Opetusministeri Sari Sarkomaa: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista tarvitaan selkeää seurantatietoa

Uutiset, tiistaina 27.11.2007

Opetusministeri Sari Sarkomaan mukaan on tärkeää, että päättäjillä on käytössä selkeää seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimenpiteiden vaikutuksesta.

– Hallitus panostaa merkittävästi perusopetuksen parantamiseen vaalikauden aikana, samoin politiikkaohjelmien kautta edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia. On tärkeää, että nyt aloitettuja hallituksen tehostettuja toimia ja politiikkaohjelmien vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin seurataan tutkitun tiedon avulla, Sarkomaa painotti.

– Vertailukelpoisen tiedon avulla saadaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tehty työ näkyväksi. Perusopetuksen laadun parantamiseen suunnataan vaalikauden aikana 80 miljoonaa euroa, opetusministeriö jakoi jo toukokuussa 1,6 miljoonaa euroa oppilashuollon kehittämishankkeisiin, myös koulukiusaamisen vähentämiseksi on jo käynnistetty mittava hanke, Sarkomaa totesi.

– Hallituksen tavoitteena on kehittää perusopetusta ja oppimisympäristöjä niin, että ne entistä paremmin vastaavat erilaisten lasten tarpeisiin ja tukevat lasten yksilöllistä oppimista. Tavoitteena on, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – mieluiten ennaltaehkäisevästi – reagoitaisiin orastaviin oireisiin. Päättäjien ja koulutuksen järjestäjien kannalta on tärkeä seurata, miten käynnistetyt toimenpiteet vaikuttavat.

Opetusministeri Sarkomaalle luovutettiin tiistaina Opetushallituksen ja Stakesin yhteinen raportti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä peruskoulun 7.-9. vuosiluokilla. Kyselyyn vastasi 539 koulua. Selvityksen mukaan koulujen välillä oli suuria eroja kaikissa kysytyissä asioissa ja niiden suunnitelmallisessa seuraamisessa. Osa kouluista seurasi suunnitelmallisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ydintietoja, mutta useista kouluista nämä tiedot puuttuivat.

Selvitysten perusteella määritellään peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten terveyden ja hyvinvoinnin vertailukelpoisen seurannan ydintiedot. Tavoitteena on saada nämä tiedot mukaan koulutuksen tilastoraportteihin. Ydintietojen seurantaa pyritään tukemaan sosiaali- ja terveystoimen ja perusopetuksen yhteisillä suosituksilla hyvistä käytännöistä.

Kommentit