Risikko kehotti kuntia palvelusetelitalkoisiin Riihimäellä puhunut ministeri jakoi tietoa ja korjasi väärinkäsityksiä

Uutiset, lauantaina 15.08.2009

Riihimäen Kokoomuksen Palveluseteliä pukkaa- tilaisuudessa elokuussa puhunut peruspalveluministeri Paula Risikko kehotti kaikkia kuntia harkitsemaan palvelusetelin käyttöönottoa niissä palveluissa, johon se kunnan harkinnan mukaan sopii. Ministerin johdolla edennyt laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä on astunut voimaan ja sillä pyritään lisäämään kuntalaisten valinnanmahdollisuuksia.

Palveluseteliä on toistaiseksi käytetty enimmäkseen vain kotipalveluissa vuodesta 2004 alkaen. Viime vuoden alussa käyttöalaa laajennettiin kotisairaanhoitoon ja nyt otetaan seuraava askel. Palveluseteliä voidaan käyttää nyt siis myös muissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, kuten esimerkiksi kotipalvelussa kokonaisuudessaan. Lainsäädäntö on tähänkin asti mahdollistanut palvelusetelin käytön laajalti, mutta kuntia ei ole kannustettu mahdollisuuteen tarttumaan.

– Uudella lailla palvelusetelin käyttöön kannustetaan ja setelin käyttöönotosta tehdään joustavaa. Pallo on ja jää kuitenkin edelleen kunnille. Jokaisella kunnalla on päätösvalta palveluiden tuottamistapojen suhteen ja kunta myös kantaa aina palveluiden järjestämisestä sille kuuluvan vastuun.

Riihimäen tilaisuudessa tuli esille, että palveluseteliin liitetään edelleen monia väärinkäsityksiä. Yksi esimerkki on se, että tulevaisuudessakin jokainen kunta päättää aina missä palveluissa palveluseteliä käytetään. Kunta myös hyväksyy palveluntuottajat ja pitää niistä luetteloa sekä tiedottaa saatavilla olevista palveluista. Myöskään palvelun käyttäjää palvelusetelit eivät velvoita, asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kunnan on ohjattava asiakas muuten järjestettyyn palveluun. Asiakkaalla ei myöskään ole automaattisesti oikeutta palveluseteliin, mutta asiakkaan mielipide otetaan huomioon.

– Kuntalaisella on uudenkin lain myötä aina oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kunnan on järjestettävä palvelu perinteiseen tapaan. Tällä rakenteella luodaan toimivat edellytykset palvelusetelikäytännöille.

Joitakin vuosia käytössä olleen kotipalveluiden palvelusetelin käyttökokemuksia on arvioitu useammassa selvityksessä ja niiden mukaan palvelusetelin käyttöön ovat suhtautuneet erittäin myönteisesti niin asiakkaat, yksityiset palvelujen tuottajat, kunnat kuin myös kuntien henkilöstökin. Palveluseteliä on ennen uudistusta käytetty osassa kuntia kotipalvelun ohella esimerkiksi asumispalveluissa, omaishoitoa tukevissa palveluissa sekä sotaveteraanien ja vammaisten palveluissa. Kesäkuussa palvelusetelijärjestelmän käyttö laajeni sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Hämeen Kokoomus esitti kevätkokouksen kannanottona, että kaikki hämäläiset kunnat ottavat uuden palvelusetelimahdollisuuden vakavasti. Kokoomuslaiset toteavat, että hämäläisten tulisi selvittää ensimmäisten kuntien joukossa, miten kuntalaisten palveluita, niiden valintamahdollisuuksia ja saatavuutta voitaisiin kehittää palvelusetelein.

– Todella hienoa, että ministeri pääsi paikalle henkilökohtaisesti kertomaan aiheesta ja oikaisemaan väärinkäsityksiä. Me Lopella teimme heti kesällä valtuustoaloitteen aiheesta ja muutenkin asiaa on voimallisesti viety eteenpäin ympäri Hämettä ja koko Suomea, kertoi tilaisuudessa mukana ollut kansanedustaja Timo Heinonen.

Riihimäen Kokoomuksen organisoima palvelusetelitilaisuus keräsi mukavasti väkeä aurinkoisena iltana, ja paikalle olivat kutsuttuja kaikki aiheesta kiinnostuneet, luottamushenkilöt ja virkamiehet, puolueeseen katsomatta. Samalla osallistujat saivat ministeriltä kattavan paketin tietoa siitä, missä mennään ministeriön muiden asioiden valmistelussa, ja minkä verran ministeriä työllistää paljon julkisuutta saanut H1N1-virus.

Kommentit