Sauli Niinistö kiitti opettajia – yritysjohtajat Riihimäkeä

Uutiset, keskiviikkona 07.02.2007

Euroopan Investointipankin varapääjohtaja, kansanedustajaehdokas Sauli Niinistö osallistui keskiviikkona Menestymisen mahdollisuudet rakennemuutosten myllerryksessä –seminaariin Hyvinkäällä. Tilaisuudessa puhunut Niinistö nosti esille tukun ajankohtaisia asioita yritysmaailmasta ja erityisen kiitoksen saivat suomalaiset opettajat ja myös oppilaat.

– Suomessa panostus peruskouluun on vain OECD-maiden keskitasoa, mutta tästä huolimatta oppimistuloksissa, PISA-tutkimuksissa, maamme on ehdoton ykkönen. Kyse ei siis voi olla rahasta. Mistä menestys sitten tulee? kysyi Sauli Niinistö ja vastasi itse: – Koulumenestyksemme johtuu hyvistä opettajista ja hyvistä oppilaista, kiitti Niinistö avoimesti.

Asia nousi esille Niinistön puhuessa suomalaisten asenteista. Suomessa on opittu selviytymään ilman luonnonrikkauksia. Arvostaen työtä ja koulutusta ja aina kannettu vastuuta lähimmäisistä listasi Niinistö suomalaisen menestyksen kulmakiviä.

– Kaikki lähtee Suomessa ihmisten asenteista.

Puheenvuorossaan kokoomuksen entinen puheenjohtaja Sauli Niinistö kiinnitti huomiota laajasti myös energiakysymyksiin ja tulevaisuuden energiapulaan. Ilmastonmuutos ja kilpailuenergiasta luovat maailmaan konfliktin vaaran. Silloin kun kaikki ei sitoudu yhteisiin tavoitteisiin ja sopimuksiin ja raha on valtaa on myös olemassa vaaroja.

– Saksa ottaakin nyt puheenjohtajakaudella keskeiseksi tavoitteekseen EU:n ja Venäjän suhteiden parantamisen. Näin voisi syntyä maailmaan kolmas suuri toimija Yhdysvaltain ja Kiinan rinnalle, visioi Niinistö tulevaa.

Työntekijöilläkin oikeus viihtyä

Sauli Niinistö otti kantaa myös keskusteluun Suomen kolmikannasta ja sen tulevaisuudesta. Niinistö peräänkuulutti toimia sen eteen, että yhtaikaa Suomessa yritys voisi menestyä ja samaan aikaan työntekijä voisi viihtyä työpaikallaan.

– Kolmikannan – erityisesti EK:n ja SAK:n haaste – on saada tilanne toimimaan. Tämä on haaste kolmikannan olemassaololle. Tarvitaan varmasti joustoa puolin ja toisin, totesi Niinistö.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin, EKES-Yrityspalvelujen, TechVilla Oy:n, Aluekeskuksen ja Hyvinkään kaupungin järjestämässä Menestymisen mahdollisuudet rakennemuutosten myllerryksessä –seminaarissa Niinistön lisäksi puhuivat mm. professori Markku Sotarauta Tampereen yliopistosta sekä joukko Hyvinkää-Riihimäen talousalueen yritysjohtajia.

Pivatic Oy:n Pekka Heikkonen, Reka Oy:n Sari Tulander, Sacotec Components Oy:n Antti Zitting ja YIT-Rakennus Oy:n Kari Kauniskangas kertoivat erityisesti siitä miksi heidän yrityksensä on päättänyt investoida juuri Hyvinkää-Riihimäen talousalueelle.

– Esille yritysjohtajat nostivat tuttuja teemoja mm. hyvän sijaintimme, suurten veturiyhtiöiden vaikutuksen Etelä-Suomeen, väestönkasvun ja kuntien myötämielisen asenteen. Erityisesti mieleen jäi Sacotec Components Oy:n toimitusjohtaja Antti Zittingin kehut Riihimäen kaupungille. Esityksessä suurelle valkokankaalle ilmestyi teksti: Riihimäen kaupungin – Kyllä järjestyy –asenne. Sellainen palaute varmasti tuntuu Riihimäellä hyvälle, totesi tilaisuudessa mukana ollut Timo Heinonen.

Hyvinkää-Riihimäen talousaluetoimikunnan puheenjohtajana toimiva Heinonen toivoikin tämän asenteen muodostuvan tulevaisuudessa koko talousalueen tunnukseksi.

– Esille nousi muutenkin sellaisia aiheita ja teemoja mitä kannattaisi hyödyntää meidän alueellamme yhdessäkin suunnitellen. Laajemmin kokonaisuuden näkökannasta. Koko alue hyötyy siitä, että uusia yrityksiä saadaan alueelle – ei ainoastaan se kunta tai kaupunki mihin yritys sijoittuu. Tämä kannattaa aina myös pitää mielessä, totesi Heinonen

Kommentit