Siitä se johtuu arvon ministeri…

Blogi, tiistaina 01.02.2011

Oikeusministeri Tuija Brax eilen uutisoi isoin kirjaimin miten miten näpistykset ovat lisääntyneet laman myötä.

Kyllä syy löytyy ministeri Braxin omista toimista. Ja se on se, että Braxin läpi runnoman lainmuutoksen jälkeen ei näpistysten sakkorangaistuksia voida enää muuntaa vankeusrangaistukseksi. Eli syy on yskinkertaisesti siinä, että tieto on levinnyt tehokkaasti pikkurikollisten ja taparikollisten keskuudessa ja kun teosta ei enää seuraa rangaistusta niin näpistykset ovat räjähtäneet käsiin.

Ongelmat alkoivat heti kun 2009 vuoden alussa Braxin lakiesitys tuli voimaan. Saman vuoden lopussa 18.10.2009 MTV3 uutisoi jo näin: ” Myymälävarkaudet ovat lisääntyneet koko maassa rajusti tämän vuoden puolella – monin paikoin jopa puolella. Poliisi uskoo, että osasyynä on tämän vuoden alussa voimaan astunut lakimuutos. Rangaistuslain muutoksen myötä poliisin antamaa sakkoa ei voida enää muuttaa vankeudeksi.”

Brax siis yrittää selittää varkauksien määrän kasvua lamalla. Se voi osittain pitää paikkansa, mutta vaikka laman syvin notkahdus jo ohitettiin niin pikkurikollisuus jatkoi vielä viimekin vuonna kasvia. Ja varmasti nytkään kaikki nämä myymälänäpistykset eivät mene poliisille. Ei osaksi juuri siksi, että siitä ei ole mitään hyötyä kauppiaalle kun tekijä ei joudu teoistaan aidosti vastuuseen.

Ja miettikääpä mitä tämä tarkoittaa kaupoille. Kaupoista pöllitään joka vuosi tavaraa liki 500 miljoonan euron edestä. Kyllä. Ja kuka sen maksaa. Kauppias ja me rehelliset asiakkaat muiden tuotteiden hinnoissa.

Olisikohan Brax aika jo myöntää virhe ja tehdä korjausliike. Kyllä me sen anteeksi annamme ja mielellämme olemme korjaamassa tätäkin hölmöyttä takaisin kuntoon.

Jään odottamaan toimenpiteitä.

….

Tänään eduskunnassa toista älyttömyyttä puhutaan jälleen isossakin salissa. Keskustelussa nimittäin Paula Lehtomäen jätevesiasetussotku. Sitähän olemme tässä yrittäneet viimeiset kuukaudet parsia ja niin kuin totesin niin ei siitä hyvää saatu tällaisella hosumisella, mutta jotain kuitenkin. Palaan aiheeseen tänään täällä laajemminkin ja kerron myös teille mikä jätevesiasetuksessa edelleen ongelmana ja miten paljon siitä vielä puhetta ja sekaannusta riittää. Ja sitähän riittää.

Mutta nyt kello jo yli seitsemän ja uusi aamu ja päivä alkamassa. Kohta ensimmäiseen kokoukseen.

….

Tänään eduskunnassa suuressa salissa käsittelyssä myös haja-asutusalueiden jätevesiasiat.

Kokoomushan olisi palauttanut jätevesiasetuksen takaisin ministeriöön. ”Teimme sen, mitä oli valiokunnassa voitavissa, mutta säädöksestä jäi yhä vaikeaselkoinen. Lisäksi kunnille sysätään vastuuta vaikeassa taloustilanteessa”. Näin tuntojamme kuvasi kokoomuksen ympäristövaliokuntaryhmämme puheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Perkiö, kun eduskunnassa olimme saaneet pitkän väännön jälkeen kumottua kiistellyn jätevesiasetuksen.

Näin tilanne oli ja valitettavasti huolelliseen ja kunnolliseen lainsäädäntötyöhön ei nytkään haluttu tarttua. Jäimme vaatimuksiemme kanssa valiokunnassa yksin ja aiemman jätevesiasetuksen hallituksessa tehneiden keskustan ja SDP:n edustajat halusivat asian nopeasti pois pöydältä ja pois silmistä.

Sitä en usko hosumisen takaavan, että jätevesiasia jäisi pois mielestä. Keskustelua nimittäin tulee riittämään ja pahaa pelkään, että sekavia ja epäselviä tilanteitakin.

