Puolueissa on eroja – Kokoomuksen veromalli vahvistaa myös eläkeläisten ostovoimaa

Kynästä, maanantaina 06.04.2015

Vaalien alla on käyty paljon keskustelua eläkkeellä olevien suomalaisten kohtelusta. Tämä onkin tärkeä asia. Maassamme on noin 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaan. Se on reilu neljännes kaikista suomalaisista. Heistä valtaosa, noin 1,4 miljoonaa, on työeläkkeen saajia. Julkisessa keskustelussa on jäännytkin turhan pienelle huomiolle eri puolueiden linjaukset eläkeläisiä koskien. Kiinnostavin ensi vaalikautta koskeva uutinen eläkeläisten kannalta on gallup-johtaja Keskustan epäoikeudenmukainen ja kova linja työeläkettä saavia suomalaisia kohtaan.

Keskustan veropoliittisessa linjauksessa (10.3.2015) ja Keskustan talouslinjauksessa (13.3.2015) puolue ehdottaa työtulovähennyksen korottamista 450 miljoonalla eurolla. Tämän vähennyksen saa tehdä palkkatulosta, mutta sitä ei saa tehdä eläketulosta.

Ratkaisusta hyötyisivät siis työssä olevat, mutta työnsä jo tehneet työeläkkeen saajat jäisivät tämän kevennyksen ulkopuolelle. Keskustan verolinja kohtelee näin ollen eläkeläisiä epäoikeudenmukaisesti ja syrjivästi suhteessa palkansaajiin. Samalla tämä ratkaisu tarkoittaisi sitä, että palkansaajien ja eläkeläisten eriarvoinen kohtelu verotuksessa kärjistyisi, kun palkansaajat saisivat korotuksen sellaiseen verovähennykseen, joka ei koske eläketuloa.

Keskusta ei veroehdotuksessaan tekisi minkäänlaista korjausta valtion tuloveroasteikkoon. Ei myöskään ns. inflaatiokorjausta. Näin ollen Keskusta kaiken lisäksi kiristää kaikkien valtion tuloveroa maksavien työeläkeläisten verotusta, kun eläkkeet nousevat TEL-indeksin mukaisesti.

Me Kokoomuksessa emme hyväksy eläkeläisten syrjintää, emmekä heidän verotuksensa kiristämistä. Ihmettelemmekin, mikä keskustalla on työeläkeläisiä vastaan?

Kokoomuksen verolinja lähtee eläkeläisten ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta.  Me tekisimme ensi vaalikaudella valtion tuloveroasteikkoon 2 mrd:n euron ansiotuloveron kevennyksen. Tällainen tuloveroasteikkoon tehtävä veronkevennys kohdistuu täysin yhdenvertaisesti niin palkka- kuin eläketuloonkin. Toisin sanoen Kokoomuksen mallista hyötyisivät kaikki ne pitkän päivätyön tehneet eläkeläiset, jotka maksavat valtion tuloveroa.

Meidän mielestä yhteistä isänmaatamme rakentaneita eläkeläisiä on kohdeltava yhdenvertaisesti palkansaajien kanssa. Eläkeläisiä ei saisi syrjiä verotuksessa.  Siksi veronkevennysten on, vastoin keskustan ehdotusta, kohdistuttava myös heille. Olemme kokoomuksessa myös linjanneet, että työeläkkeisiin ei ensi vaalikaudella kohdisteta indeksileikkauksia, vaikka olemme valmiita tekemään niitä tulonsiirtoihin.

Suomessa valitaan nyt uusi eduskunta. Työeläkkeen saajien onkin syytä tarkasti miettiä, antavatko he valtakirjan sellaiselle puolueelle, joka kohtelee heitä verotuksessa eriarvoisesti suhteessa palkansaajiin ja joka kiristää heidän verotustaan eli heikentää heidän taloudellista asemaansa. Vaihtoehtona on Kokoomuksen linja, jossa veronkevennys tehdään siten, että se kohdistuu yhtä lailla sekä palkansaajiin että eläkeläisiin ja tekee näin oikeutta myös eläkeläisille.

Timo Heinonen
kansanedustaja

Kommentit