Sivistysvaliokunta kiirehtii opettajankoulutuksen kokonaistilanteen selvittämistä Timo Heinonen: ”Uskon, että yliopistot kunnioittavat tätä selvitystyötä”

Uutiset, torstaina 13.01.2011

Vuoden 2011 valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä eduskunta hyväksyi yksimielisesti valtiovarainvaliokunnan mietinnössä olevan kannanoton, jonka mukaan opettajankoulutuksen kokonaistilanne tulisi selvittää.

Sivistysvaliokunta on kokouksessaan 13.1.2011 keskustellut asiasta. Valiokunta pitää selvityksen tekemistä välttämättömänä ja kiirehtii ministeriön toimenpiteitä asiassa.

– Kävimme erittäin hyvän keskustelun itseasiassa tänään ja jo eilen asiasta. Olimme täysin yksimielisiä siitä, että selvitys pitää nyt tehdä, totesi kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen ja uskoi, että yliopistojen hallitukset tulevat kunnioittamaan tätä selvitystyön rauhaa.

– Pitää kuitenkin muistaa, että valtio vastaa edelleen yliopistojen perusrahoituksesta ja monessa muussakin asiassa yliopistot ja valtio toimii yhdessä ja hyötyvät toisistaan. Olen vakuuttunut, että yliopistojen hallitukset kunnioittavat eduskunnan yksimielistä kantaa ja antavat tälle valtakunnalliselle selvitystyölle nyt täyden työrauhan. Ja samalla odottavat sen tuloksia.

Sivistysvaliokunta painottaa myös mietinnön kantaa siitä, että opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi mahdollisuuksiensa mukaan huolehtia, että yliopistot pidättäytyisivät opettajankoulutuslaitoksia koskevista ratkaisuista kunnes selvitys on valmistunut. Sivistysvaliokunta myös ilmoittaa seuraavansa asian käsittelyä ja etenemistä.

– Valtakunnallisessa selvityksen tulee minusta tarkastella nimenomaan sitä miten voimme varmistaa jatkossakin korkeatasoisen opettajankoulutuksen koko maassamme ja ennen muuta sen, että alueellisesti päteviä opettajia koulutetaan riittävästi. On varmasti syytä selvittää sekin, että miten OKL:tä pärjäävät tuloksellisesti muiden yksiköiden rinnalla esimerkiksi valmistumisaikojen suhteen, luetteli Heinonen muutamia omasta mielestään selvitykseen väistämättä sisältyviä kohtia.

– Tehtävä kuuluu opetusministeriölle ja tavoitteemme on, että ministeriö ryhtyy toimeen välittömästi ja työ saataisiin valmiiksi mielellään jo tämän kevään aikana.

Kommentit