Riistalihan arvo jopa 60 miljoonaa euroa – Riistalihaa riittää myös kauppoihin

Blogi, sunnuntaina 13.10.2019

Hirven ja peurojen metsästys pääsi täydessä laajuudessaan käytiin tänä viikonloppuna. Meillä Suomessa on noin 200 000 metsästäjää ja meistä noin puolet osallistuu hirvenpyyntiin. Suomen Riistakeskus myönsi tälle vuodelle paljon lupia vaikka hirven kaatoluvat hieman laskivatkin vuodentakaisesta. Hirvilupia on tälle syksylle noin 8% vähemmän kuin viime vuonna, mutta paljon sarvipäitä kaatuu nytkin.

Hirvilupia on koko maahan myönnetty 50 385, valkohäntäpeuran lupia 58 094 ja kuusipeuroille 230 ja metsäpeuralle 18 pyyntilupaa. Kun yhdellä luvalla saa kaataa joko yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa niin jahtien saaliin kokonaismäärä nousee aikapaljon tätä suuremmaksi.

Eilen hirvestys lähti liikkeelle siis täydessä mitassa ja jahtikausi jatkuu aina vuoden vaihteeseen saakka ja sen jälkeenkin hirveä saa vielä metsästää 15.1. asti ilman koiraa.

Hirvilupien määrä siis laski vuoden takaisesta tuolla vajaalla kymmenyksellä. Tavoite on pitää hirvien talvikanta noin 68 000-85 000 eläimessä. Määrää laskettiin nyt sen takia, että viime vuoden jahtikausi pienensi hirvikantaa reilun kymmeneksen eli noin 11 prosenttia. Syksyn 2018 saalis 58 219 hirveä oli lähivuosien korkein. Arvioiden mukaan kanta oli kauden päätteeksi noin 86 500 hirveä,

Peurakanta on täällä meillä Hämeessä ja myös mm. Varsinais-Suomessa todella korkea. Viime vuonna 2018 peurakolarien määrä nousikin yli tuhannella (yli 6200 peurakolaria) ja aika moni sanoi, että ei eläinten havainnot teiden varsilla paljoakaan vähentyneet vaikka kantaa harvennettiinkin ennätyssuurella saaliilla. Valkohäntäpeura kanta on nyt noin 111 000 eläintä. Nyt siis lupia tälle myönnettiin yli 58 000.

Meillä Etelä-Hämeessä myönnettiin 1 756 hirven ja 10 102 valkohäntäpeuran kaatolupaa. Meillä valkohäntäpeurojen luvat kasvoi peräti 36% ja meillä myös hirvilupienkin määrä kasvoi vaikka maanlaajuisesti niitä,vähennettiinkin. Eteläisen Hämeen hirvilupien määrää nostettiin nelisen prosenttia. Eniten lupamäärät kasvoivat juurikin täällä minun kotikunnassani Lopella. Urakka on metsästäjille suuri.

Koko kauden saaliin arvoksi on Suomessa arvioitu jopa noin 60 miljoonaa euroa. Tästä isoin osa tulee maanlaajuisesti edelleen hirvestä, mutta meidän alueella myös peuran lihaa saadaan koko ajan enemmän kauppoihin. Ei viime vaan edelliskaudella vuonna 2012 helpotimme eduskunnassa tarkastamattoman riistalihan myyntiä. On vienyt oman aikansa, että metsästysseurat ovat tähän tarttuneet. Nyt yhä useampi haluaa hyvää, puhdasta ja eettistä riistalihaa ja hyvä, että sitä nyt myös kauppoihin saadaan. Edelleen lihan saanti myyntiin vaatii metsästysseuralta elintarvikehuoneistoksi hyväksytyn lahtivajan, jossa mm. kylmälaitteilla saadaan tilat viilennettyä ruhojen riiputuksen ajaksi. Onneksi monilta jo sellainen löytyy ja toivottavasti saamme edelleen helpotettua myyntiä tulevina vuosina. Ja ostakaapa tekin kodin pöytää riistaa. Se on eettistä ja hyvää puhdasta lähiruokaa.

Tarkkoja riistalaukauksia sisaret ja veljet.

 

Kommentit