SÄHKÖPALOJEN KUOLONUHRIEN MÄÄRÄ SELVÄSTI LISÄÄNTYNYT

Uutiset, torstaina 29.11.2007

Kuolonuhrien määrä sähkölaitteiden aiheuttamissa tulipaloissa on
kasvanut selvästi muutamassa vuodessa. Uhreina ovat yleisimmin
keski-ikäiset miehet tai ikääntyneet henkilöt, ja usein alkoholilla on
osuutta onnettomuudessa. Nämä asiat selviävät Hämeen
ammattikorkeakoulussa (HAMK) keväällä 2007 valmistuneesta Antti Nenosen
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöstä. Nenonen valmistui
hyvinvointiteknologian koulutusohjelmasta.

Tutkimuksessa selvitettiin sähköpalokuolemien syitä ja tapausten
ominaispiirteitä kuuden vuoden ajalta (2001–2006). Suomessa syttyy
vuosittain yli tuhat sellaista rakennuspaloa, jossa sähkölaite tai sen
väärä käyttö on ollut palon aiheuttaja. Vaikka sähkölaitepalojen
kokonaismäärä on vähentynyt, ovat ne aiempaa vakavampia ja tuhoisampia.
Palokuolemat ovat aiempaa yleisempiä; sähköpaloissa kuoli vuosina
2001–2003 alle 10 henkilöä vuodessa, nyt uhrien määrä on tuplaten isompi.

Liedet ja valaisimet aiheuttavat paloja

Selvästi yleisin sähköpalokuolemien aiheuttaja on liesi. Yli neljännes
tutkituista tapauksista oli liesipaloja. Teknisiä vikoja ei liesissä
havaittu, vaan kaikki vahingot aiheutuivat inhimillisten tekijöiden
vuoksi. Useimmiten liesipalon uhri oli myös päihtynyt. Muita
palonaiheuttajia kuolemantapauksissa olivat valaisimet, televisio,
sähköasennukset ja sähkölämmitin. Valaisin oli yleisin palonaiheuttaja
yli 75-vuotiaiden uhrien tapauksissa.

Tutkimuksen tulokset heijastelevat laajempaa yhteiskunnallista ilmiötä,
väestön ikääntymistä ja yksin asuvien ihmisten määrän kasvua. Paloja
voitaisiin ehkäistä järjestämällä varsinkin ikäihmisten käytössä oleva
tekniikka heidän toimintakyvylleen sopivaksi, esimerkiksi hankkimalla
heidän käyttöönsä turvavarustettuja liesiä ja turvallisia valaisimia.
Teknistä suojausta, kuten sprinklausta, automaattisia paloilmaisimia tai
älypalovaroittimia tulisi käyttää erityisesti niissä asunnoissa, joissa
asukkaan toimintakyky on heikentynyt.

Kommentit