Ryhmäkokojen pienentämiseen 30 miljoonaa

Uutiset, maanantaina 01.02.2010

Opetusministeri Henna Virkkunen on jakanut yhteensä 30 miljoonaa euroa ns. korvamerkittyä valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Valtionavustusta haki 235 koulutuksen järjestäjää.

– Ryhmäkoko vaikuttaa keskeisesti opetuksen laatuun. Ryhmäkoot on tärkeä pitää kohtuullisina myös taloudellisesti tiukkoina aikoina, sillä opettajalla on oltava riittävästi aikaa oppilaalle ja mahdollisuus huomioida hänen yksilölliset tarpeensa, Virkkunen muistuttaa.

Opetuksen järjestäjä voi käyttää valtionavustusta henkilöstön palkkakustannuksiin, jakotuntien lisäämiseen sekä resurssiopettajien lisäämiseen eli opettajien samanaikaisopetuksen järjestämiseen luokassa.

Hakemusten mukaan rahoitusta suunnitellaan käytettäväksi eniten jakotuntien lisäämiseen. Suurimmat kunnat suunnittelevat myös uusien opetusryhmien perustamista sekä resurssiopettajien palkkaamista.

Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että ylläpitäjällä on suunnitelma perusopetusryhmien pienentämiseksi ja ylläpitäjä sitoutuu raportoimaan rahoituksen käytöstä. Opetuksen järjestäjät raportoivat rahan käytöstä keväällä 2011.

Kommentit