Jouduimme siis ympäristövaliokunnassa tekemään työn mikä olisi kuulunut ympäristöministeri Paula Lehtomäelle ja hänen johtamalleen ympäristöministeriölle. Toisaalta hyvä niin, sillä nyt saimme osan ongelmista sentään korjattua.

Keskeisin kritiikkimme oli asian avaamiseenkin painostaessamme kohtuuttomat investoinnit maaseudulla, turhan ja jopa kohtuuttoman tiukat puhdistusvaatimukset läpi Suomenmaan ja osan laitteista täysi toimimattomuus. Ja tiedotuksen täydellinen epäonnistuminen. Näihin kokoomus halusi korjauksia ja maalaisjärkeä.

Osassa onnistuimmekin. Tätä silmällä pitäen käänsimme nyt jätevesiasetuksen perusfilosofian toisinpäin. Otimme lähtökohdaksi haja-asutusalueiden jätevesien lievemmän puhdistustason. Tämä on nyt päänsääntö. Nimittäin suuri osa kiinteistöistämme sijaitsee muualla kuin herkillä pohjavesialueilla tai ranta-alueilla. Tämän jälkeen jokaiselle kunnalle tulee velvoite määritellä nämä korkeamman puhdistustason vaatimat alueet omissa ympäristönsuojelumääräyksissään.

Näin siis kokoomuksen valiokuntaryhmä piti huolta ympäristönsuojelun tasosta sekä kiinteistönomistajan ja kuntalaisen kukkarosta.

Mutta on totta, että edelleen säädöksestä jäi vaikeaselkoinen. Ja vastuuta sysättiin kunnille. Kunnan rakennusvalvonnalla on nyt vastuu siitä, että valittu jätevesien puhdistusjärjestelmä saavuttaa kyseisellä tontilla ja kyseisessä maaperässä vaaditun puhdistustason. Tämä ja korkeampien puhdistusvaatimusten kuntakohtainen määrittely käytännössä edellyttää kiinteistökohtaisia arviointeja paikan päällä. Tämä sitoo kuntien ja muunkin ympäristöhallinnon rajallisia voimavaroja.

Tavoitteenamme oli myös ns. teknologianeutraalin lainsäädännön tekeminen. Nyt kuitenkin lain perusteluissa jo yleistetään tiettyjä tekniikoita ja järjestelmiä riittäviksi vaikka niiden toimivuudesta on hyvinkin ristiriitaista tutkimustietoa ja myös maaperällä ja alueella on suuri merkitys niiden toimivuuteen. Olisiko kuitenkin ollut järkevämpää jättää tekniikoiden ja järjestelmien kehittäminen ja toimivuuden varmistaminen muille? Esimerkiksi ulkopuolisen riippumattoman tutkimuksen ja pakollisen laitetestauksen varaan. Minulle itselleni käy kaikki erilaiset menetelmät maasuodattomoista pienpuhdistamoihin, mutta vain sillä edellytyksellä, että kyseiset ratkaisut täyttävät jätevesien puhdistusvaatimukset. Nyt tästä ei ole varmuutta ja pahimmillaan ihmiset rakentavat tulevaisuudessakin järjestelmiä jotka eivät täytä jatkossakaan lain velvoitteita.

Eduskuntakäsittelyssä jätevesiasetusta korjattiin myös niin, että alueet jotka ovat tulossa keskitetyn siirtoviemärin varaan voidaan vapauttaa investoinneista. Tämä oli meille tärkeä kirjaus. Ja lisäksi 68 vuotta täyttäneet ja myös sosiaalisten syiden perusteella kiinteistön omistaja voidaan vapauttaan jätevesien käsittelyn vaatimuksista. Kaiken kaikkiaan perustuslakivaliokunnan vaatimukset saatiin otettua huomioon. Siihen voimme olla tyytyväinen.

Valitettavaa on kuitenkin se, että ympäristöministeri Paula Lehtomäki ei esittänyt asian eduskuntakäsittelyn yhteydessä myöskään asian vaatiman tiedotuksen rahoitusta. Nyt riittävä tiedotus ja sen rahoitus jäi vain kauniiden puheiden varaan. Asia on nimittäin äärimmäisen iso. Se koskee kaikkiaan noin 300 000:ta haja-asutusalueiden vakituista asuntoa. Näistä edelleen arviolta peräti 200 000 kiinteistön on tehtävä joitain toimenpiteitä vaatimusten täyttämiseksi. Lisäksi arviolta 50 000:nteen mökkiin on tehtävä muutoksia.

