Rakentamista sujuvoitetaan edelleen – Lisää normien purkua maankäyttö- ja rakentamislakiin

Blogi, tiistaina 12.09.2017

Tänään eduskunnassa kävimme lähetekeskusteluja useammista hallituksen esityksistä liittyen maankäyttöön ja rakentamiseen. Tämä kokonaisuus on ollut minun pöydällä jo vuosia ja vahvemmin tämän hallituksen hallitusohjelmaneuvotteluista lähtien. Alkuvuodesta johdollani teimme myös 66 lisäesitystä sisältävän ohjelman minkä esityksistä nyt useammat jo etenemässä eduskuntaan. Tänään eduskunnassa keskusteluun tulleessa hallituksen esityksessä helpotetaan mm. väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamista sekä edistetään ääneneristävyysratkaisuja ja matkapuhelinten kuuluvuutta sisätiloissa.

Erityisen tyytyväinen olen esitykseen, joka sallii rakennusoikeuden ylittämisen väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien osalta. Tämä esitys tulee suoraan tuosta Kokoomuksen ohjelmasta. Kokoomuksen raportissa esitimme, että väestönsuojien yleistä rakentamisvelvoitetta kevennetään siten, että väestönsuojaa ei lasketaisi enää missään tilanteessa kerrosalaan. Rakennusoikeudesta voidaan siten käyttää entistä suurempi osa huonealaan. Muutoksen myötä rakennettavaksi sallitun kerrosalan voikin jatkossa ylittää väestönsuojan osalta.  Osa kunnista on jo nyt sallinut kerrosalan ylitykset, joten nyt tehtävä muutos samalla yhtenäistää eri kuntien käytäntöjä.

Vaikka nyt esitetyt muutokset ovat hyviä ja reippaitakin niin edelleen olisi tarvetta aiempaa kunnianhimoisemmille muutoksille, mikäli ja meidän mielesät kun rakentamisen ja asumisen hinnan alentaminen on todellinen tavoite. Paras keino pitää asumisen kustannuksia kurissa on huolehtia riittävästä asuntotuotannosta ja sitä kautta asuntotarjonnasta.

Tästä johdollakin laaditusta Kokoomuksen Asunto- ja maankäyttöraportista löytyy inspiraatiota ja erinomainen työlista, jotka kannattaa ottaa tarkkaan harkintaan meneillään olevassa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa.  Esitämme raportissa muun muassa kaavoituksen muuttamista rullaavaksi, MALPE-sopimusten yleistymistä, yhden luukun periaatteen vahvistamista ja sitovien määräaikojen asettamista kaavoitukselle. Näistä olisi hyvä lähteä liikkeelle.

Eduskunnassa keskustelimme tänään myös jätelaista ja esitin tänään täysistunnossa, että jätelakia korjattaisiin pikaisesti niin, että kiinteistökohtainen jätehuoltomalli sallittaisiin jatkossakin ja ylikunnallisten jätelautakuntien kuntien yksituumaisten mielipiteiden yli kävelevää valtaa rajoitettaisiin. Samalla esitin, että alueelliseen jätehuoltoyhtiöön kuuluminen ei enää jatkossa edellyttäisi kuulumaan saman alueen jätelautakuntaan vaan ratkaisuja voitaisiin tehdä joustavammin erilaisten tarpeiden näkökulmasta. Nyt menossa oleva massiivinen jätteiden sosialisointi ja maksujen yhteisvastuullisuus ei nimittäin tule vähentämään jätteenmäärää. Esimerkkinä voi mainita esimerkiksi asuntokohtaisen vedenmittauksen vaikutuksen veden kulutukseen. Silloin kun asukas maksaa itse kokonaan käyttämänsä veden on kulutus jopa 20% pienempää verrattuna yhteisvastuulliseen kiinteään vesimaksuun. Sama pätee varmasti jätteisiin ja niiden lajitteluintoonkin isossa kuvassa.

Kello 21.14 ja jälleen yksi päivä paketissa. Mielenkiintoiset keskustelut eduskunnassa täysistunnossa ja päivällä tapasin myös Kepan ja kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen edustajia. Hienoa ja arvokasta työtä tekevät ja toivottavasti pian saamme myös sinne hieman ohjattua lisää resursseja kun talous nyt saadaan jälleen kuntoon. Kaikesta on jouduttu säästämään ja niin täältäkin ja toki niin, että nyt on ollut paljon apua tarvitsevia kotimaassakin. Ei näitä toki voi eikä saa eikä pidäkään vastakkain asettaa mutta kuitenkin. Nyt hieman enemmän taas valoa tunnelin päässä tässäkin.

Huomenna aamusta puolustusvaliokunnan kokous ja iltapäivällä Petterin kanssa olemme kutsuneet nuoria kunnanvaltuutettuja yhteen. Mielenkiintoinen iltapäivä siis huomennakin luvassa.

Kommentit