittäin Venäjän ja Naton suhteella on vaikutuksia myös Suomeen ja erityisesti silloin jos päättäisimme hakea Nato-jäsenyyttä. Raportissa todetaan myös, että ”Vaikka Suomen ja Naton puolustus- ja turvallisuusyhteistyö on tiivistä, ilman jäsenyyttä se ei näytä suuremmin huolettavan Venäjää. Jos Suomi päättäisi liittyä Natoon, maiden väliset suhteet heikentyisivät lähes väistämättä joksikin aikaa, ja Venäjä saattaisi osoittaa ärtymyksensä toteuttamalla joitain (tällä hetkellä vaikeasti määriteltävissä olevia) rajoitettuja sotilaallisia toimia Suomen rajojen läheisyydessä” ”Seuraukset olisivat kuitenkin todennäköisesti suhteellisen lyhytaikaisia, eivätkä ne välttämättä muodostuisi kovinkaan tuntuviksi. Jäsenyyden toteuduttua ne ajan mittaa häviäisivät.” Mielenkiintoisella tavalla raportissa pohditaan myös EU:n tulevaisuutta mm. ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja sen vaikutuksia Natoon ja Suomeen. Ehkä juuri tätä tuo Heinäluomankin pohdinta. Toisaalta voi kysyä mitä eroa on Heinäluoman peräänkuuluttamalla ”varauksettomalla solidaarisuudella” verrattuna Nato-jäsenyyteen?

Minusta parasta antia raportissa on se, että se ei ota kantaa Natoon liittymisen eikä poisjäännin kannalta vaan ennen muuta tuo esille eri näkökulmia. Tämä siis tukee sitä avointa keskustelua jonka saimme aikaan viime maaliskuun eduskuntavaaleissa. Pystyimme jättämään menneisyyden varjot taakse.

Jäädään seuraamaan keskustelua ja odotetaan lisää materiaalia. Keskustella saa ja pitääkin.

….

Tänään vapaapäivä. Päivä kuluu papereita lukien ja valmistautuen ensi viikon työasioihin. Huomenna mm. eduskunnassa isokeskustelu kun luvassa pääministerin ilmoitus vakausohjelman tarkistuksesta ja talouspolitiikan haasteista. Mielenkiintoinen päivä tulossa. Tänään sitten illansuussa vielä serkun pojan Roopen syntymäpäiville.

Kommentit