Kaikesta huolimatta ympäristöministeri Paula Lehtomäki iloitsi ratkaisusta valiokuntakäsittelyn jälkeen. Harvoin tekemättömästä työstään olen kenenkään nähnyt iloitsevan niin. Ja toisaalta ei tämä uusikaan jätevesilaki anna kenellekään suurta aihetta juhlaan. Osaltaan parempaan suunta menimme ja osaltaan huonompaakin. Sen takia kokoomuksen mielestä jätevesiasetus olisikin pitänyt palauttaa takaisin ympäristöministeriöön valmisteltavaksi – siitäkin huolimatta, että asia olisi siirtynyt käytännössä vaalien yli. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki ei ollut tähän kuitenkaan valmis.

Mutta nyt näin mennään. Enemmistö oli tätä mieltä, mutta nyt en uskalla luvata Virolaisen tavoin, että pulinat pois. Pulina varmasti jatkuu niin puhdistamattoman jäteveden juostessa maahan kuin maaseudun ihmisten suussakin. Sotkua ei valitettavasti saada selkiytymään kunnolla.

Videoblogi 1.2.2011


 

Kello 20.46 ja Lopella jälleen. Itseasiassa jo pari tuntia ollut. Tänään eduskunnassa aikamoinen keskustelu jätevesiasiasta. Itse toin omat huoleni esille ja pelon siitä, että nytkään käsittelyssä oleva korjausliike ei ole riittävä. Itse pelkään, että epätietoisuus kunnissa ja meissä kiinteistöjen omistajissa jatkuu ja tilanne ei tästä korjaannu. Lakiesitys on kovin sekava ja tulkinnanvarainen ja pahaa pelkään, että homma ei tule toimimaan. No toivotaan parasta ja toivotaan, että ympäristöministeri Paula Lehtomäki myös hankkeelle riittävän rahoituksen tiedotusta varten esittää. Muuten tämä ei tule onnistumaan. Ja olen varma, että keskustelu vielä jatkuu ja kysymyksiäkin tulee.

Mutta haluan nyt vielä painottaa, että olen enemmän kuin tyytyväinen siihen, että onnistuimme vääntämään jätevesiasetuksen järkevämpään muotoon. Matalampi puhdistustaso riittää suurimmalla osaa kiinteistöjämme ja vanhaa korkeampaa tasoa tarvitaan ehkä vain tärkeimmillä pohjavesialueilla ja herkkien vesistöjen lähellä. Sen sijaan pelko ja epäily siitä, että kiinteistöille rakennetaan järjestelmiä ja laitteita jotka eivät pääse edes alempaan pihdistusvaatimustasoon jää ilmaan. Tästä iso vastuu sysätään nyt kunnille ja kuntien rakennusvalvonnalle. Jokaiselle kiinteistölle tulee nyt osoittaa ja hyväksyä jätevesien puhdistusjärjestelmä jolla normaalikäytössä päästään alempaan puhdistustasoon.

Mutta nyt tämä tästä tällä erää.

Nyt kuitenkin Chatin pariin. Laitteesta pientä vikaa eli vasta nyt sain tuon auki. Eli tervetuloa keskustelemaan klo 21-21.30. Linkki tuossa vasemmalla Chat.

Kello 22.16 ja tuossa vartti sitten päätimme ensimmäisen tämän vuoden chat-tunnin. Väkeä hienosti liikkeellä ja hyvää vilkasta keskusteluakin. Porukkaa paikalla ympäri Suomen ja sovimme samalla jo senkin, että näitä jatkamme tässä vaalien alla useamminkin. Mielelläni otan myös esityksiä keskustelujen aiheista vastaan jos vaikka osan chateistä menisimme vaikka hieman rajatullakin keskustelun aiheella. Laittakaapa postia jos ideoita tai toiveita on.

Mutta huomenna jatkamme. Nyt hetki vielä lehtien parissa ja sitten nukkumaan. Aikainen herätys ja yöllä vielä odotan perhettä kotiin Egyptistä. Aika hurja viikko takana.

 

 

 

 

Kommentit